Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykologiens bruksområder. Klinisk psykologi De kliniske psykologene har kunnskaper om psykiske lidelser og å diagnostisere og behandle slike tilstander.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykologiens bruksområder. Klinisk psykologi De kliniske psykologene har kunnskaper om psykiske lidelser og å diagnostisere og behandle slike tilstander."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykologiens bruksområder

2

3 Klinisk psykologi De kliniske psykologene har kunnskaper om psykiske lidelser og å diagnostisere og behandle slike tilstander Det klart største arbeidsfeltet for psykologer. Mer enn 2/3 av alle utdannede psykologer arbeider innenfor klinisk psykologi Seksåring yrkesstudium Innhenter informasjon om klienten og vurderer hva slags behandling som er riktig å bruke. Det er utviklet en rekke behandlingsformer

4 Pedagogisk psykologi Handler om hvordan vi best lærer En del av faget pedagogikk som handler om å planlegge, tilrettelegge og vurdere undervisning Viktig i alle yrker som har med opp- læring og vurdering å gjøre

5 Pedagogisk psykologi Behavioristisk tankegangBehavioristisk tankegang: Jf. Skinner. Miljøet styrer atferden, ikke tenkning, vilje, følelser eller bevissthet. Læring gjennom prøving og feiling. I skolen medførte det instruksjoner med få valg og fokus på terping av riktige svar. Passiv lytting og ukritisk læring av stoffet Konstruktivistisk tankegangKonstruktivistisk tankegang: Jf. Dewey, Piaget og Vygotsky. Kritisk til behaviorismen. Læring er en sammensatt prosess som skjer gjennom innsikt og utvikling av begreper og språk. Vi er aktive i vår læring, dvs. vi må engasjere og aktivisere oss for å løse oppgaver

6 Arbeids-, organisasjons- og ledelsespsykologi Bruk av psykologisk kunnskap om hvordan individer og grupper fungerer i organisasjoner Virkning av ulike former for lederskap Viktige områder: –Rekruttering av medarbeider –Utvelgelse av gode ledere –Omstilling og organisasjons- endringer –Arbeids- og samarbeidsformer

7 Helsepsykologi Alle psykologiske sider ved menneskets helse Sammenhenger mellom menneskets fysiologi, atferd og omgivelser og den innvirkningen dette har på helse og sykdom Benyttes innenfor en rekke yrker, særlig helse- og sosialarbeidere som leger, fysioterapeuter og sosionomer

8 Helsepsykologiske oppgaver Sykdomsforebygging Livsstil og livsstilssykdommer film: Overvekt og livsstil blant unge film: Overvekt og livsstil blant unge Kommunikasjon i behandlingen Bedre behandlingsrutiner tilpasset pasientens ønsker Se mennesket som en helhet

9 Idrettspsykologi Hvordan psyken vår påvirker prestasjonene og handlingene våre To sentrale områder: –Toppidrett –Lagidrett –Film: Kjemper om plass på toppidrettslinjeKjemper om plass på toppidrettslinje

10


Laste ned ppt "Psykologiens bruksområder. Klinisk psykologi De kliniske psykologene har kunnskaper om psykiske lidelser og å diagnostisere og behandle slike tilstander."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google