Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Serieutviklingskomiteen SUK. Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Innledning Serie Utviklings Komiteen – heretter kalt SUK – har bestått av; LEDER Ingar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Serieutviklingskomiteen SUK. Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Innledning Serie Utviklings Komiteen – heretter kalt SUK – har bestått av; LEDER Ingar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Serieutviklingskomiteen SUK

2 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Innledning Serie Utviklings Komiteen – heretter kalt SUK – har bestått av; LEDER Ingar Gabrielsen, Polar Team BK og Nord Norge Øvrige medlemmer Ingvild Bjerke, Brage BK og Østlandet Janne Monsen, FS, Askøy BK og Vestlandet Per Kaare Halvorsen, Solli BK, Østlandet og Seriekomiteen Vidar Rise, Oppdal BK, Midt Norge og Lovkomiteen Erik Garder, representant fra Forbundskontoret. Utvidet etter kretslederseminaret Mars 2008 med: Roy Støylen, Agder Bowlingkrets Sverre Lund, Solli

3 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Utgangspunkt for SUK Utgangspunkt for komiteen er forslag fra Polar Team BK fremlagt på Forbundstinget 2007, der det ble bestemt at det skulle nedsettes en komité som skulle se på dagens seriesystem. Oppgaven ble å utvikle / endre dagens system eller se på et helt nytt seriesystem. Komiteen fikk frist til utgangen av 2007 til å fremlegge et forslag / utkast. Videre skal dette behandles på kretslederseminaret i mars 2008. Tilslutt vil eventuelt et ferdig forslag fremmet til Forbundstinget 2009.

4 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen SUK startet sitt arbeid med noen generelle betraktninger som grunnlag for seriespillet. Det ble satt fokus på påmeldinger til divisjonsspillet og trekking av lag i siste liten. Man må ha faste datoer å forholde seg til. Å trekke et lag etter påmeldingsfrist bør bøtelegges. Lovheftet er alt endret. Påmelding etter fristen bør medføre økt / dobbel påmeldingsavgift?

5 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Overgangs- / utmeldingsdato for spillere bør være i god tid før påmelding til seriespillet (31.mai som i dag). 10. juni settes som felles frist for påmelding / avmelding til seriespillet og innbetaling av påmeldingsavgiften for alle lage til seriespillet Det kreves dobbel startavgift ved for sen påmelding og innbetaling for UMBRO kvinner og menn, 1. divisjon kvinner og menn, samt 2. divisjon menn. 30. juni skal seriekomiteen legge frem med et forslag på divisjons- og avdelingsoppsett. Hvis ett lag trekker seg mellom 30.juni og 1.aug. bør det ilegges en ekstra bot. 1.august skal seriekomiteen legge frem divisjonsoppsettet for kommende sesong. Etter at divisjonsoppsettet foreligger, skal lag som trekker seg fra divisjonsspill bøtelegges med inntil 15.000 kr. iht. kap 3 § 3.7-8 i NBF’s bestemmelser. Seriekomiteen vil vise fleksibilitet i forhold til påmelding / avmelding og bøtelegging i de laveste divisjonene.

6 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Endringer i forhold til lovheftet Kap. 3 paragraf 3.5-6: Teksten i disse punktene må endres (punktene kan evt slås sammen), slik at de får felles påmeldingsfrist 10. juni. Endre lovheftet Kap. 3 paragraf 3.8 Dagens lovtekst lyder: Påmeldingsavgiften til divisjonsspillet vil ikke bli refundert dersom et lag trekker seg. Dersom et lag trekker seg etter 1. august, men før seriestart, ilegges en bot på kr 2.500,-. Forslag til ny lovtekst: Påmeldingsavgiften til divisjonsspillet vil ikke bli refundert dersom et lag trekker seg. Ny setning 2 tilføyes: Dersom påmelding og/eller innbetaling ikke er foretatt ved fristens utløp 10. juni, vil det for UMBRO kvinner og menn, 1.divisjon menn og 2. divisjon menn bli avkrevd dobbel startavgift. Dersom et påmeldt lag trekker seg etter 10. juni men før divisjonsoppsettet foreligger, ilegges en bot på kr 2.500,-.

