Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mennesker i arbeid. Arbeidsdeling er et prinsipp som innebærer at det arbeid som må utføres for at et samfunn skal bestå, blir oppdelt i forskjellige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mennesker i arbeid. Arbeidsdeling er et prinsipp som innebærer at det arbeid som må utføres for at et samfunn skal bestå, blir oppdelt i forskjellige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mennesker i arbeid

2 Arbeidsdeling er et prinsipp som innebærer at det arbeid som må utføres for at et samfunn skal bestå, blir oppdelt i forskjellige grener og fordelt på grupper av individer. Den samfunnsmessige arbeidsdelingen har utviklet seg særlig raskt fra den industrielle revolusjonen, med kapitalismens gjennombrudd.

3 Durkheim om arbeidsdeling Mekanisk solidaritet kjennetegner samfunn med forholdsvis enkel teknologi og lite utviklet arbeidsdeling, og springer ut av en følelse av likhet. Samholdet skapes i primærgrupper. Organisk solidaritet kjennetegner samfunn med større grad av arbeidsdeling og differensiering, der nettopp yrkesspesialiseringen skaper en følelse av gjensidig avhengighet mellom samfunnsmedlemmene. Samarbeidet skjer i sekundærgrupper.

4 Webers byråkratiteori Autoritetshierarki – pyramide med høyest autoritet på toppen og kommandolinjer ned Høyt innslag av nedskrevne regler Fast bestemte lønnsforhold og bedre betingelser ved forfremmelse Klart skille mellom rollen som privatperson og som ansatt Ingen medlemmer av organisasjonen eier de materielle ressursene de betjener

5 Organisering av arbeidet Scientific Management var rettet mot å utvikle styringsmidler som var egnet til å bedre effektiviteten og produktiviteten i en organisasjon. Mennesket som en maskin. Et motstykke til Scientific Managment var Human Relations. Arbeidsmiljøet måtte være best mulig om arbeiderne skulle prestere bra.

6 Skolen... Elevene som maskiner (Tyler) eller sosialt vesen (Human Relations)? Tyler: Elevers atferd kan styres. Elever er late av natur. De ønsker ikke å ta initativ, ta på seg ansvar og løse problemer på egen hånd. De vil, og må styres. For å yte noe bør man belønnes (karakterer?). Konkurranse mellom arbeiderne om lønn (karakterer).  Skolen i dag? Human Relations: Elevene må ha god kontakt med medelever og føle at der hører til et felleskap (klassen/skolen). Elevene må få lov til å ta initiativ og bli spurt før viktige avgjørelser tas. Elevene må få ros og anerkjennelse fra overordnede (lærere?) og kolleger (medelever?). Lønn (karakterer) skaper splid.  Skolen i dag?


Laste ned ppt "Mennesker i arbeid. Arbeidsdeling er et prinsipp som innebærer at det arbeid som må utføres for at et samfunn skal bestå, blir oppdelt i forskjellige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google