Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

K ARTLEGGING AV LEIKE - OG AKTIVITETSOMRÅDE I V OLDA Volda kommune 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "K ARTLEGGING AV LEIKE - OG AKTIVITETSOMRÅDE I V OLDA Volda kommune 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 K ARTLEGGING AV LEIKE - OG AKTIVITETSOMRÅDE I V OLDA Volda kommune 2015

2 L EIKEPLASSAR OG FOLKEHELSE www.minbarnehage.no/MinBarnehage/nyland/pilot.nsf

3 L EIKE - OG AKTIVITETSOMRÅDE I V OLDA KOMMUNE

4 K VA HAR VORTE GJORT Kartlegging av leikeplassar i Volda kommune Kartlegging av uteområde i skular og barnehagar i heile kommunen Medverknadsundersøking for born og unge Digitalisere leikeplassar i GIS Google kart for leikeplassar/aktivitetsområde for born og unge i Volda sentrum

5 K ARTLEGGING AV LEIKEPLASSAR I VOLDA KOMMUNE Totalt er det kartlagt 66 leikeplassar i Volda sentrum (opparbeida/ ikkje opparbeida) Registreringsskjema med ulike verdikriteriar + foto

6 S OLLIA OG M IDTUN

7 L EIKEPLASSAR NYE BRATTEBERG FELTET OG SKJERVAVEGEN

8 K ARTLEGGING AV UTEOMRÅDE I SKULAR OG BARNEHAGAR Totalt er det kartlagt 22 uteområde i skular og barnehagar i heile Volda kommune Tilpassa registreringsskjema + foto

9 R OTSET OG K ULUR BARNEHAGE

10 M EDVERKNADSUNDERSØKING FOR BORN OG UNGE Totalt 36 svar Metode: Henge ut postkasser med spørjeskjema på utvalgte leikeplassar, biblioteket og Årneset. Spørsmål: Kvifor dei likar å leike på leikeplassen i sitt nærmiljø, kva dei synst er kjekt, kva dei ikkje synst er kjekt med den leikeplassen og korleis dei ynskja leikeplassen var dersom dei fekk velje?

11 R ESULTAT (G JENGANGARANE ) Kvifor dei likar å leike på leikeplassen i sitt nærmiljø? Treffe andre ungar og vener Det er kjekt Fotball, sklie og reie Mange born som leika i lag Det er nært heime

12 T EGNING AV DRAUMELEIKEPLASSEN

13 (G JENGANGARAR ) Kva dei synst er kjekt med leikeplassen? Spele fotball Slengtau Reie Sile Klatre

14 (G JENGANGARAR ) Kva dei ikkje synst er kjekt med leikeplassen? At leikeplassen ofte gror igjen Store steinar som er farlege At her trengst meir oppussing Leikeapparat som er øydelagde At andre luggar At her kan dukke opp monster

15 (G JENGANGARAR ) Korleis dei ynskja leikeplassen var dersom dei fekk velje? At leikeplassen hadde ballbinge Store sklier Store reiestativ Store klatrestativ, slengtau Fleire apparat slik at alle fekk leike samstundes At det blei slått og ordna her litt oftare At leikeapparata er skikkelig innstilt for barn Trampoline, hoppeslott, badebasseng Leikeplass på Årneset

16 D IGITALISERING I GIS Legge inn foto + informasjon om leikeplassen i arealplan Viktig som datagrunnlag i vurdering av nye utbyggingsområde i arealdelen Få oversikt over det aktuelle området Nyttig verkty for sakshandsaming i forhold til plan og byggesaker i kommunen.

17 G OOGLEMAP Avmerke i kart opparbeida leikeplassar og barnehagar/skular Gir oversikt over leik og aktivitetsområde i Volda kommune Stimulere born og unge til leik og aktivitet


Laste ned ppt "K ARTLEGGING AV LEIKE - OG AKTIVITETSOMRÅDE I V OLDA Volda kommune 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google