Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdighet- senteret Omsorg for gamle. Verdighetsenteret.no Verdighetsenteret.no = Palliative Care +Eldreomsorg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdighet- senteret Omsorg for gamle. Verdighetsenteret.no Verdighetsenteret.no = Palliative Care +Eldreomsorg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdighet- senteret Omsorg for gamle

2 Verdighetsenteret.no Verdighetsenteret.no = Palliative Care +Eldreomsorg

3 Konseptet Sosial solidaritet = å ta vare på de svakeste gamle Sosial solidaritet = å ta vare på de svakeste gamle Opprette kompetansesenter for eldreomsorg Opprette kompetansesenter for eldreomsorg På sykehjem, for kommunal eldreomsorg På sykehjem, for kommunal eldreomsorg Dra nytte av nasjonale og internasjonale konsepter og utfordringer Dra nytte av nasjonale og internasjonale konsepter og utfordringer Gi kompetanse og påfyll til fotfolket, som gir sin yrkesinnsats for at de gamle skal se frem til en verdig alderdom Gi kompetanse og påfyll til fotfolket, som gir sin yrkesinnsats for at de gamle skal se frem til en verdig alderdom Sette Bergen og Norge på verdenskartet for optimal eldreomsorg Sette Bergen og Norge på verdenskartet for optimal eldreomsorg

4 Verdighetsenteret – Omsorg for Gamle - BRKS Implementering av kunnskap, erfaring, forståelse og omsorgskonsepter Implementering av kunnskap, erfaring, forståelse og omsorgskonsepter Kompetanseutvikling og dokumentasjon Kompetanseutvikling og dokumentasjon Etablering av nasjonalt og europeisk nettverk for kooperasjon og erfaringsutveksling Etablering av nasjonalt og europeisk nettverk for kooperasjon og erfaringsutveksling Informasjon og bevisstgjøring: fagmiljø, pårørende, pasienter, media, politikk Informasjon og bevisstgjøring: fagmiljø, pårørende, pasienter, media, politikk

5 Store prosjekter Implementering og fagutvikling: Lære for å lære videre Lære for å lære videre Frivillighetstjenester på sykehjem og i kommunal eldreomsorg Frivillighetstjenester på sykehjem og i kommunal eldreomsorg

6 Frivillige til eldreomsorg Pensjonister - 0.5 millioner i dag Pensjonister - 0.5 millioner i dag >1,5 millioner i 2050 >1,5 millioner i 2050 Skolebarn/ Ungdommer og voksne Skolebarn/ Ungdommer og voksne Psykiatriske pasienter Psykiatriske pasienter Rusmiddelavhengige / Straffedømte Rusmiddelavhengige / Straffedømte Nasjonalt opplæringssenter: Frivillighetstjenester eldreomsorg

7

8 «Ellers pleier jeg å gjøre slik...[Laila stryk intervjuar over kinnet]. Og så spør jeg om lov etterpå. Og det er ingen som sier nei, de bare takker og bukker. Slik burde dere også gjøre, sier jeg da.» Laila

9 «Tenk å få smøre sin egen skive en gang i blant. Det hadde vært deilig...» Fanny Franzen

10 «Eg får ein tablett så eg ikkje skal gråte for at mannen min døde.» Caroline Clausen

11 «Eg snakkar ofte med personalet. Ingen har avvist meg endå. Dei veit at eg er kristen. [...] Eg pratar til ho ved sida av ôg [romkameraten], og minner ho om at Gud er nær og kjær. Ho kan ikkje snakke, men ho knip handa mi medan eg pratar.» (Caroline Clausen) Hva med Gud?

