Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fall og vitamin D Turnuslege Pål Christian Jansen Geratrisk seksjon Klinikk medisin Sykehuset i Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fall og vitamin D Turnuslege Pål Christian Jansen Geratrisk seksjon Klinikk medisin Sykehuset i Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fall og vitamin D Turnuslege Pål Christian Jansen Geratrisk seksjon Klinikk medisin Sykehuset i Vestfold

2 Fall Fall er det hyppigst rapporterte uhell (avviksmeldinger kvalitetssikringssystemet). >65 år faller 30% én eller flere ganger pr år >80 år 50% faller én eller flere ganger

3 Konsekvenser ved fall Skader Forlenget sykehusopphold Forsinket rehabilitering Utskrivelse til institusjon Immobilisering

4 Usynlige konsekvenser Angst/depresjon Frykten for nye fall Sosial isolasjon Økt mortalitet

5 Risikofaktorer for fall Tidligere fall Alder > 80 år Nedsatt mobilitet Svimmelhet/balanses vikt Kognitiv svikt Ernæringssvikt Visusreduksjon Lav Kroppsmasseindeks 3 eller flere kroniske lidelser 4 eller flere medikamenter Infeksjon

6 Ernæring og fall Lav kroppsmasseindeks Vitamin D mangel Feilernæring Mangelernæring

7 Vitamin D Steroidhormon Fettløselig Påvirker Ca og fosfat stoffskiftet, og svært mange andre systemer Reseptorer intracellulært hos osteoblaster, tarm, parathyroidea, Ny viten: alle celler har reseptorer Flere naturlige kilder

8 Derfor trenger vi D-vitamin Kontrollerer direkte eller indirekte mer enn 200 gener Mange vevsformer reagerer Mye tyder på færre fall Lavere risiko for malign sykdom Immunmodulasjon

9 Metabolisme Inntak De-novo syntese fra 7 dehydrocholesterol i huden(UVB 290-315nm) Lever(25 hydroxylase) 25-OH Vitamin D 1-hydroxylase i nyrene  1,25 OH- Vitamin D Aktivt D vitamin=1,25 OH vitamin D=calcitriol

10 Nomenklatur

11 Calcitriol= Aktivt vitamin D

12 D2 og D3 Ergocholecalciferol (D2-Vitamin) Cholecalciferol (D3-Vitamin) D3 er mer effektivt enn D2

13 Oppsummering Aktivt vitamin D= Aktivt vitamin D3= calcitriol= 1,25 OH Vitamin D Ergocholecalciferol(lages hvordan Cholecalciferol (=D3-Vitamin)

14

15 Naturlige kilder Laks 100-1000 IE D3 UVB stråling (0,5 minimal erythemdose) 3000 IE D3 Tran 1000 IE per spiseskje D3 Calcigran forte 400 IE D3 og Calcium Rocaltrol 2500 IE (”fullverdig” Calcitriol) Etalpha (1 alpha OH aktiveres i lever)

16 Daglig behov: Skal tilføres 600 IE dgl Vitamin D3(=15µg/dag) 800 IE pluss calcium for de med osteoporose Kontrollere fosfat og calcium Magnesium Behovet øker med alder Kommer nye retningslinjer senere i år(aftenposten 15.mars 09)

17 25-OH Vitamin D speil Normalspeil hos voksne 30-60 ng/l Mer enn 60 ng/l ved – Kompensasjon ved lavgradig mangel(før mangel) – Ved substitusjon – Sarkoidose – TBC – Akromegalie – Primær Hypoparatyroidisme – Hypotyreose – Nyretransplanterte – Lymfomer – Sjeldne sykdommer

18 Hvordan kontrollere nivået? 25-OH Vitamin D representerer den største delen sirkulerende metabolitt Normalverdi: oftest 20-100 ng/ml (50- 250nmol/l) Anbefalt i NEJM: 30-60 ng/ml (75-150nmol/l)

19 Interaksjoner med legemidler Phenytoin(Epinat®, antiepileptikum anti- arytmikum) Colestipol(Colestid® finnes ikke i Norge) Phenolphthalein(Tilsetningsstoff)

20 Finnes muskelreseptorer? De fleste vevstyper har Vitamin D reseptorer Muskelsvakhet kan ha andre årsaker MEN Studier viser: – Svekkelse av proximale muskelgrupper – Økt falltendens – Osteomalasi(gir bensmerte uten fraktur) – Andre plager (depressjon, ME, fibromyalgi)

21 Noen metaanalyser og studier JAMA BMJ American Journal of clinical nutrition Journal of american geriatrics(JAGS)

22 JAMA 2004 5 studier med 1237 pasienter tilsammen Alle studier randomiserte dobbeltblindet med deltagere over 60 år Vitamin D tilskudd reduserte fall med 22% Number needed to treat 15

23 BMJ 2007;334,82 (Des ’06) Metanalyse av 42 fallstudier Konkluderer med at hoftebeskyttere kan beskytte mot hoftefrakturer Ingen andre enkelttiltak kan beskytte, fall er multifaktorielt

24 Pharmacotherapy 2008;28 Medline søk 1997-2007(3 meta 5 randomisert controll studier) Toxisitet: kun > 10.000 IE/døgn 1 metanalyse konkluderte med signifikant reduksjon i fall(JAMA 2004) Store doser D2 gitt med lengre mellomrom  ineffektivt Alle med fallrisiko bør få D-vitamin(D3)

25 JAGS 2005 Nov;53(11):1881-8 623 beboere på sykehjem (alder 82,3 år i snitt) Dobbelt blindet randomisert studie D2 10000 IE bolus, deretter 1000 IE dgl i 2 år, eller placebo Odds ratio for fall ble tydelig redusert

26 Andre studier Law et al 2006, Age and ageing Clusterstudie med 3717 (76% kvinner) friske eldre fra eldreboliger 2,5 mg D2 hver tredje måned (1100 IE/d) Ingen reduksjon i falltendens Ingen reduksjon i frakturer

27 Diskusjon Mange har udiagnostisert Vitamin D mangel Direkte eller indirekte markør for sykdom? Daglig behov, anbefalinger kommer i år ”Umulig” å overdosere? Kroppsmasseindeks hos eldre Evne til å lagre vitamin D for vinteren? Vitamin D, betydning for andre medisinske tilstander?

28 Diskusjon Vitamin D er på moten? Vitamin D substitusjon hos eldre bør undersøkes nærmere med større randomiserte dobbelt blindstudier Vitamin D kan trygt substitueres hos alle eldre Potensielt høy helsegevinst og lav kostnad


Laste ned ppt "Fall og vitamin D Turnuslege Pål Christian Jansen Geratrisk seksjon Klinikk medisin Sykehuset i Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google