Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Sunndal kommune Kommunalteknisk tjeneste Konkurranseutsetting ? Frokostmøte den 29.11.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Sunndal kommune Kommunalteknisk tjeneste Konkurranseutsetting ? Frokostmøte den 29.11.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Sunndal kommune Kommunalteknisk tjeneste Konkurranseutsetting ? Frokostmøte den 29.11.2012

2 2 Kommunalteknisk tjeneste Pr. 29.11.2012 31 fast ansatte 1 lærling Beredskapsstyrken brann

3 3 Brutto budsjett 2013 = 50,4 mill. Adm.1.798.000 Oppmåling1.367.000 Brann4.752.000 Feiing1.396.000 Maskinforv.2.996.000 Verksted1.481.000 Renovasjon11.096.000 Renov. næring28.000 Slam525.000 Park / idrett3.574.000 Veg8.557.000 Vann6.939.000 Avløp5.962.000 Sum50.471.000 Andel kjøp av varer og tjenester : kr. 29,4 mill.

4 4 Veg / maskinstasjon / verksted 150 km kommunale veger og 27 bruer Budsjett 13 : kr. 8,057 mill. (vinter kr. 3,685 mill.) Kapitalbudsjett : årlig kr. 1,0 mill. + kr. 0,5 mill. (tr.s.) Maskinparken : årlig kr. 1,0 mill. Brøytekontraktører Gatelys Salg av tjenester til vegvesenet Utfordringer : Gatedekker og bruer TILTAKSPLAN VEGER OG BRUER TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Kostra

5 5 KOSTRA

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10 KOSTRA

11 11 KOSTRA

12 12 KOSTRA

13 13 Organisasjon : parker / idrettsanlegg Vedlikehold av kommunens utomhusanlegg parker og friområder gatesystemer med rabatter beplantninger og utemøbler balløkker og lekeplasser med kommunalt vedl.ansvar uteområder ved kommunale bygg (skoler, barneh..) Fagerhaugan idrettspark 270 da gressarealer og 3.700 trær og busker Budsjett : kr. 1,764 mill. + kr. 0,985 mill. Oppdrag for Kirkelig fellesråd Vegvesen (rabatter mv) Parkvesen

14 14 Nyanlegg / drifting Nyanlegg Anleggsarbeidene gjennomføres i dag alltid som entrepriser, der private entreprenører står for opparbeidelsen. Størrelsesorden kr. 3 – 5 mill. pr år. Egen anleggsavdeling vurderes som lite aktuelt. Forutsetter reell konkurranse. Drifting av kommunal infrastruktur Hovedregelen er at drift og vedlikehold foregår i egen regi, men der betydelig andel også er satt bort til private aktører. Eksempler på dette er (budsjett 2013) : -Vintervedlikehold veger : kr. 2,3 mill. -Sommervedlikehold veger : kr. 1,1 mill. -Tiltaksplan veger og bruer, og trafikksikkerhetsplan : kr. 1,5 mill.

15 15 Maskinstasjon og verksted Maskinstasjon - kostnaden (kr. 2,99 mill.) fordeles til : -kommunale veger sommer- og vintervedlikehold -parkvesen -vann- og avløp -vedlikehold i utbygde områder Verksted - kostnaden (kr. 1,48 mill.) fordeles til : -brannvesen -maskinforvaltning -kommunale veger -renovasjon -parkvesen -vann- og avløp -andre (bl.a. eiendomstjenesten) Arealer totalt, årlige driftskostnader -2011 : kr. 475.000 / 1.603 m 2 - eller ca. kr. 293,- pr. m 2. Verksted : 200 m 2

16 16 Ansatte Maskinstasjon 265 % (5 ansatte) Verksted 200 % (2 ansatte) + lærling Veg 150 % (2 ansatte) Renovasjon 550 % (6 ansatte) Parkvesen 300 % (3 ansatte + formann) Vann- og avløp 550 % (6 ansatte)

17 17 Maskiner / kjøretøy Maskinstasjon : Lastebil m/ kran, Cat vegskrape, Lundberg redskapsbærer, Volvo hjullaster, Ravo feiemaskin, 2 stk. varebiler Renovasjon : 3 stk. komprimatorbiler Parkvesen : Liten lastebil, Cat redskapsbærer, Kubota minigraver, JCB traktor, Kubota traktor, 8 stk. plentraktorer, 2 stk. varebiler, div. småutstyr. Vann / avløp : Volvo kloakktømmebil, 4 stk. varebiler, høytrykksspylevogn