12 «Jeg synes det er veldig rart når det går en søndag og en vet ikke av at det har vært en helligdag.» (Fanny Franzen) «Jeg synes det er veldig rart når det går en søndag og en vet ikke av at det har vært en helligdag.» (Fanny Franzen)

13 Verdighet Verdighet i strikt perspektiv: Verdighet i strikt perspektiv: Autonomi til å søke de veier som oppfyller vårt personlige livsprosjekt Autonomi til å søke de veier som oppfyller vårt personlige livsprosjekt Verdighet i bredt perspektiv: Verdighet i bredt perspektiv: Er den uerstattelige verdigheten vi alle har i kraft av at vi er personer - med livsprosjekt Er den uerstattelige verdigheten vi alle har i kraft av at vi er personer - med livsprosjekt

14 Hos demente med kognitiv svikt Er autonomi ofte marginal Er autonomi ofte marginal Det blir da å lese, forstå, og ta hensyn til, respektere deres Det blir da å lese, forstå, og ta hensyn til, respektere deres Livsprosjekt Livsprosjekt Som blir grunnlaget for deres verdighet Som blir grunnlaget for deres verdighet

15 Respekt for livsprosjektet Kartlegge livsprosjektet hos alle alvorlig syke og døende pasienter Kartlegge livsprosjektet hos alle alvorlig syke og døende pasienter Spesielt hos alle gamle som er avhengig av langtids omsorg og pleie Spesielt hos alle gamle som er avhengig av langtids omsorg og pleie Dokumentere det Dokumentere det Aktivt bruke livsprosjektet som referanse for daglig omsorg og pleie Aktivt bruke livsprosjektet som referanse for daglig omsorg og pleie

16 Immanuel Kant Det som har en pris Det som har en pris Kan erstattes av noe tilsvarende Kan erstattes av noe tilsvarende Det som er hevet over enhver pris Det som er hevet over enhver pris Har sin verdighet Har sin verdighet

17 Vår verdighet Plikten mot oss selv Plikten mot oss selv Består i at vi mennesker bevarer Består i at vi mennesker bevarer Menneskehetens verdighet Menneskehetens verdighet I vår egen person I vår egen person Immanuel Kant Immanuel Kant

18 Elsket er du kun, Når du kan vise Svakhet Uten å provosere styrke Theodor Adorno

19 Max Frisch Verdighet betyr å kunne velge

20 Dag Hammarskjöld Den eneste verdighet som er uerstattelig Den eneste verdighet som er uerstattelig Er den som ikke kan ødelegges Er den som ikke kan ødelegges Av andres likegyldighet Av andres likegyldighet

21 En sykepleier om verdighet: Dersom jeg på slutten av mitt liv trenger pleie, omsorg og behandling Dersom jeg på slutten av mitt liv trenger pleie, omsorg og behandling Og ikke lenger kan få det hjemme Og ikke lenger kan få det hjemme Er jeg takknemlig for plass på sykehjem Er jeg takknemlig for plass på sykehjem Men om noen tar fra meg min BH… Men om noen tar fra meg min BH… Uten å vurdere om jeg hadde ønsket det Uten å vurdere om jeg hadde ønsket det Er jeg i stand til å drepe Er jeg i stand til å drepe

22 Den største krenkelse av verdighet jeg kan forestille meg: At en døende pasient meningsløst blir transportert: til legevakt, sykehus eller sykehjem - i timene eller dagene før de dør At en døende pasient meningsløst blir transportert: til legevakt, sykehus eller sykehjem - i timene eller dagene før de dør

23 Aldersutvikling - Norge AldersgruppeAntallTilvekst 20112050 >65 475 000 780 000 64% > 80 201 000 406 000 102% > 90 18 000 190 000 1100%

24 De gamles status Nomader Jordbruk og fiske Industrisamfunn Sosialstat?

25 Navnet Old Gammel (Ca. 1600) Eldre (Ca. 1900) Seniorer (Ca. 1990) 50+

26 % Innbyggere over 60 år Quelle: World Population Prospects UNO 2002

27 Befolkningsendring i % Quelle: World Population Prospects UNO 2002

28 Antall arbeidende pro pensjonist

29 Kvinner / Menn

30 Long Term Care Samfunnets utgifter i % av BNP

31 Vår fremtid – de neste 50 år 25 – 30 % er pensjonister 25 – 30 % er pensjonister 70 % er helt avhengig av pleie og behandling de siste måneder/ år 70 % er helt avhengig av pleie og behandling de siste måneder/ år 10 – 20% dør plutselig (ønskedrømmen) 10 – 20% dør plutselig (ønskedrømmen) Demens: 2005: 2% – 2040 > 4% Demens: 2005: 2% – 2040 > 4% 80-åringer: 20%, - 90-åringer: 50%, 95-år< 10% 80-åringer: 20%, - 90-åringer: 50%, 95-år< 10% 40% kommer på sykehjem, kvinner > 60% 40% kommer på sykehjem, kvinner > 60%

