Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Perifer venekanyle November 2011  Nødvendig utstyr  Forberedelse  Hygiene  Valg av vener og punksjonssted  Komplikasjoner  Flebitt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Perifer venekanyle November 2011  Nødvendig utstyr  Forberedelse  Hygiene  Valg av vener og punksjonssted  Komplikasjoner  Flebitt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Perifer venekanyle November 2011  Nødvendig utstyr  Forberedelse  Hygiene  Valg av vener og punksjonssted  Komplikasjoner  Flebitt

2 Nødvendig utstyr  Klorheksidin 5mg/ml og sterile kompresser for huddesinfeksjon  Kanyler /venfloner  Kanylefixering Veca C/plaster/el.forbinding  Nacl 9 mg/ml/ Heparin 100 I.E  Sprøyter  Staseslange  Hansker  Risikoboks

3 Perifer venekanyle Grønn: akutt-situasjoner. Grønn: akutt-situasjoner. Ved behov for stor flow og ved enkelte Ved behov for stor flow og ved enkelte undersøkelser. undersøkelser. Rosa: intravenøs behandling. Rosa: intravenøs behandling. antibiotika, cytostatika, antibiotika, cytostatika, væske, parenteral ernæring, blodtransfusjon. væske, parenteral ernæring, blodtransfusjon. Blå: anbefales ikke ved parenteral ernæring og parenteral ernæring, men fullt mulig. Blå: anbefales ikke ved parenteral ernæring og parenteral ernæring, men fullt mulig.

4 Bruk av bedøvelse  Emlakrem  Xylocain 10 mg/ml

5 Forberedelse  Informer pasienten  Viktig å skape en så trygg situasjon som mulig  Ta individuelle hensyn  Pasienten ligge/sitte behagelig  Godt arbeidslys og god arbeidsstilling  Sørg for å ha alt utstyr innen rekkevidde

6 Utfordringer Behandling med prednisolon og marevan. Behandling med prednisolon og marevan. Urolige pasienter Urolige pasienter Blødningstendens Blødningstendens Akuttsituasjon Akuttsituasjon

7 Hygiene  Aseptisk teknikk  Obs!! Håndhygiene  Smittekjeden Smittestoff Smittekilde Smittemåte Smitte- mottaker

8 OBS!! OBS!! Pasienter innlagt på sykehus har ofte nedsatt immunforsvar. Stor risiko for å påføre pasienten en infeksjon Pasienter innlagt på sykehus har ofte nedsatt immunforsvar. Stor risiko for å påføre pasienten en infeksjon God hygiene!!! God hygiene!! God hygiene!!! God hygiene!! Håndvask/sprit Håndvask/sprit Desinfisere pasientens hud Desinfisere pasientens hud Sterilt utstyr skal være sterilt Sterilt utstyr skal være sterilt

9 Valg av vener og punksjonssted  Distale vener på hendene velges først

10 Valg av vener og punksjonssted forts. Unngå vener: Unngå vener:  på underekstremiteten  i nærheten av ledd  i nærheten av arterie  hvor kanyle nettopp er fjernet  skleroserte vener, d.v.s at venen er hard (”streng”)  i albuen som brukes til blodprøvetaking  vener som viser tegn til irritasjon rødhet, smerte, varmefølelse

11 Valg av riktig kanylestørrelse  Ta hensyn til venens størrelse  Viktig at kanylen ikke okkluderer venen  Det skal være fri blodstrøm rundt kanylen  En tynn kanyle gir minst irritasjon av venen  Høy infusjonshastighet krever større vene, evt legge fl.kanyler

12

13

14 Komplikasjoner Hematom Hematom Infiltrasjon Infiltrasjon Tromboemboli Tromboemboli Luftemboli Luftemboli Plastemboli Plastemboli Flebitt og Sepsis Flebitt og Sepsis

15 Komplikasjoner PVK: Flebitt

16 Komplikasjoner PVK: Hematom/blåmerker

17 Komplikasjoner PVK: Infeksjon

18 Komplikasjoner PVK: Infiltrasjon/subkutan infusjon

19 TPN Fenytoin Infiltrasjon/subkutan infusjon Doxyrubicin

20 Flebitt  Flebitt/tromboflebitt er en inflammasjon i venen som følge av en bakteriell, kjemisk eller mekanisk påvirkning  Flebitt kan komme etter at kanylen er fjernet (2-6 dager)  Smerter/ubehag ved flebitt kan vare i 6 mnd. eller lengre

21 Årsaker til flebitter  Dårlig hygiene/microber  Venekanyle skiftes ikke ved behov  Feil kanylestørrelse/punksjonssted  Vevsirriterende iv.væsker og medikamenter spesielt ved rask infusjon  Langvarig iv.beh.  Allergireaksjon på materiale- plastallergi

22 Symptomer ved flebitter  Ømhet/smerte i området der kanylen ligger  Rødhet, hevelse,varmefølelse,pussdannelse, trombedannelse  Feber, sepsis

