Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRATEGISK KOMMUNIKASJON ODDGEIR TVEITEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP 2016 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRATEGISK KOMMUNIKASJON ODDGEIR TVEITEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP 2016 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 STRATEGISK KOMMUNIKASJON ODDGEIR TVEITEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP 2016 1

2 19. JANUAR, 2016 RETORIKK, TEKST, DISKURS OG MERE ODDGEIR TVEITEN SV 407 # 3 2

3 SV 407 GRUNNLAGSDIMENSJONER TEKSTINTERAKSJONPROSESSINTERESSER 3

4 4 Fredag 18. januar, 1991 Kort retorisk analyse HANDLER NYHETER EGENTLIG OM DET NYE? OG HVA SÅ?

5 Elementer til en nyhetsanalyse 1. Beskriv den retoriske situasjonen 2. Beskriv de tre forsidene 3. Legg så til de elementene om nyhetsanalyse du måtte komme på 4. ____________________________________________________ 5. ____________________________________________________ 6. ____________________________________________________ 7. ____________________________________________________ 8. ____________________________________________________ 9. ____________________________________________________ 10. ____________________________________________________ 5

6 Enkelte begreper å friske opp i: Gruppediskusjon 1. Konnotasjon vs denotasjon 2. Definisjoner av retorikkbegrepet som kan ha relevans 3. Definisjoner av diskursbegrepet som kan ha relevans 4. Hva er representasjon? 5. Hva er polysemi? Andre ord og begreper du/dere vil føye til? 6. ____________________________________________________ 7. ____________________________________________________ 8. ____________________________________________________ 9. ____________________________________________________ 10. ____________________________________________________ 6

7 Klassiske kommunikasjonsmodeller 7 SENDERBUDSKAPMOTTAKER FEEDBACK Shannon and Weavers modell for kommunikasjonsprosessen 1

8 Roman Jacobsen, 1 8 1 MOTTAKERAVSENDER Kontekst Budskap Kontakt Kode

9 Roman Jacobsen, 2 9 Emotiv Referensiell Fatisk Poetisk Metaspråklig Konativ

10 Manifest og latent kommunikasjon Mening oppstår i relasjoner Mening oppstår i kontraster Mening oppstår når tegn brukes Bruk genererer ny(e) betydning(er) 10 Semiotikkens domene: Læren om tegns betydning

11 11 Hva er retorikk? Retorikk er læren om verbal kommunikasjon, overbevisning og situasjonell tale. Retorikken er en ofte underkjent dimensjon i politisk kommunikasjon. Men det er i ferd med å forandre seg.

12 12 Begreper: Logos, pathos, ethos Langue, parole Tekst, kontekst Manifest, latent Retorikk, diskurs

13 13 RETORIKKENS RELEVANS Rhetorica utens Rhetorica docens Rhetorica studens Inventio Dispositio Elocutio Memoria Actio Spørsmålet er ikke om retorikken har aktualitet og relevans, men hvordan. Den klassiske reotorikken: Aristoteles, Cicero, Quintillian Nyretorikken: Kenneth Burke, m.fl. Journalistikkens, PR-bransjens og reklamebransjens retorikk. Les Allern. Et performativt politisk system  Sfærer og logikker, kunnskapsformer og gyldighetskrav som ikke er felles.  Jfr journalistikkens melodramatiske vektlegging av individ og skjebne, der politikk tvinges til å møte dette på en felles arena for meningsdannelse.

14 14

15 15

16 16 Inventio Kairos Mulighetene i den foreliggende retoriske situasjonen Topikk Arsenalet av tema og argumenter som gjelder for den konkrete situasjonen: Bordtale, vs TV-debatt om fred Innledning/exordium, innføring i tema/narratio, presentasjon av hovedpoeng/propositio, underbyggende argumenter/arumentatio, avslutning/conclusio. Ethos, logos, pathos

17 17 Elocutio Stilnivå: Høystil, middelstil, lavstil (i antikken) Stilfigurer: Troper: Noe som sier mer enn ordene angir Ornamenter: Mønstre, strukturer og skjema i teksten. Herav følger også en del av kritikken mot retorikkens vektlegging av form over susbtans. Retorikken er muntlig, i utgangspunktet. Den er situasjonell og orientert mot overbevisning der og da, i retning og diealog mot/med et gitt publikum. Med tjernsynsmediet inntrer noe nytt: Retorikken er ike muntlig, men framstår som det: Kvasimuntlig, det det “tenkte” publikum ikke er tilhørere direkte, men “hører” via et medium.

18 18 Den nye retorikken: Bred persuasio Rhetoren er en organisasjon Publikum er større og mer sammensatt Kanalene er flere Budskapet må tilpasses Dette henger for en stor del sammen med ny informasjonsteknologi. Kjernen er at fjernsyn og radio er direkte medier, hver på sin måte, men også monologiske. Internett er dialogisk og åpner for en helt annen måte å oppnå interaktivityet og brukerstyrte valg på. Mediene konvergerer

19 19 Ethos Praktisk kunnskap og intelligent, kjennskap til sak og kontekst. Framstå med god moralsk karakter. Demonstrer god vilje overfor publikum. Cicero og Quintillian: Ikke ethos, men persona: Person eller organisasjon har egenskaper. Omdømme. Profil.

20 20 Logos Fornuft, ikke behag  Induktive slutninger, retoriske eksempler  Deduktive slutninger: Syllogismer og entymemer - se s. 128. Saklighet, relevans, nøktern framføring av fakta. Appell til det inneforståtte.

21 21 Pathos Følelsesapell, til konsekvenser og muligheter Verdiladning, positivt og negativt Sjanger (kairos), riktig valg til riktig tid Hva passer, hva virker mot sin hensikt? Hvor sterkt? Hvilke medium?

22 22 Retoriske verktøy Angripe Nekte Bortforklare Rettferdiggjøre Innynde seg Godtgjøre Full unnskyldning Disassosiasjon Mening og kunnskap: Anklage motparten for å ikke ha kunnskap. Individ og gruppe: Finne syndebukker, ofte får å ansvarliggjøre på lavere organisasjonsnivå. Rette opp uten konsekvens for ledelse. Handling og essens: Framheve vilje til korreksjon og forbedring, samt at inntrufne hendelser ikke er representative for organisasjonen.


Laste ned ppt "STRATEGISK KOMMUNIKASJON ODDGEIR TVEITEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP 2016 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google