32 Helsevesenets tre sentrale oppgaver Å forebygge helse og kurere sykdommer Å forebygge helse og kurere sykdommer Å muliggjøre et optimalt liv for de kronisk og uhelbredelig syke Å muliggjøre et optimalt liv for de kronisk og uhelbredelig syke Å garantere de døende en død med verdighet Å garantere de døende en død med verdighet

33 Å være frisk betyr...... Helse er ingen tilstand med vitalitet og velfølelse, ikke engang det samme som et lang liv. Helse er ingen tilstand med vitalitet og velfølelse, ikke engang det samme som et lang liv. Å være frisk betyr ikke at du er fri fra alle sykdommer. Å være frisk betyr ikke at du er fri fra alle sykdommer. Det betyr at du kan fungere, gjøre det du har lyst til å gjøre og være det du har lyst til å være. Det betyr at du kan fungere, gjøre det du har lyst til å gjøre og være det du har lyst til å være. –Rene Jule Dubos, The Mirage of Health 1959

34 De fire globale utfordringer Fred og frihet Fred og frihet Fattigdom Fattigdom Miljø Miljø Eldreomsorg Eldreomsorg

35 Alderdommen > 70 år De siste 20 leveår Robust – midt i livet Noe sviktende helse - 5 – 20 år Omfattende helseproblemer Kognitiv svikt - 1 – 15 år Siste levetid 0 – 2 år Pall Care 100% Trivsel Mosjon Vitaminer Fastlege Familie Venner Dans 90% Syk/ frisk Omsorg Pleie Hjemme Sykehus Sykehjem 85% Syk Omsorg Pleie Hele døgnet

36 Europa – de pleie og omsorgstrengende gamle Enorme variasjoner hvordan eldreomsorg er organisert Enorme variasjoner hvordan eldreomsorg er organisert Syd- og Øst-Europa: Uten sykehjem: disse gamle er hjemme eller på sykehus Syd- og Øst-Europa: Uten sykehjem: disse gamle er hjemme eller på sykehus Fortsatt mange kvinner hjemme, som gir omsorg til sine gamle, men Fortsatt mange kvinner hjemme, som gir omsorg til sine gamle, men Dette endrer seg Dette endrer seg

37 Europa: Diagnosen Dramatiske demografiske endringer Dramatiske demografiske endringer Feilbruk av ressurser til fordel for akuttmedisin Feilbruk av ressurser til fordel for akuttmedisin Liten offentlig interesse for eldreomsorg Liten offentlig interesse for eldreomsorg Fravær av diskusjon om basale menneskerettigheter og verdighet Fravær av diskusjon om basale menneskerettigheter og verdighet Omfattende diskriminering av de svakeste, pleietrengende gamle Omfattende diskriminering av de svakeste, pleietrengende gamle Europa – pleie og omsorgstrengende gamle

38 Europeiske løsninger Importere pleiere fra Øst-Europa mm. Importere pleiere fra Øst-Europa mm. Tyskland: Obligatorisk Pleieforsikring Tyskland: Obligatorisk Pleieforsikring Østerrike: Karens (omsorgspermisjon) Østerrike: Karens (omsorgspermisjon) Kreativitet: Åpen demensomsorg i kommunene Kreativitet: Åpen demensomsorg i kommunene Ernæringssonder Ernæringssonder Aktiv dødshjelp Aktiv dødshjelp Europa – pleie og omsorgstrengende gamle

