Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Revmatologisk fagfelt ble omorganisert til en felles enhet i Helse Nord -Trøndelag HF fra 010108.  Gjennomgående ledelse som primært jobber på Sykehuset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Revmatologisk fagfelt ble omorganisert til en felles enhet i Helse Nord -Trøndelag HF fra 010108.  Gjennomgående ledelse som primært jobber på Sykehuset."— Utskrift av presentasjonen:

1  Revmatologisk fagfelt ble omorganisert til en felles enhet i Helse Nord -Trøndelag HF fra 010108.  Gjennomgående ledelse som primært jobber på Sykehuset Levanger.  Nedslagsfelt ca 135 000 innbyggere med søndre del av Nordland (Bindal og Brønnøysund) U.Myran Avd.leder Revmatologisk avd. HNT HF

2  Sykehuset Levanger : Hovedsak Poliklinikkvirksomhet Infusjonsbehandling daglig 2 senger ved medisinsk avdeling ved behov for innleggelse (ø.hjelp, utredningspasienter pga. reiseavstand, alvorlig bindevevssykdom ……) Forskningstudier i regi av legemiddelfirma, siden -05 U.Myran Avd.leder Revmatologisk avd. HNT HF

3  Sykehuset Namsos Poliklinisk virksomhet Infusjonsbehandling daglig Overlege siden 2008 og fram til april-11, innleid spesialist fra vikarbyrå høst 11/ jan-febr 12 Jan-12: Utlyst overlegestilling SNA – ingen søkere U.Myran Avd.leder Revmatologisk avd. HNT HF

4  3 overlegestillinger  2 LIS-stillinger – pr tiden lånt en legehjemmel fra nevro.avd til LIS lege  1 avd.lederstilling  5 sykepleierstillinger (LE og NA)  Sekretærtjeneste U.Myran Avd.leder Revmatologisk avd. HNT HF

5  Revmatologisk avd HNT HF  Antall legekonsult.5604(4764)  Antall sykepleiekonsult.1250 (1130)  Antall infusjoner 772 (791) U.Myran Avd.leder Revmatologisk avd. HNT HF

6  Utdanningsavdeling-gruppe 2 for LIS leger dette innebærer:  Undervisning 2 timer hver uke  Kasuistikk- og biologisk møte hver uke  Veiledningstid x 1 pr mnd. med overlege  Supervisjon daglig av overlege  Fordypningsdager 2 dager pr mnd (4t pr uke) *Årlig innlevering av utdanningsrapport fra LIS *Spesialistkomiteens siste ”besøk” i mars-11 (08) U.Myran Avd.leder Revmatologisk avd. HNT HF

7  Startet høsten -07 på sykehuset Levanger  Startet høsten-08 på sykehuset Namsos  1 spesialsykepleier med videreutdanning i revmatologi, samt lang erfaringskompetanse  2 sykepleiere med lang erfaringskompetanse

8  All poliklinikkvirksomhet som utføres av sykepleier ved revmatologisk avdeling er en delegert oppgave fra lege til sykepleier. U.Myran Avd.leder Revmatologisk avd. HNT HF

9  Spesialist i revmatologi er ansvarlig for all virksomhet sykepleier utøver.  Sykepleier med spesialistutdannelse i klinisk revmatologi, med lang erfaringskompetanse innen fagfeltet revmatologi, og som innehar en personlig egnethet, kan utøve en slik form for pasientbehandling. U.Myran Avd.leder Revmatologisk avd. HNT HF

10  Det skal foretas en nøye vurdering av hvilke pasienter som skal settes opp på time til spesialsykepleier/revmasykepleier.  Pasienter i remisjon  Pasienter som har behov for oppfølgingstime etter ny diagnosesetting U.Myran Avd.leder Revmatologisk avd. HNT HF

11  Pasienter med nystartet behandling med DMARD’s eller biologisk behandling og skal ha kontrolltime til lege innen 2 mnd. og det ikke er kapasitet.  Pasienter som har endret behandling og trenger snarlig og tett oppfølging

12  Pasienter som er stabil og venter på legetime  Pasienter med complianceproblemer

13  Status av situasjonen  Gjennomgang av medisiner, er medikamentinformasjonen fra siste kontroll oppfattet riktig?  Tid til spørsmål  Leddundersøkelse  Utfylling av sykdomsaktivitetscore  Vurdere blodprøvesvar  BT/P  Evt. konfr. med lege  Dokumentasjon

14  Det skal måles sykdomsaktivitetscore på pasienter med diagnose rheumatoid artritt, psoriasisartritt og ankyloserende spondylitt  Det skal konfereres med spesialist i revmatologi når problematiske/vanskelige vurderinger av pasienter oppstår og det går utover sykepleiers kompetanseområdet

15 Det skal konfereres med spesialist ved :  Høy sykdomsaktivitet  Oppbluss av sykdom eller manglende remisjon  Blodprøvesvar utover normalverdi

16  Revmasykepleier skal dokumentere i EPJ og dokumentasjonen skal godkjennes av revmatolog/assistentlege  Ved stabil sykdom og vurdering av sykepleier at ingen endring er nødvendig, settes pasienten opp på ny time til revmasykepleier om 3-6 mnd. avhengig av hvilken behandling som gis.

17  Tett oppfølging er det optimale  Behandlingsmål for revmatologiske pasienter: Sykdomskontroll / Remisjon


Laste ned ppt " Revmatologisk fagfelt ble omorganisert til en felles enhet i Helse Nord -Trøndelag HF fra 010108.  Gjennomgående ledelse som primært jobber på Sykehuset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google