Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord www.korusnord.no www.forebygging.no

2 MOTIVERENDE INTERVJU – RØTTER OG UTVIKLING MI forholdsvis ny metode William R Miller 1983: Skrev artikkelen «Motivational interviewing» Utspring i humanistisk psykologi Utviklingen av MI som metode fikk en fremtredende plass i behandlingen ved Hjellestadklinikken

3 1991: Motivational interviewing: preparing people to change addictive behaviour(Miller&Rollnick 1991) 1992:Rollnick,Heather&Bell: Negotiating behaviour change in medical settings: the development of brief motivational interviewing Flere studier viser at Mi har effekt innenfor flere områder

4 MOTIVERENDE INTERVJU Definisjon: En klientorientert, målrettet metode som har til hensikt å fremme motivasjon og endring hos bruker

5 Det er det individuelle og personlige perspektivet som er i fokus En grunnleggende måte å være sammen med – og for mennesker Menneskesyn

6 GRUNNPRINSIPPENE I MI MI-ÅND Grunnholdning i MI: Alle mennesker bærer på grunnleggende utviklingsmuligheter som kan lede til gode løsninger for hver enkelt Løsninger man selv kommer frem til er vanligvis bedre enn løsninger man får foreslått fra andre

7 Målet er at bruker finner frem til, og velger sine egne løsninger Brukers bilde og oppfatning av virkeligheten er viktigst Definisjon interview: inter:sammmen view:se på Framhever brukers opplevelse av å ha kontroll på prosessen Dermed: Ingen endring før bruker er klar

8 Det er aldri det tilbudet vi gir som bruker får…… ……det er det tilbudet bruker opplever at han får

9 Vi tror vi vet hva som er til det beste for andre mennesker – spesielt når det er jobben vår Miller&Rollnick,2002

10 Vår genuine entusiasme til å hjelpe andre mennesker til å endre seg, kan noen ganger hindre oss i å være til hjelp MI-ånd: Viktig å dempe trangen til å si hva vi mener er riktig Mennesker endrer seg selv, vi kan bare hjelpe Lytte med respekt er helt grunnleggende

11 MULIGHETER OG BEGRENSNINGER I MI Muligheter: Tilgang til personens ressurser Unngår potensiell motstand Møter den andre med respekt Begrensninger: Vi når ikke frem med våre synspunkter og tiltak vi mener er gode – kan ta urimelig lang tid

12 Motstand – motstand/uvilje til å følge behandlingen/de råd som gis I MI: Motstand forstås som et relasjonelt fenomen, noe som skjer i relasjonen mellom personer

13 To nivåer i MI 1.Klientsentering, menneskesyn, holdning 2.Systematisk arbeid med motivasjon til endring (endringssamtale)


Laste ned ppt "Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google