Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sarpsborg kommune en FDV enhet Kari-Anne Horge og Sylvia Amundrød Sammen om å forvalte kommunens verdier på best mulig måte. Sarpsborg kommune – der barn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sarpsborg kommune en FDV enhet Kari-Anne Horge og Sylvia Amundrød Sammen om å forvalte kommunens verdier på best mulig måte. Sarpsborg kommune – der barn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sarpsborg kommune en FDV enhet Kari-Anne Horge og Sylvia Amundrød Sammen om å forvalte kommunens verdier på best mulig måte. Sarpsborg kommune – der barn og unge lykkes

2 ■Sarpsborg kommune – 55 000 innbyggere ■Kommuneområde teknisk – 420 ansatte ■Enhet Eiendom – 230 ansatte ■230 000 kvm offentlige bygg ■Vaskeritjeneste ■Renhold ■Drift ■Vedlikehold ■Internkontroll ■Byggprosjekt ■Strategisk eiendomsforvaltning

3 Vaskeritjenesten

4

5

6

7

8 ■Gode driftsmessige løsninger ■Nytt veltilpasset bygg med nye maskiner og nytt utstyr medfører gode driftsmessige løsninger og et godt fysisk arbeidsmiljø. Alle hygienekrav, lover og forskrifter overholdes. ■Med nye energiøkonomiske maskiner reduseres strøm og vannforbruk = Miljøgevinst ■«Kortreist tøy» gir også en god miljøgevinst

9 ■Fleksibilitet, forutsigbarhet og kvalitetskontroll ■Mulighet til å tilpasse driften etter kundenes behov (kunde=sykehjem, hjemmeboende, legevakt, hjemmetjenesten) ■Vaskeritjenesten anskaffer og eier alt tøyet med unntak av privat tøy for hjemmeboende eldre. ■Medlem av Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) som sikrer at alt tøy levert av oss er i henhold til bransjestandaren «smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner 2011»

10 ■Samarbeidsreformen ■Innføringen av Samarbeidsreformen (2012) medfører en stor økning i antall kilo tøy. Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Pasientene skal få bedre behandling der de bor. De korte oppholdene gjør at alt i hele sengen med tilhørende puter, dyner og tekstiler må byttes oftere enn før. Vi erfarte en økning på 50 tonn det første året etter at Samarbeidsreformen ble innført.

11 ■Sammenligningsgrunnlag ■Vår erfaring er at de private aktørene i markedet ikke tar med beboertøyet i sine regnestykker ■Beboertøy er mer tidkrevende. I Sarpsborg kommune utgjør beboertøy omkring 40% av den totale mengden, men vi bruker 60% av tiden til å behandle disse tekstilene. ■Det er derfor viktig å ta høyde for dette når tjenester skal sammenlignes

12 FAKTA ■2 tonn tekstiler vaskes hver dag ■Forventer 20 % økning fra 1. september på grunn av pålegg fra arbeidstilsynet om å vaske arbeidstøy for hjemmetjenesten ■Vi øker med 1,2 årsverk og vurderte å utvide til to skift, men det er ikke nødvendig enda ■Vaskeriet er bygd for å møte fremtiden!

13 Renhold ■Sarpsborg kommune har alt renhold i egen regi. 230 000 kvm, 100 årsverk. ■I tillegg utfører renholderne 1.Periodisk renhold 2.Gardinvask, vindusvask og søppelhåndtering 3.Kjøper inn tørkepapir, plast og håndsåpe

14 ■Fleksibilitet og kvalitet ■Bilteam ■Setter inn resurser det det trengs mest ■Vi utfører renhold i henhold til kvalitetsprofilen NS-Insta 800. ■Sammenlignet (nøkkeltall) med andre i nettverksgruppen FOBE ligger vi godt an. ■Vi strekker oss etter å være en foregangskommune og driver moderne renhold. Med jevne mellomrom blir vi sammenlignet med private aktører og vi er konkurransedyktige

15 Drift ■Vi drifter alle byggene våre selv. 40 driftsteknikere utfører lettere vedlikehold og service i tillegg til å stå for selve driften av byggene.

16 ■Driftsteknikerne følger opp en rekke lover og forskrifter: (kompetanse og kunnskap i egne rekker) ■Brannvernlederfunksjon på alle paragrafbygg ■Årskontroll av brannslukkere, brannslanger og sprinkelanlegg ■El kontroll på alle egne bygg, både ettårskontroll og femårskontroll ■Prøvetaking og drift av kommunens seks svømmebasseng ■Radonmålinger og tiltak ihht dagens krav

17 ■Fagutdannet personell med historikken for hvert bygg i «ryggmargen» ■Fleksibilitet – ingen utgifter til vikarer, lavt sykefravær ■Effektivitet (innsparing) Gjennomfører og kjøper inn mindre vedlikehold til korrekt pris

18 Vedlikehold ■17 ansatte som vedlikeholder og rehabiliter alle våre eiendommer. Vi har følgende faggrupper dekket: Tømrer, snekker, maler, murer, rørlegger og elektriker ■I tillegg til de 230 000 kvm som kommunen drifter og rengjør, har team vedlikehold ansvaret for å vedlikeholde boliger. Sarpsborg kommune har omkring 800 boliger ■For halve vedlikeholdsbudsjettet utfører vi mer enn halvparten av vedlikeholdet

19 ■Team Vedlikehold utfører i tillegg til praktisk vedlikehold og rehabilitering ■Prosjektering og innkjøp og prosjektledelse for prosjekter opp til 4-5 mill ■Påtar seg alt ansvar i forhold til byggherreforskriften ved prosjekter gjennomført av innleide firmaer ■Bistå byggprosjekt ved overtagelse og garantibefaringer samt ellers ved behov ■Tilstandsregistrerer alle kommunale bygg

20 Flere fordeler ved å ha FDV internt i kommunen ■Bistår byggprosjekt med fagkunnskap. ■Beholder kunnskap internt i stedet for å betale firmaer for å «ta den med seg bort fra kommunen» ■Bygge opp spesialkompetanse både gjennom ansettelse og gjennom erfarings basert kunnskap ■Rask bistand ved behov ■FLEKSIBILITET, bruk ressursene der det til enhver tid er mest bruk for dem.

21 Kontaktinformasjon: Vaskeritjenesten: Sylvia Amundrød, bedriftsøkonom og teamleder for vaskeritjenesten og fellesfunksjoner i Sarpsborg kommune Mail: syh@sarpsborg.comsyh@sarpsborg.com Telefon: 98 26 66 76 Vedlikehold: Kari-Anne Horge, Bygningsingeniør, avslutter master i Eiendomsutvikling og forvaltning i år og teamleder for vedlikehold i Sarpsborg kommune Mail: karah@sarpsborg.comkarah@sarpsborg.com Telefon: 95 29 72 77 Vi formidler gjerne spørsmål om de andre emnene til rette vedkommende Takk for meg


Laste ned ppt "Sarpsborg kommune en FDV enhet Kari-Anne Horge og Sylvia Amundrød Sammen om å forvalte kommunens verdier på best mulig måte. Sarpsborg kommune – der barn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google