Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 ANGST OG DEPRESJON BLANDT ELDRE I DEN GENERELLE BEFOLKNING. Fjernundervisning alderspsykiatri. 21.05.02 Overlege Eystein Stordal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 ANGST OG DEPRESJON BLANDT ELDRE I DEN GENERELLE BEFOLKNING. Fjernundervisning alderspsykiatri. 21.05.02 Overlege Eystein Stordal."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 ANGST OG DEPRESJON BLANDT ELDRE I DEN GENERELLE BEFOLKNING. Fjernundervisning alderspsykiatri. 21.05.02 Overlege Eystein Stordal.

2 2 HUNT - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Psykiatri prosjektet. Leder Prof. Alv A Dahl. IDANT gruppen: Marit Bjartveit Krüger, Nils Håvard Dahl, Eystein Stordal, Alv A Dahl.

3 3 Resultat - depresjon

4 4 Resultat depresjon Øker jevnt med økende alder. Ingen kjønnsforskjeller. Gjelder gjennomsnitt i befolkningen Gjelder andelen kasus av deprimerte.

5 5 Epidemiologi generelt. Forekomst. Utvikling. Sammenhenger. Årsak / virkning.

6 6 Epidemiologi - metoder. Utvalg. Hele populasjonen. Klinisk materiale. Generell befolkning. Engangsundersøkelse. Følge et utvalg over tid.

7 7 Epidemiologi metoder. Spørreskjema Intervju I klinisk sammenheng. Psykiatrisk epidemiologisk undersøkelse. Generell helseundersøkelse. Spesielle grupper for eksempel alder.

8 8 HUNT Hele befolkning. Del av generell helseundersøkelse. HUNT 1 - 1984- 86 HUNT 2 - 1995- 97 HUNT 3 - 2005 - 07???

9 9 HUNT 2 - Psykiatri. Spørreskjema HADS - Hospital anxiety and depression scale. 14 - spørsmål. 7 depresjon - psykisk, anhedoni. 7 angst - Generell Angst - 1 om panikk.

10 10 HADS depresjon. Jeg gleder meg fortsatt over ting som jeg pleide før. Jeg kan le og se det morsomme i situasjoner. Jeg er i godt humør. Jeg føler meg som om alt går langsommere. Jeg bryr meg ikke lenger om hvordan jeg ser ut. Jeg ser med glede frem til hendelser og ting. Jeg kan glede meg over gode bøker, radio og TV.

11 11 HADS angst. Jeg føler meg nervøs og urolig. Jeg har en urofølelse som om noe forferdelig vil skje. Jeg har hodet fullt av bekymringer. Jeg kan sitte i fred og ro og kjenne meg avslappet. Jeg føler meg urolig som om jeg har sommerfugler i magen. Jeg er rastløs som om jeg stadig må være aktiv. Jeg kan plutselig få en følelse av panikk.

12 12 HUNT - eldre. Reaksjon på psykiatri spørsmål. Frammøte blant eldre. Ca. 22 000 over 60 år. Ca. 3 000 over 80 år. Svar på HADS.

13 13 Resultat angst Forskjellig fra depresjon. Kvinner mer enn menn. Andel kasus jevnt over alder. Gjennomsnittet reduseres fra ca. 60 år blant kvinner, fra ca. 50 år blant menn.

14 14 Samtidig angst og depresjon. Ko morbiditet. Ko dimensjonalitet. Samtidig angst og depresjon hyppigere enn ren angst eller ren depresjon. Ren angst hyppigere enn ren depresjon. Gjelder også eldre.

15 15 Aldersøkning - depresjon. Hvilke andre helse og sosialvariabler kan forklare økningen av depresjon med alderen. Metode: Logistisk regresjonsanalyse. Kontroll for andre helse- og sosialvariabler. Alderseffekt etter kontroll.

16 16 HUNT - Gruppering variabler. Demografi Sosiale forhold. Livskvalitet. Sykdom i familien. Bruk av helsetjenester. Somatisk helse. Diagnoser Symptomer Funksjonsreduksjon Helserelatert adferd

17 17 Alderseffekt depresjon - forklaring Grupper av variabler. Funksjonsforstyrrelser Somatiske diagnoser Somatiske symptomer.

18 18 Alderseffekt depresjon - forklaring Enkeltvariabler. Funksjonsreduksjon - hørsel Funksjonsreduksjon - syn Funksjonsreduksjon - fysisk sykdom. Utdanning. Muskel- skjelettlidelser. Lav Fysisk aktivitet Ikke humoristisk sans

19 19 Konklusjoner. Depresjonsymptomer øker med alderen. Minimale kjønnsforskjeller - depresjon. Funksjonsreduksjon og somatiske helseforhold vesentlig årsak til økt depresjon i høy alder. Angst hyppigere hos kvinner. Samtidig depresjon og angst hyppig.

20 20 Konklusjoner. Angst og depresjon hos eldre er underdiagnostisert og underbehandlet i forhold til forekomst i befolkningen. Da gode behandlingsmetoder foreligger er dette et stort problem særlig for pasientene og deres familier, men for samfunnet og helsetjenesten.


Laste ned ppt "1 ANGST OG DEPRESJON BLANDT ELDRE I DEN GENERELLE BEFOLKNING. Fjernundervisning alderspsykiatri. 21.05.02 Overlege Eystein Stordal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google