Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Direktoratet for nødkommunikasjon. Om Direktoratet for nødkommunikasjon Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Direktoratet for nødkommunikasjon. Om Direktoratet for nødkommunikasjon Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Direktoratet for nødkommunikasjon

2 Om Direktoratet for nødkommunikasjon Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. DNK ble opprettet i 2007 og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

3 DNKs hovedmål 2012-2016 Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. Nødnett skal bygges ut og tas i bruk i hele landet innen utgangen av 2015. Samfunnet skal få mest mulig nytte av investeringen i Nødnett og tilhørende kompetanse.

4 DNKs plass i forvaltningen Regjeringen JD DNKDSBPODPST ….. HOD HdirRHF HF HDO PDMT STAT KOMMUNE pdi Brannvesen 110 Legevakt Kommuneleger

5 Tilbudskonferanse 17.2.2015 (2. gangs utlysning) Anskaffelse 15/125 Møbler og kontorinventar for Direktoratet for nødkommunikasjon, DNK Anskaffelsesansvarlig Ragnhild Roland Fagansvarlig Marianne Akslen Juridisk ansvarlig Tone Mette Drevdal

6 Agenda Regelverket for anskaffelsen Prosessen i anskaffelsen Anskaffelsens innhold Gjennomgang av dokumenter i anskaffelsen Spørsmål

7 Regelverket Del III Anskaffelse over EØS-terskelverdi, over NOK 1000 000,- FOAs grunnleggende krav (gjelder alle offentlige kjøp): – Forutberegnelighet – God forretningsskikk (etikk) – Likebehandling – Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet Åpen anbudskonkurranse Forhandlingsforbud, hva betyr det i praksis? Avklaringer, retting av åpenbare feil Hva vektlegges i evalueringen: Opplysninger gitt i tilbudet.

8 Prosessen i anskaffelsen Spørsmål i forbindelse med tilbudsgivning: 16.03.2015 kl. 15.00 Ingen begrensninger for hva man kan spørre om, men spørsmålene må gjøres skriftlig og via Mercell Tilbudsfrist 24.03.2015 Evaluering – Kvalifisering, skatteattest, firmaattest etc. – Evaluering av oppfylte minimumskrav – Evaluering av tildelingskriterier, tildeling av poeng 1 -10 – Produktgjennomgang/ produktbesiktigelse Vekting av kriteriene - Miljø utover det som er stilt som krav, kvalitet i form av holdbarhet, garantitid, brukeregenskaper og estetisk utforming. - Pris, ulik vekting for mest etterspurte produkter kontorstoler, bord etc. Klageadgang

9 Anskaffelsens innhold Platemøbler, arbeidsbord, hyller, skap Kontorstoler, én hovedmodell + et par ekstra Møteromsmøbler for ledelseskontorer og møterom Whiteboard, skillevegger, småhyller etc. Loungemøbler Tjenester: Avhending, returordning av utrangerte møbler Interiørarkitekttjenester (timebasis) www.mnil.no

10 Krav til produkter og tjenester (kravspesifikasjonen) «De etterspurte møblene skal være tidsriktig utformet og være tilpasset eksisterende kontorinnredning samt bidra tilet godt arbeidsmiljø» -hvite platemøbler og kontorstolen med sort trekk Skal-krav og bør-krav. Eks. bør krav: « Har stolen gynge/vippefunksjon?» (Brukeregenskap) Oppgitte mål, ca-mål

11 Tildelingskriterier pris Pris vektes 40 % Kontorstoler, arbeidsbord og arbeidsplassbelysning 16 % Møtebord små (4 personer) og skjerming/lydabsorbenter 12% Øvrig etterspurt materiell 7 % Interiørarkitekttjenester og returordning 5 %

12 Tilbudsdokumenter: Konkurransegrunnlag instruks til tilbyder punkt 2.22 Tilbudets innhold og utforming Vedlegg A, Leveransebeskrivelse/kravspesifikasjon – Punkt 3 Leveransekrav/produktkrav – Punkt 4 Øvrige leveransekrav Bilag 1 (Vedlegg A) 2, Skjema for avkryssing av minimumskrav og preferanser Vedlegg B, Pris og produktskjema

13 Oppstart leveranse 13.05.2015 Rammeavtale 2 år med opsjon 1+1 år


Laste ned ppt "Direktoratet for nødkommunikasjon. Om Direktoratet for nødkommunikasjon Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google