Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Nordland fagskole i helse- og sosialfag «Fagskoleløftet»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Nordland fagskole i helse- og sosialfag «Fagskoleløftet»"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Nordland fagskole i helse- og sosialfag «Fagskoleløftet» www.nordlandfagskole.no

2 2

3 3

4 Hva er fagskoleutdanning? Et yrkesrettet alternativ til høyskoleutdanning for den som har grunnutdanning på videregående nivå og som ønsker å øke sin kompetanse Fagskolen har en praktisk tilnærming til fagene, og utdanningene legger sterk vekt på tette bånd til arbeidslivet Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer 4www.nordlandfagskole.no

5 Hvem kan søke fagskole? Yrkesgrupper med relevant fagbrev; hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, ambulansearbeidere……. Arbeidstakere med lang arbeidserfaring (minst 5 år) som er relevant for utdanningen Samarbeid med karrieresentrene for å få vurdert realkompetanse også for fagbrev 5www.nordlandfagskole.no

6 Hvorfor fagskole? Arbeidslivets skole Fagskolen tilbyr skreddersydde utdanninger i tråd med arbeidslivets behov- «fleksibel» Fagskolen bidrar til å gi «fotsoldatene» i hjelpeapparatet en høynet kompetanse i møte med pasient/beboer/bruker/pårørende Oppdatert kunnskap - «ferskvare» - «livslang læring» Praksis kan gjennomføres som prosjekt- «utviklingsarbeid» Arbeidserfaring og teori går hånd i hånd- «praksisnær» Kan kombineres med jobb 6www.nordlandfagskole.no

7 Hvorfor kompetanseheving hos fagarbeidere? www.nordlandfagskole.no7

8 Hva sier studentene? Vi føler oss tryggere i jobben med mennesker Vi tar mer initiativ og er delaktig i den faglige utviklingen Vi har økt kunnskap og forståelse/bevissthet om faglige problemstillinger, roller og samarbeid Kunnskap om lovverk og regelverk gir oss mer trygghet i yrkesutøvelsen Fordypning/spesialisering innen et spesifikt fagområde gjør jobben mer interessant Vi blir mer stolt av det vi gjør…. www.nordlandfagskole.no8

9 Hvordan drives fagskoleutdanning? Organisering av studiene i Nordland: Utvikling av tilbud i samarbeid med arbeidslivet Samlingsbasert og nettstøttet deltidsutdanning (årsenhet) over to år, 60 fagskolepoeng 12 fellessamlinger á 4 dager (3 pr. halvår) 10 uker praksis utenfor eget arbeidssted eller prosjektarbeid på eget arbeidssted Praktisk tilrettelegging ut fra at studentene også er i jobb Ingen studieavgift, studenten dekker studiemateriell 9www.nordlandfagskole.no

10 Tilbud som gis ved Nordland fagskole i helse- og sosialfag Helse, aldring og aktiv omsorg Bodø Narvik Sandnessjøen Stokmarknes Psykisk helsearbeid og rusarbeid Narvik – nytt kull startet høsten 2015 Tverrfaglig miljøarbeid Leknes Meløy Mosjøen Narvik Kreftomsorg og lindrende pleie: søker NOKUT-godkjenning Andre utdanninger 10www.nordlandfagskole.no

11 Utfordringer Nasjonale føringer : NOU - 2014: ”Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg” Robuste enheter Økt krav til profesjonalitet Eierskap (stat - fylke?) FT - sak om samordning Stortingsmelding om fagskolen – høst 2016 Markedsføring, rekruttering, samarbeid med arbeidslivet www.nordlandfagskole.no11

12 Muligheter Fagskolens år – nasjonal satsing Fagskolene dekker viktige kompetansebehov i Nordland har betydning for samfunnets velferdsutvikling relevante utdanningstilbud – arbeidslivets skole stor grad av fleksibilitet Hva kan vi gjøre sammen for å oppnå en satsing på fagskolene i Nordland? Fagskoleløftet www.nordlandfagskole.no12

13 www.nordlandfagskole.no13

14 For mer informasjon: www.nordlandfagskole.no Else Samuelsen 75 65 67 07 / 90 77 19 16 Per Børre Seloter 75 65 67 44 / 41 54 24 36 www.nordlandfagskole.no14

15 www.nordlandfagskole.no15 www.nordlandfagskole.no

16 16


Laste ned ppt "1 Nordland fagskole i helse- og sosialfag «Fagskoleløftet»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google