Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møre og Romsdal Tema: Pensjonistforbundet som samarbeids- og diskusjonspartner Utvikling i eldreomsorgen sett med «ombudsøyne» Samhandlingsreformen Hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møre og Romsdal Tema: Pensjonistforbundet som samarbeids- og diskusjonspartner Utvikling i eldreomsorgen sett med «ombudsøyne» Samhandlingsreformen Hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møre og Romsdal Tema: Pensjonistforbundet som samarbeids- og diskusjonspartner Utvikling i eldreomsorgen sett med «ombudsøyne» Samhandlingsreformen Hvordan kan vi og dere påvirke til endring og utvikling?

2 Møre og Romsdal PF som samarbeids- og diskusjonspartner Konstruktivt og lærerikt Nyttig erfaringsutveksling Noen felles fokusområder – Klageprosesser, brukerutvalg, pårørendeinfo, m.m.

3 Møre og Romsdal Eldreomsorgen

4 Møre og Romsdal Eldreomsorg Institusjonsplasser økt med «bare» 0,6% fra 2009-2014 Sterk økning i bruk av korttidsopphold Eldre som har langtidsplass har nå mer omfattende hjelpebehov enn tidligere Flere over 67 år mottar nå helsetjenester i hjemmet

5 Møre og Romsdal Eldreomsorg Fra sykehjem/institusjon til «omsorgsbolig» med heldøgns tjenester el.l. – Ulik rettstilstand fra sykehjem til omsorgsbolig – For pasient vil det si: Ikke rett på institusjonslege, fysioterapi og sykepleie (men fastlege og tildelte tjenester) Betalingen kan variere…. Spørsmål om hvem dette er best for? Kommunen (økonomi)?? – pasienten kvalitet/trygghet??

6 Møre og Romsdal Eldreomsorg Hjemmebaserte tjenester – En økning er en villet politikk – bo lengst mulig hjemme. Saker til POBO: For lite hjelp – utrygghet for pasient og pårørende Pårørende «sliter seg ut» Ofte mange forskjellige hjelpere Høy terskel for avlastning og korttidsopphold Kompetanse og språk – pårørende må «passe på».

7 Møre og Romsdal Eldreomsorg Pårørende: Pårørende en betydelig ressurs i omsorgsarbeidet – utgjør ca halvparten av den total ressurs (100 000 åv) Høring – styrke pårørendestøtte – Avlastning – Informasjon og opplæring av pårørende – Omsorgsstønad Pårørendeskoler

8 Møre og Romsdal Eldreomsorg Pårørende: Viktig ressurs og talsperson for pasient – sikre rettigheter Den som tar kontakt med ombudet Finnes det «Kravstore» pårørende???

9 Møre og Romsdal Samhandlingsreformen

10 Møre og Romsdal Samhandlingsreformen Hovedfunn: Pasienter skrives tidligere ut fra sykehus – og er dårligere Ikke godt nok samarbeid mellom tjenestenivå Ikke styrket kommunalt tilbud i tråd med nedbygging i spesialisthelsetj. Kommunene ikke i tilstrekkelig grad økt kapasitet og økt kompetanse Får dårlig info til pasient ved utskrivning Får dårlig informasjon/kommunikasjon mellom sykehus og kommune ved utskrivning (helsetilstand, funksjonsnivå og legemidler)

11 Møre og Romsdal Samhandlingsreformen Hva erfarer POBO: Pasienter skrives ut fra sykehus – men får ikke institusjonsplass i kommunen (spesielt vertskommunene) – ligger på vent Eksempler på for dårlig informasjon mellom sykehus og kommune ved utskrivning Rehabilitering etter sykehusopphold – manglende og ofte uklart ansvarsforhold

12 Møre og Romsdal Hvordan få «Pasienten i sentrum»? Rett til informasjon og medvirkning. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8

13 Møre og Romsdal Hvordan få «Pasienten i sentrum»? Bruk klagerett Først dialog med tjenesteyter – be om møte Klag til tjenesteyter (skriftlig) – hvis klage på vedtak husk klagefrist!! Klag til Fylkesmannen (skriftlig) Søk råd hos POBO (tlf., epost, brev) Rettighetene Se www.helsenorge.nowww.helsenorge.no

14 Møre og Romsdal Hvordan få «pasienten i sentrum»? Engasjerte og aktive brukerorganisasjoner Engasjerte og aktive kommunale eldreråd Opprette brukerråd på sykehjemmene «Infokampanje» om rettigheter Bruk klageretten Innføre meldeordning for uønskede hendelser i kommunale helse- og omsorgstjenesten

15 Møre og Romsdal Spørsmål/kommentarer?


Laste ned ppt "Møre og Romsdal Tema: Pensjonistforbundet som samarbeids- og diskusjonspartner Utvikling i eldreomsorgen sett med «ombudsøyne» Samhandlingsreformen Hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google