Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykologiens historie og utvikling. Hva er psykologi? Hva er grunnen til at vi er som vi er? –Arveanlegg –Miljø Psykologi: ”læren om sjelen” Vitenskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykologiens historie og utvikling. Hva er psykologi? Hva er grunnen til at vi er som vi er? –Arveanlegg –Miljø Psykologi: ”læren om sjelen” Vitenskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykologiens historie og utvikling

2 Hva er psykologi? Hva er grunnen til at vi er som vi er? –Arveanlegg –Miljø Psykologi: ”læren om sjelen” Vitenskap som omhandler atferd og mentale prosesser

3 Historisk utvikling Antikken – kropp og sjel (dualisme) –Kropp og sjel atskilt → kropp og sjel en helhet –Sokrates, Platon, Aristoteles Middelalder og renessanse –Mekanisme: mennesket er et system som fungerer etter fysiske lover –Vitalisme: alt liv inneholder en energikilde, sjelen, som ikke kan forklares ved naturlover – Dualisme: kropp og sjel må ses i sammen- heng og er avhengige av hverandre (Descartes)

4 Psykologien fra 1750 Fakultetspsykologi: sjelen består av krefter (fakulteter). To hoveddeler i sjelekreftene: –en rasjonell del (det vi kan vite, se, forstå) –en irrasjonell del (drifter, følelser, vilje) Empirisme og assosiasjonisme –Empirisme: vitenskapelige undersøkelser av virkeligheten –Assosiasjonisme: tanker henger sammen og kan kombineres i bevisstheten

5 Psykologi fra rundt 1850 Vitenskapelig psykologi: –Sammenhenger mellom sanseinntrykk og oppfatning –Oppmerksomhet, reaksjonstid, assosiasjoner, hukommelse, følelser –Darwins teori om artenes opprinnelse gir studier om arv og miljø –Intelligenstester (Binet) Funksjonalisme: hva er medfødt, hva er tillært (Thorndike, Pavlov) Abnormalpsykologi: interesse for avvikende atferd (Charcot, Freud)

6 Psykologien fra 1900–1950 Psykoanalysen (Freud): –psykologiske konflikter en pasient ikke var klar over er årsak til nevroser –Utvikling av personlighet preges av et motsetningsforhold mellom det bevisste og det ubevisste Atferdspsykologi /behaviorisme (Watson, Skinner): Studiet av atferd viktigere enn studier av bevissthet. Stimulus- respons-forbindelser (S-R) Gestaltpsykologi: –omgivelsene er ikke en sum av enkeltinntrykk, men av organiserte helheter. –Helhetlig oppfatning av en situasjon, ikke enkle S-R- forbindelser

7 Psykologi mot vår tid Psykodynamisk teori Humanistisk psykologi I dag preger den teknologiske utviklingen i stor grad kommuniksjonen og kontakten med andre mennesker film: Se meg-generasjonenSe meg-generasjonen

8

9

10


Laste ned ppt "Psykologiens historie og utvikling. Hva er psykologi? Hva er grunnen til at vi er som vi er? –Arveanlegg –Miljø Psykologi: ”læren om sjelen” Vitenskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google