7 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Endringer i forhold til lovheftet Endre lovheftet Kap. 3 paragraf 3.9 Dagens lovtekst lyder: Dersom en klubb trekker sitt lag etter at serien er igangsatt, vil klubben bli ilagt en bot, gradert på følgende måte etter nivået laget tilhører i ligasystemet: a. Elitedivisjon (Umbro-liga) kvinner og menn, samt 1. divisjon menn: kr 15.000,- b. 2. divisjon menn kr 10.000,- c. 1. divisjon kvinner og 3. divisjon kr 5.000,- Forslag til ny lovtekst : Dersom en klubb trekker sitt lag etter at divisjonsoppsettet foreligger, vil klubben bli ilagt en bot, gradert på følgende måte etter nivået laget tilhører i ligasystemet: a. Elitedivisjon (Umbro-liga) kvinner og menn, samt 1. divisjon menn: kr 15.000,- b. 2. divisjon menn kr 10.000,- c. 1. divisjon kvinner og 3. divisjon kr 5.000,-

8 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Momenter som ble vurdert før forslag / utkast til endring av seriesystemet Hvorfor endring? –På forbundstinget 2007 kom det mange forslag som berører dagens seriesystem. Det er tegn på at noen endringer må til. Mål for nytt seriesystem. –Oppgradere, vurdere telefonkamper og kvalifiseringsspill, mer lokal 3. divisjon etc. Oppbygging –SUK måtte ta stilling til hvorvidt vi skal endre/justere på dagens system – som tross alt fungerer og har gjort det i mange år. Andre alternativet er å tenke på et helt nytt system. –Vurdere dagens system, det danske og svenske seriesystemet.

9 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Momenter som ble vurdert før forslag / utkast til endring av seriesystemet Hvor langt kan et evt. 2. lag gå opp i divisjonene? –Vi ble enige om å beholde reglene som de er. Kvalifiseringsspill –Ved gjennomgang av Polar Team BK sitt forslag på Forbundstinget 2007 ble det kommentert at det for eksempel kunne være påmeldingsavgift hvis man skal fortsette med kvalifiseringsspill, at det kun er avdelingsvinnerne som spiller kvalifiseringsspill og man får flere lag nedover i divisjonene.

10 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Momenter som ble vurdert før forslag / utkast til endring av seriesystemet Økonomiske konsekvenser –Besparelser for klubber og forbund? Snittforskjeller innad i de forskjellige divisjonene. –Når vi så på bunnlaga / topplaga i de ulike divisjonene så var det enkeltlag som skiller seg ut. Andre konsekvenser Konklusjon SUK ble enige om å endre / justere dagens system.

11 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen 2. Endringer av seriesystemet a.Forslag fra SUK til divisjonsoppsett for MENN DivisjonAvdelingerAntall lag pr avd.OpprykkNedrykk Umbro1123 1. divisjon11233 2. divisjon3121 fra hver avdeling2 fra hver avdeling 3. divisjon6Ubegrenset (hver avdeling deles i under- avdelinger dersom det er flere enn 12 lag i avdelingen) 1 fra hver avdeling--

12 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen 3. divisjon åpnes for underavdelinger dersom det er behov for det, slik at denne divisjonen regionfordeles. Ved underavdelinger så blir det kvalifiseringsspill i hver avdeling for å få en opprykkskandidat.

13 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen b. 3. divisjon – med underavdelinger SUK velger å dele opp 3. divisjon i 6 regioner (avdelinger) Østland 1 Østland 2 Østland 3 Sør- og Vestland Vestland Nord og Trøndelag Nord Norge Dette åpner for å danne underavdelinger etter behov. Grensene på disse må være fleksible fra sesong til sesong avhengig av påmeldingene. Baseres på geografiske hensyn og antall påmeldte lag.

14 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Basert på 3. divisjon i sesongen 2007 / 2008 ville fordelingen blitt som følger (u.avd. = underavdeling). Nordland/Troms 12 lag – 1 avdeling med minst 2 u.avd. Trøndelag 18 lag – 1 avdeling med f. eks 3 u.avd. à 6 lag eller 2 u.avd. à 9 lag Sørlandet /Bergen / Rogaland17 lag – 1 avdeling med minst 2 u.avd. Østlandet 1 Østlandet 238 lag = 3 avdelinger med minst 2 u.avd. Østlandet 3

15 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Alle lag i divisjonene, avdelingene eller underavdelingene må ha minimum 12 kamper i serien. Eksempel på antall serierunder 4 lagfiredobbel serierunde = 12 kamper 5 lag trippel serierunde = 12 kamper 6 lag trippel serierunde = 15 kamper 7 lagdobbel serierunde = 12 kamper 8 lag eller mer dobbel serierunde Her er utviklingsmuligheter og potensialet for endringer. Hver avdeling (region) får ett opprykk til 2. divisjon. Underavdelinger spiller regionale kvalifiseringer om denne plassen. Kvalifiseringen skjer i avtalt hall i regionen og alle lag møtes minimum 1 gang og minimum 3 kamper.