39 –174 pasienter ca 500 pasienter/år ca 500 pasienter/år ca 180 døende/år ca 180 døende/år 4 Langtidsavdelinger (110) 4 Langtidsavdelinger (110) –Pleiefaktor 0.8 2 Demensavdelinger (34) 2 Demensavdelinger (34) Korttidsavdeling (22) Korttidsavdeling (22) Palliativavdeling (8) Palliativavdeling (8) –Pleiefaktor 1.2 Dagavdeling Dagavdeling Tannklinikk Tannklinikk Frisør Frisør Tverrfaglig team Tverrfaglig team 3 (6) Leger 3 (6) Leger 30% Sykepleiere 30% Sykepleiere 70% Hjelpepleiere 70% Hjelpepleiere –Fysioterapeuter 3 –Ergoterapeuter 2 –Prest –Farmasøyt –Rådgiver –Musikkterapeut –Fotterapeut –Frivillige >60 VERDIGHET- SENTERET VERDIGHET- SENTERET –Undervisning –Forskning BRKSBRKS

40 Hvem er pasientene på sykehjem? 65% bodde alene 65% bodde alene Alder 86 år (69 – 101) Alder 86 år (69 – 101) 6.7 diagnoser 6.7 diagnoser > 85 % kvinner > 85 % kvinner Mean oppholdstid 1.5 år (langtid/demens) Mean oppholdstid 1.5 år (langtid/demens) 70 – 80 % demens 70 – 80 % demens

41 Diagnose/ Antall år med betydelig redusert helse LANCET 2005

42 Medikamentforbruk N=132

43 Når medikamenter til gamle? Medisinsk indikasjon som gir nytte til: Medisinsk indikasjon som gir nytte til: Pasienten? Pasienten? Pårørende? Pårørende? Pleiepersonal? Pleiepersonal? Andre? Andre?

44 Medikamenter på sykehjem > 80 år: 80 år: < 4 medikamenter > 85 år: 85 år: < 3 medikamenter > 90 år: 90 år: < 2 medikamenter kontroll av alle medikamenter hver måned kontroll av alle medikamenter hver måned ved den minste tvil om effekt, bivirkninger, interaksjoner: prøveseponering 2-4 uker ved den minste tvil om effekt, bivirkninger, interaksjoner: prøveseponering 2-4 uker

45 Fem hovedtyper tvang: Fysisk påvirkning (uten at pasienten ønsker det: holde noen fast, nedleggelse, dytting, puffing, mm.) Fysisk påvirkning (uten at pasienten ønsker det: holde noen fast, nedleggelse, dytting, puffing, mm.) Mekaniske tvangsmidler (belter, hansker, remmer, tvangstrøyer mm.) Mekaniske tvangsmidler (belter, hansker, remmer, tvangstrøyer mm.) Isolering (innesperring i rom, deler av hus, avlåsing av ytterdører, mm.) Isolering (innesperring i rom, deler av hus, avlåsing av ytterdører, mm.) Farmakologiske midler (tvangsmedisinering) Farmakologiske midler (tvangsmedisinering) Psykisk tvang (trussel om tvang, verbalt eller på annen måte, også økonomisk tvang) Psykisk tvang (trussel om tvang, verbalt eller på annen måte, også økonomisk tvang) Røkke-utvalget 1994

46 „Nye ord i ordboken“ Fastbinde, innesperre Fastbinde, innesperre Tvangsfjernsyn Tvangsfjernsyn Tvangsbleier Tvangsbleier Tømmedag Tømmedag Medikamentell fiksering (Tyskland) Medikamentell fiksering (Tyskland) „Nedsprøyte“ (Österrike) „Nedsprøyte“ (Österrike) Tvangsernæring (for å opprettholde vekten) Tvangsernæring (for å opprettholde vekten) Alt uten lovlige hjemler Alt uten lovlige hjemler De demente og svakeste gamle