23 Perifer venekanyle - tromboflebitt Faren for tromboflebitt øker jo lenger kanylen ligger inne Faren for tromboflebitt øker jo lenger kanylen ligger inne 70 % av pasientene som ble observert fikk tromboflebitt etter 72 timer 70 % av pasientene som ble observert fikk tromboflebitt etter 72 timer Lundgren, A.Perifer intravenøs infart i klinisk rutin. Linköping: Helsouniversitetet i Linkjøping,1999

24 Perifer venekanyle - tromboflebitt forts. Pasientene fulgt opp over tid viste at: Opptil 40% av flebittene oppstår etter at kanylen er fjernet Opptil 40% av flebittene oppstår etter at kanylen er fjernet Pasientene fikk plager etter utskrivelse, de fleste tromboflebitter oppstod 2 til 6 dager etter fjerning av kanyle Pasientene fikk plager etter utskrivelse, de fleste tromboflebitter oppstod 2 til 6 dager etter fjerning av kanyle Flere hadde ubehag og smerter i inntil seks måneder Flere hadde ubehag og smerter i inntil seks måneder Lundgren, A.Perifer intravenøs infart i klinisk rutin. Linköping: Helsouniversitetet i Linkjøping,1999

25 Tiltak for å hindre flebitter  Aseptisk teknikk/hygiene ved innleggelse av kanyle  Pasientens hud desinfiseres på riktig måte, med sterile kompresser og Klorheksidin 5 mg/ml  OBS!! Holdbarhetsdato på utstyr/oppbevaring  Riktig kanylestørrelse/punksjonssted  Skift kanyle ved behov og senest etter 48- 72 timer.

26 Daglig vedlikehold av perifer venekanyle  Prosedyren  Perifer venekanyle – innleggelse og stell  Prosedyrer finnes på EQS

27 Juridisk/Etisk ansvar Sykepleier eller annet kvalifisert personell som kjenner prosedyren og teknikken, kan utføre prosedyren. Sykepleier eller annet kvalifisert personell som kjenner prosedyren og teknikken, kan utføre prosedyren. Indikasjon til prosedyren rekvireres av legen. Legen kan, dersom det anses faglig forsvarlig, delegere utførelsen til sykepleieren eller annet kvalifisert helsepersonell. Indikasjon til prosedyren rekvireres av legen. Legen kan, dersom det anses faglig forsvarlig, delegere utførelsen til sykepleieren eller annet kvalifisert helsepersonell. Alle helseinstitusjoner skal ha et infeksjonskontrollprogram Alle helseinstitusjoner skal ha et infeksjonskontrollprogram PPS Praktiske prosedyrer i Sykepleietjenesten

28 Prosedyrer i EQS Perifer venekanyle – innlegging og stell Perifer venekanyle – innlegging og stell Injeksjon av legemidler. Ulike teknikker Injeksjon av legemidler. Ulike teknikker

29 Injeksjon av legemidler Intrakutant – små mengder i overhud Intrakutant – små mengder i overhud Subkutant – i subcutis Subkutant – i subcutis Intramuskulært - i muskelen Intramuskulært - i muskelen

30 Injeksjonssted Subkutant – overarm og mage mest vanlig Subkutant – overarm og mage mest vanlig Intramuskulært – øvre kvadrant av setepartiet i musculus gluteus medius og yttersiden av låret, i vastus lateralis av musculus quadriceps femoris. Intramuskulært – øvre kvadrant av setepartiet i musculus gluteus medius og yttersiden av låret, i vastus lateralis av musculus quadriceps femoris. Det må vurderes om pasientens muskulatur er kraftig nok for en dyp intramuskulær injeksjon. Det må vurderes om pasientens muskulatur er kraftig nok for en dyp intramuskulær injeksjon.

31 Fremgangsmåte Håndhygiene Håndhygiene Desinfiser huden – klorheksidin 70 % Desinfiser huden – klorheksidin 70 % Intrakutan – sprøytespiss i vinkel på 10 ° Intrakutan – sprøytespiss i vinkel på 10 ° Subkutan – sprøytespiss i vinkel på 45 º Subkutan – sprøytespiss i vinkel på 45 º Intramuskulært – sprøytespiss i vinkel på 90 º. Aspirer. Intramuskulært – sprøytespiss i vinkel på 90 º. Aspirer. Ta individuelle hensyn Ta individuelle hensyn Ved spesielle legemidler, for eksempel jernpreparat skal det ikke masseres på grunn av nekrosefare. Ved spesielle legemidler, for eksempel jernpreparat skal det ikke masseres på grunn av nekrosefare.


Laste ned ppt "Perifer venekanyle November 2011  Nødvendig utstyr  Forberedelse  Hygiene  Valg av vener og punksjonssted  Komplikasjoner  Flebitt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google