16 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen c. Forslag fra SUK til divisjonsoppsett for KVINNER I Sesongen 2008/2009 er det 24 lag i divisjonsspillet til kvinnene. De er fordelt på 8 lag i Umbro og resten i en 1.divisjon fordelt på 2 avdelinger. I den ene avdelingen spilles det firedobbel serie. Forslaget lyder: DivisjonAvdelingerAntall lag pr avd.OpprykkNedrykk Umbro182 1. divisjon1822 2. divisjon1-2Inntil 121 fra hver avdeling

17 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Forslag fra SUK til divisjonsoppsett for KVINNER Ved en slik modell får man plass til 40 lag. Med mulighet til å utvide med flere avdelinger i 2. divisjon og eventuelt ha kvalifiseringsspill mellom vinnerne. Mål om å få flere kvinnelag med i seriespillet. Man får et mer naturlig divisjonsspill også hos kvinnene. Reisefordeling for 1. divisjon og mulighet til telefonliga i 2. divisjon. PS! Erik (sportssjefen) skal ta zalto dersom det ved neste ting er påmeldt 40 lag. =)

18 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen d. Overgangsordning Fra dagens ordning til nytt seriesystem. Nytt seriesystem vil eventuelt tre i kraft 2010 / 2011, forutsatt at dette blir vedtatt på forbundstinget i 2009. Overgangs-ordningen blir da sesongen 2009/2010 MENN Ny UMBRO: 12 lag, 2 lag i nedrykk fra Umbro. Resterende 10 lag + 2 lag i opprykk fra 1.div. (ett lag fra hver avd.) danner ny Umbro. Ny 1.divisjon 12 lag. Vil bestå av 2 lag ned fra Umbro + nr. 2-3-4-5 fra hver gml. 1.div’s avd.(dvs. 8 lag) + 2 lag fra opprykk fra 2.div. Det spilles kval. mellom de 4 vinnerne fra hver av de 4 avd. i gml. 2.divisjon, der 2 lag rykker opp. Ny 2.div. 3 avd. a 12 lag. Totalt 36 lag. Vil bestå av 2 lag fra kval. til 1.div. (de som ikke klarte å rykke opp) + lag 6-7-8-9-10-11-12 i hver av de 2 gml 1.div’s avd. (totalt 14 lag) + lag nr. 2-3-4-5 i hver av de 4 avd. i gml 2.div (totalt 16 lag) + 4 lag fra opprykk 3.div. Det spilles kval mellom de 8 vinnerne av 3.div, der 4 lag rykker opp. Resten av lagene spiller i 3.divisjon.

19 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen KVINNER Ny UMBRO: 8 lag. 2 lag i nedrykk, resterende 6 lag + 2 lag i opprykk fra 1.div.(1 fra hver avd.) danner ny Umbro. Ny 1.divisjon. 8 lag. vil bestå av 2 lag ned fra Umbro + de seks beste lagene i dagens 1.div. utenom vinnerne, fortrinnsvis lag 2-3-4 i hver avdeling, event. en skjevfordeling hvis det er ulikt antall lag i avdelingene. Ny 2.div. Sannsynligvis 2 avdelinger. En av avdelingene baseres på lange avstander, disse får reisefordeling. Kvinnesatsning. Alle avdelinger bidrar – reiseavdelingen mottar.

20 Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Konsekvenser med en endring som foreslått Rimeligere for klubber og forbund Mer bredde i 2. divisjon kvinner og 3. divisjon. Kvalifiseringsspill flyttes til laveste nivå og man kan ta dette desentralisert, dette blir kostnadsbesparende for klubber og forbund. Telefonkamper bortfaller med unntak av 2. divisjon kvinner. Færre lag i nedrykk / opprykk Reisefordeling i 1. divisjon kvinner, 1. og 2. divisjon menn. Utjevning av snittforskjeller.