47 De sårbare/ utstøtte gamle Gammel, syk, dement, sosialt isolert Gammel, syk, dement, sosialt isolert Blir diskriminert på grunnlag av alder, nytteverdi, diagnose eller oppholdssted Blir diskriminert på grunnlag av alder, nytteverdi, diagnose eller oppholdssted Uten å bli ”sett” - Ofte uten autonomi Uten å bli ”sett” - Ofte uten autonomi De trenger: kjærlighet, sosial integrasjon, kompetent omsorg, behandling og pleie De trenger: kjærlighet, sosial integrasjon, kompetent omsorg, behandling og pleie Etikk: at noen ”leser” deres beste/ ønsker Etikk: at noen ”leser” deres beste/ ønsker En verdig livsavslutning En verdig livsavslutning

48 Leo Tolstoj Det onde Det onde Er fraværet av det gode Er fraværet av det gode

49 Påskeaften, ikke planlagt visitt – antall diagnoser/pasienter Pneumoni - 3 Pneumoni - 3 Lårhalsbrudd - 1 Lårhalsbrudd - 1 Unødige smerter – 2 Unødige smerter – 2 For mye morfin – 1 For mye morfin – 1 Døende – 2 Døende – 2 Døende som har våknet til – 1 Døende som har våknet til – 1 Behandlingsendring - 2 Behandlingsendring - 2 Urinveisinfekt - 2 Urinveisinfekt - 2 Uklar feber – 1 Uklar feber – 1 Unødige bleier – 1 Unødige bleier – 1 Låste dører – 1 Låste dører – 1 Kommunikasjon pårørende - 4 Kommunikasjon pårørende - 4 Sykepleier trenger beroligende behandling - 1 Sykepleier trenger beroligende behandling - 1

50 Sykehjem - ressurser SykehusSykehjem Plasser 13 700 40 000 Leger8000(1.5) 270 (150) Pleiepersonale 21 550 (1.5) 23 000 (0.72) SommerSamme eller stengt 50% vikarer eller mer Vakt-legerDøgnvaktBrannslukking timer pr. uke

51 Demente pasienter i sykehjem med PEG – Sonde Husebø 2006

52 Ingen forbedring: Decubitus Decubitus Infeksjoner Infeksjoner Aspirationspneumonie Aspirationspneumonie Kateter Kateter Allmennfunksjon Allmennfunksjon Livslengde Livslengde Finucane TE. JAMA. 1999;282:1365-70. Tube feeding in patients with advanced dementia: a review of the evidence. Ernæringssonde ved demens? (PEG)

53 Kjærligheten er en myk hånd Kjærligheten er en myk hånd som varsomt flytter skjebnen til side som varsomt flytter skjebnen til side Sigfrid Siwertz

54 Vi trenger et nytt samfunn Hvor eldre, pensjonister og gamle fortsatt er en aktiv, sentral del av samfunnsaktivitetene Hvor eldre, pensjonister og gamle fortsatt er en aktiv, sentral del av samfunnsaktivitetene Hvor vi får flere barn Hvor vi får flere barn Hvor unge og gamle lærer av hverandre Hvor unge og gamle lærer av hverandre Hvor omsorg anerkjennes som ”verdiskapende” arbeid Hvor omsorg anerkjennes som ”verdiskapende” arbeid Hvor vi lærer av sykdom, svakhet, alderdom, død og sorg – som en del av livet Hvor vi lærer av sykdom, svakhet, alderdom, død og sorg – som en del av livet

55 Eldreomsorg - løsninger Sterk samfunnssatsing på ressurser og kvalitet til eldreomsorg Sterk samfunnssatsing på ressurser og kvalitet til eldreomsorg Støtte til familienes eldreomsorg og omsorgslønn Støtte til familienes eldreomsorg og omsorgslønn Frivillig innsats: Eldre hjelper gamle Frivillig innsats: Eldre hjelper gamle Utvikling av nye, behovstilpassete konsepter Utvikling av nye, behovstilpassete konsepter Planlegge alderdommen - NÅ! Planlegge alderdommen - NÅ!


Laste ned ppt "Verdighet- senteret Omsorg for gamle. Verdighetsenteret.no Verdighetsenteret.no = Palliative Care +Eldreomsorg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google