Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SFF Forum: Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 CEES: A Centre of Excellence funded by the Research Council of Norway Centre for Ecological and Evolutionary.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SFF Forum: Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 CEES: A Centre of Excellence funded by the Research Council of Norway Centre for Ecological and Evolutionary."— Utskrift av presentasjonen:

1 SFF Forum: Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 CEES: A Centre of Excellence funded by the Research Council of Norway Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis CEES-CoE: Hvilke forventninger har vi til vårt nye senter? Senterleder: Nils Chr. Stenseth Eli Rueness (nestleder)

2 Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis; A Centre of Excellence founded by the Research Council of Norway SFF Forum. Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 2 Utgangspunkt: Stor framgang innen molekylærbiologi og beregningsteknikk (og statistikk) har gjort det mulig å fremskaffe store datamengder som nå kan analyseres og syntetiseres på helt nye måter. En framgang som også gir en bedret og mer integrert analyse av eksisterende data. Forskergruppen bak CEES har kompetanse innen et bredt spekter av biologi, noe som er nødvendig for å kunne belyse økologiske og evolusjonære problemstillinger. Kompetanse innen statistikk er nødvendig for å kunne anvende data å en effektiv måte for å teste økologiske og evolusjonære hypoteser, ikke minst for å utvikle metoder for å integrere ulike typer data i en gitt analyse.

3 Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis; A Centre of Excellence founded by the Research Council of Norway SFF Forum. Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 3 Grunnlag: SFF-teamet har god teoretisk og empirisk kompetanse innen økologi, evolusjon og statistikk SFF-teamet har, gjennom de forberedelsene vi har gjort i løpet av de siste årene, utviklet et godt fundament for å bringe økologi og evolusjon nærmere sammen Internasjonalt er det få institusjoner som på en helhetlig måte har som overordnet mål å kombinere økologi og evolusjon

4 Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis; A Centre of Excellence founded by the Research Council of Norway SFF Forum. Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 4 Theme 1 : The role of population structuring in adaptive evolution Theme 2 : The potential for adaptation Theme 3 : The evolution of reproductive isolation Coll. 1: Selection and evolvability: concepts, measurements and statistics Coll. 2: Bridging the gap between molecular and evolutionary genetics Coll. 3: Ecology and evolution of mosaic genomes: the case of microbes Coll. 4: Integration of ecology and evolution: a synthesis Theme 1: The role of population structuring in adaptive evolution Theme 2: The potential for adaptation Theme 3: The evolution of reproductive isolation

5 Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis; A Centre of Excellence founded by the Research Council of Norway SFF Forum. Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 5 CEES-SFF er som et kombinert Research and training institute og et Centre for advanced studies

6 Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis; A Centre of Excellence founded by the Research Council of Norway SFF Forum. Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 6 Themes: de langsiktige forskningsaktivitetene innen senteret CEES-SFF er som et kombinert Research and training institute og et Centre for advanced studies

7 Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis; A Centre of Excellence founded by the Research Council of Norway SFF Forum. Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 7 Themes: de langsiktige forskningsaktivitetene innen senteret Colloquia: fokuserte 3-årige prosjekter tilsvarende de vi finner ved “centres for advanced studies” CEES-SFF er som et kombinert Research and training institute og et Centre for advanced studies

8 Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis; A Centre of Excellence founded by the Research Council of Norway SFF Forum. Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 8 Themes: de langsiktige forskningsaktivitetene innen senteret Colloquia: fokuserte 3-årige prosjekter tilsvarende de vi finner ved “centres for advanced studies” Kristine Bonnevie professorater: tiltrekke oss framragende gjesteforskere I tillegg til et omfattende internasjonalt forskernettverk jobber vi med å knytte oss opp mot andre nasjonale CoE i Norden med finansiering gjennom Nordforsk. CEES-SFF er som et kombinert Research and training institute og et Centre for advanced studies

9 Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis; A Centre of Excellence founded by the Research Council of Norway SFF Forum. Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 9 Master PhD (finansiert gjennom SFF’en, UiO, NFR og Marie Curie Early Training Site) Post doc (finansiert gjennom SFF’en, UiO, NFR og Marie Curie-programmet i EU) Forskerutdanningen er organisert gjennom en Forskerskole finansiert av UiO (der en årlig studentkonferanse, en Journal club, samt forskerseminarer inngår) I samarbeid med andre nasjonale Sentre for Framragende Forskning i Norden jobber vi nå med å utvikle nordiske forskerskoler med støtte gjennom Nordforsk. Forskerrekruttering:

10 Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis; A Centre of Excellence founded by the Research Council of Norway SFF Forum. Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 10 Populærvitenskapelig formidling Organizing “Darwin Day” on Feb 12 each year … in coming years most likely organized jointly with other Norwegian universities Kristine Bonnevie Lecture on Evolutionary Biology (organized as part of the annual celebration of the founding of the University of Oslo on Sept 2) 2006: Richard Dawkins 2007: Jane Lubchenco 2008: Rita Colwell Non-technical communication in mass media

11 Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis; A Centre of Excellence founded by the Research Council of Norway SFF Forum. Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 11 Styreleder: Reidun Sirevåg (mikrobiolog, UiO og generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi). Styret Scientific Advisory Board Styreleder: Rita R. Colwell (Univ. of Maryland, US)

12 Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis; A Centre of Excellence founded by the Research Council of Norway SFF Forum. Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 12 Merverdi av SFF’en: SFF’en muliggjør utvidet samarbeid mellom forskere ved Biologisk institutt og ved UiO, så vel som med forskere både nasjonalt og internasjonalt SFF’en vil gjøre oss – innen SFF’en, ved Biologisk institutt og ved UiO som helhet – faglig sterkere – og mer synlige internasjonalt SFF’en gir en ny plattform for tverrfaglig forskning ved UiO Gjennom SFF’en får vi virkemidler til å realisere noen av forsknings-Norges likestillingsmål.

13 Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis; A Centre of Excellence founded by the Research Council of Norway SFF Forum. Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 13 Hvilke forventninger har vi så til vårt nye senter? Gjennom SFF’n kan vi tiltrekke oss et større spektrum av dyktige folk (PhD’s, post docs, forskere og gjesteprofessorer). Vi har mulighet til å planlegge – og å forfølge de god og originale ideer – som ofte er ”high risk”. Få til mer felles-prosjketeter og felles-publikasjoner. Knytte prokaryot biologi og eukaryot biologi sammen innen et felles teoretisk rammeverk to områder som i (for) stor grad lever hvert sitt liv

14 Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis; A Centre of Excellence founded by the Research Council of Norway SFF Forum. Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 14 Hvilke forventninger har vi så til vårt nye senter? Å få til en reell integrering mellom de ulike disiplinene som inngår i senteret. Spesielt å få til videreutvikling av statistisk modellering innen økologi – og innen evolusjon. Få til en integrering av de av oss som fokuserer på hele- organismers økologi og evolusjon med de av oss som jobber med mer molekylærbiologiske problemstillinger. Få til en integrering mellom de kortere og de lengre tidsperspektiver – dvs. bringe paleontologien inn i den økologisk- evolusjonære sfæren.

15 Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis; A Centre of Excellence founded by the Research Council of Norway SFF Forum. Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 15 Hva forventer vi av vår vertsinstitusjon? Støtter opp økonomisk og med infrastruktur: 2 mill NOK/år til finalistene og SFFene UiO og Biologisk institutt har vist seg som meget gode verter i så måte: har gjort samlokalisering mulig tar all overhead, men dekker tre admin-stillinger over instituttets budsjett Men, nye faste stillinger (ansettelser) allokeres fortrinnsvis til aktivitet utenfor senteret PhD tildelinger, som nå kanaliseres direkte gjennom universitetene, skal i det store og hele ikke gå til senterne. Dette er knyttet til de strukturelle problem knyttet til spissing i et system der grunnenhetene skal bestemme. Klart den sentrale ledelsen må ta grep – om ikke blir det vanskelig å integrere SFFene i institusjonene

16 Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis; A Centre of Excellence founded by the Research Council of Norway SFF Forum. Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 16

17 Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis; A Centre of Excellence founded by the Research Council of Norway SFF Forum. Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 17 … arbeider som gjør oss – og norsk forskning - synlig…. Research Highlights of 2007 by Nature


Laste ned ppt "SFF Forum: Holmenkollen Park, 16. – 17. januar 2008 CEES: A Centre of Excellence funded by the Research Council of Norway Centre for Ecological and Evolutionary."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google