21 Nytt divisjonssystem herrer 2 div. avd. C2 div. avd. B2 div. avd. A 3 div. avd. A Østland 1 3 div. avd. B Østland 2 3 div. avd. C Østland 3 3 div. avd. D Sør & Vestlandet 3 div. avd. E Midt-Norge 3 div. avd. F Nord-Norge Umbro 1. div. 12 lag Underavdeling etter behov Underavdeling etter behov Underavdeling etter behov Underavdeling etter behov Underavdeling etter behov Underavdeling etter behov 3 divisjon er inndelt i seks regioner. Disse er som følger: Østland 1 Østland 2 Østland 3 Sør og Vestland Midt-Norge Nord-Norge Ved behov kan det opprettes to eller flere underavdelinger i regionene.

22 Nytt divisjonssystem damer 2 div. avd. B2 div. avd. A Umbro 1. div. 8 lag Inntil 12 lag

23 Konklusjon Serieutviklingskomiteen har etter diskusjoner og forskjellige tanker, kommet frem til at vi ønsker å justere på dagens system. Vi så på den svenske og den danske modellen, men kom fort frem til at det ville bli en for stor forandring. Disse modellene ville blitt vanskelig å gjennomføre i praksis med mange små haller. Dagens system har fungert bra, men når vi først vil endre på systemet, ønsket vi å spisse systemet i toppen. Det vil bli trangere og vanskeligere å komme oppover i divisjonssystemet. Dette gjør at klubber som har ambisjoner om opprykk, må satse for å nå sine mål. Dette vil igjen vise seg på sportslig fremgang. I 3 divisjon har vi gått fra 8 til 6 avdelinger, og åpnet opp for underavdelinger ved behov. Underavdelingene er delt opp i regioner. Dette har vi gjort med hensyn til geografiske og økonomiske hensyn for klubber. Kvalifiseringsspillet blir flyttet til laveste nivå, og blir å finne i den enkelte region. Telefonkamper blir bare tillat for 2 divisjon damer. Vi har sett på en mulig overgangsordning fra dagens divisjonssystem til nytt divisjonssystem. Vi har også sett på mulige konsekvenser med en endring som foreslått. Vi har også sett på overganger, påmeldinger til divisjonsspillet, datoer en må forholde seg til. En del paragrafer i kapittel 3 må endres som en konsekvens av det overnevnte. Vi må ha regler i kvalifiseringen i overgangsordningen slik at disse blir mest mulig rettferdig. Henviser til lovens kapittel 3 § 13 punkt 6. om hvilke spillere som kan benyttes i kvalifiseringen. Vi må også ha regler for hvilke lag som skal gå inn i kval hvis lag trekker seg eller ikke er berettiget til kvalspill. SUK ønsker at det blir en god diskusjon om forslaget, og at en kan få lagt forslaget frem for Forbundstinget i år..

24 Tillegg til SUK-rapporten Vi ønsker i tillegg til SUK-rapporten å komme med en del anbefalinger i forbindelse med prøveordningen i Umbro-ligaen denne sesongen: 1.Vi anbefaler at Umbro Damer/Herrer spilles med den nye spilleformen, 6-mannslag for herrer og 4 damer for damene. Det har vært diskutert ny spilleform også for 1.div. Herrer, men det blir kanskje vanskelig å gjennomføre mht. hall-kapasitet m.v. Vi har ikke kommet til enighet her. 2.Vi anbefaler at innbytter i den nye spilleformen fritt kan settes inn i hvilket som helst dobbeltpar. 3.Vi anbefaler at Umbro damer spiller 4 serier (2 serier mot hver at motstander-parene). Dette for å unngå skifte av dobbelpartner i hver serie. 4.Vi har diskutert event. 4-mannslag i de divisjonene som beholder gammel spilleform. Vi har ikke kommet til enighet her. 5.Uansett vil saken om ny spilleform bli en egen sak på Tinget. Dette gjelder også hvis det kommer ett forslag om 4-mannslag ved gml. spilleform.


Laste ned ppt "Serieutviklingskomiteen SUK. Rapport fra Serie Utviklings Komiteen Innledning Serie Utviklings Komiteen – heretter kalt SUK – har bestått av; LEDER Ingar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google