Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Corporate Finance & Strategy 1 Rune Gisvold Updated: 05.02.04 Styreakademiet Økonomisk rapportering til styret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Corporate Finance & Strategy 1 Rune Gisvold Updated: 05.02.04 Styreakademiet Økonomisk rapportering til styret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Corporate Finance & Strategy 1 Rune Gisvold Updated: 05.02.04 Styreakademiet Økonomisk rapportering til styret

2 2 Styrets ansvar § 6-12 Forvaltningen av selskapet  (1) Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Har selskapet ikke daglig leder, står styret for den daglige ledelsen.  (2) Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.  (3) Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.  (4) Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.  (5) Hvis det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf § 6-35 annet ledd, gjelder lov om allmennaksjeselskaper § 6-37 fjerde ledd tilsvarende.

3 3 Hvem er Rune Gisvold  Født i 1956  Siviløkonom & MBA 1981  ’80-tallet i data-bransjen –Økonomi & finans –Salg  ’90-tallet i Kværner –Økonomi & finans –Venture capital  ’99 Avenir og senere oppkjøpt av Merkantildata  2002 Wallenius Wilhelmsen Lines –Frakt & Logistikkløsninger for distribusjon av kjøretøyer –100 kontorer i alle verdensdeler –Eies 50/50 av Wilh. Wilhelmsen ASA og Wallenius-rederierna i Sverige  Group Chief Financial Officer –Økonomi og regnskap –Controlling –Finans og treasury –Strategi og planlegging  Styreformann i døtre –RL UK –RL Continent –WWL AB  Eksternt Styremedlem i Heliogruppen AS

4 Corporate Finance & Strategy 4 Styreakademiet Tema: Økonomisk rapportering til styret Seksjon 1 : Rammebetingelser

5 5 Finnes det èn riktig måte ?  Alle aksje-selskaper (i Norge) har de samme lovregler å forholde seg til –Hver styreformann har sin måte å gjøre ting på –Enhver administrasjon har sin måte å gjøre ting på –Kommunikasjon mellom styret og administrasjonen avhenger av driftsform  Kværner (USD 5 bn) –Konsernstyret var ”distansert” fra drift –Bedriftsforsamling var en formalitet – som ble tatt alvorlig –Styrte døtre gjennom egne styrer  Merkantildata (USD 1 bn) –Konsernstyret var nær driften –Ingen bedriftsforsamling –Styrte døtre gjennom linjen hvor styrer ble papir-formaliteter  Wallenius Wilhelmsen (USD 2 bn) –Konsernstyret relativt nær drift – alle styremedlemmer representerer eierne –Styrer hovedvirksomheter gjennom linjen –Mindre sentrale virksomheter styres gjennom egne styrer (der det er relevant)

6 6 Økonomiansvarligs hovedoppgaver  Planlegging –Langtidsplan (?) –Forretningsplaner (?) –Budsjett  Resultat-regnskap –Korrekt registrering –Audit trail  Balanse (-styring) –Likviditet –Egenkapital –Kapitalbinding  Rapportering (- og kontroll) –Rett tid –Relevant –Korrekt  Prognoser –Forutsigbarhet Behandles normalt noe av dette i styremøter ? I så fall; bør Økonomiansvarlig delta i møtet ?

7 7 Økonomiansvarligs viktigste oppgave  Unngå overraskelser

8 8 Kommunikasjon mellom administrasjonen og styret  Administrerende Direktør –Rapporterer til styret –Møter i styremøter –Formell kommunikasjons-link mellom styre og administrasjon  Forberedelser til styremøter –Agenda –Innkalling (èn uke før møtet) –Dokumentasjon  Styremøter –Frekvens –Varighet –Deltakelse  Referat –Dokumentèrer beslutninger –Legalt dokument  Ad Hoc kommunikasjon –Normalt kun mellom Adm Dir og Styrets formann

9 9 Strategi, forretningsplaner og budsjetter  ”Man må ha en formening om hvor man skal – og hvordan man skal komme dit - for å kunne vite om man er på rett vei”  Strategiplan –Styrets viktigste virkemiddel –Grundig diskusjon i styret –Styret må bestemme om man skal rapportere tilbake mot plan  Forretningsplan –Arbeidsplan (normalt) på årsbasis –Administrasjonens verkstøy for å konkretisere Strategiplan –Grunnlag for budsjett  Budsjett –Styret godkjenner budsjett og dermed forretningsplan –Viktigste måleparameter for administrasjon og styret ?  Balanced scorecard ?

10 10 Struktur og organisering  Etter Strategiplan er ”Struktur og Organisering” kanskje det er viktigste parameter styret kan påvirke for å oppnå mål  Økonomiansvarlig bør foreslå - og Styret bør godkjenne - Rammeverk for intern styring og kontroll –Godkjenningsregler –”Irregularities” - hvor rapportering skal gå direkte til styrets formann –Risikostyring –Internkontroll med rapporter til styret  Internkontroll –Forvaltiningsrevisjon –Etterprøver tillempning av rammeverk

11 11 Corporate Governance  OECD: Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled.  The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as, the board, managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs.  By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance

12 12 Corporate Governance in WWL  Delegation of Authority  Frameworks for –Planning, accounting & reporting –Treasury –Risk & contracting –Business continuity  President’s Reviews  The Corporate Controllers function  Internal Audit Procedures –What, when, how –Irregularities –Report directly to the Board with copies to the CEO and the CFO

13 13 Corporate Governance  Other areas that Corporate Governance should cover ?  Investors relations ?


Laste ned ppt "Corporate Finance & Strategy 1 Rune Gisvold Updated: 05.02.04 Styreakademiet Økonomisk rapportering til styret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google