18 18 Konkurranseutsetting ? 1 av 5 Brann og feiing -Lite aktuelt å konkurranseutsette driftsoppgaven. Interkommunalt samarbeid kan være aktuelt (private aktører utføre tilsyn og feiing?) Kart og oppmåling -Lite aktuelt å konkurranseutsette driftsoppgaven. Interkommunalt samarbeid kan være aktuelt (oppmåling kan utføres av private?) Vannforsyning og avløp -Lite aktuelt å konkurranseutsette driftsoppgaven. Lave gebyrer. Stor grad av kjøp av tjenester og varer. -Nyanlegg konkurranseutsettes. Havnedrift - Interkommunalt havnevesen drifter i dag kommunens havner

19 19 Konkurranseutsetting ? 2 av 5 Beredskap -Lovpålagt oppgave, hvor brannvesenet er viktig ressurs. Viktig at kommunen også har egne mannskaper og maskinelt utstyr i noe grad, men vil være avhengig av innleie av mannskaper og maskiner ved større hendelser. Veg / maskinstasjon -Egne mannskaper og maskiner i noe grad, men stor grad av kjøpte tjenester allerede. Lave driftskostnader. -Nyanlegg konkurranseutsettes. -Vurderes som viktig at kommunen har egne ressurser ut fra beredskapshensyn. Egen kunnskap om anleggene. -Mulig å konkurranseutsette flere oppgaver, der kommunen da i såfall må ha bestiller- og tilsynsfunksjon: Gatefeiing, kantslått, gatemerking, brøytestikkesetting, oppsetting av trafikkskilt, drift av gatelysnett, generell vegdrift sommer og vinter, bruvedlikehold mv.

20 20 Konkurranseutsetting ? 3 av 5 Verksted -Utfører oppgaver for hele kommuneorganisasjonen, fra småreparasjoner av diverse teknisk utstyr som plenklippere, brøytemateriell, mekaniske oppgaver på heiser, vannverk osv., i tillegg til de ordinære oppgavene på biler og anleggsmaskiner. -Egen kunnskap om maskiner og utstyr. -Bygger egne spesialmaskiner og utstyr. -Benytter private verksteder ved spesialoppgaver. -Selv om oppgaven kan konkurranseutsettes er det svært hensiktsmessig, og vurdert som nødvendig, å ha et støttesystem til den daglige driften av maskiner, biler og utstyr. Dette er en viktig eierfunksjon som kvalitetssikrer oppfølging og tilsyn av materiellet på en nødvendig måte. -Egen regi vurderes som kostnadseffektivt.

21 21 Konkurranseutsetting ? 4 av 5 Parkvesen -Egne mannskaper og maskiner, men i prinsippet en integrert del av maskinstasjon sommer og vinter. Felles formann. -Fast minimumsbemanning som suppleres med vikarer i sommersesongen. -Selger tjenester til kirkeverge og vegvesen, noe som er viktig for å kunne holde både god kompetanse og kapasitet. -Nyanlegg konkurranseutsettes. -Vedlikehold av grøntanleggene kan gjennomføres på alternative måter, og konkurranseutsetting er et reelt alternativ. -Mannskaper og maskiner inngår i fellesskapet i forhold til vår øvrige aktivitet (spesielt renovasjon, mindre anleggsoppgaver og vintervedlikehold, - samt beredskap).

22 22 Konkurranseutsetting ? 5 av 5 Renovasjon -Innsamling Utføres med egne mannskaper og biler. God kvalitet og høgt servicenivå til akseptabel kostnad. Ordnede og gode vilkår for de ansatte. -Konkurranseutsetting i denne sektoren er svært vanlig. -Miljøstasjon Kjøpt tjeneste, der Franzefoss gjenvinning AS har kontrakten i dag. -Nytt anbud i 2013.

23 23 Oppsummering Påstander : Kommunen bør i noen grad har egne mannskaper og maskiner for å utføre de oppgavene som vi har ansvar for. Kommunen bør ha et eget verksted for å klare å følge opp den daglige driften av kjøretøy og utstyr på en god måte. Det er til enhver tid stort behov for å supplere driften ved kjøp av tjenester fra private entreprenører og verksteder. Andre momenter : Beredskapshensynet. Samfunnsperspektivet. Nyanlegg settes alltid ut for konkurranse i det private marked. Kommunen selger som hovedregel ikke tjenester til ”privatmarkedet”. Det skal alltid vurderes om det er hensiktsmessig å utføre oppgavene i egen regi eller ved kjøp i det private marked.


Laste ned ppt "1 Sunndal kommune Kommunalteknisk tjeneste Konkurranseutsetting ? Frokostmøte den 29.11.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google