Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ann-Marit Tverå Tjærahågen bofellesskap MÅLTID -en viktig aktivitet i sykehjem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ann-Marit Tverå Tjærahågen bofellesskap MÅLTID -en viktig aktivitet i sykehjem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ann-Marit Tverå Tjærahågen bofellesskap MÅLTID -en viktig aktivitet i sykehjem

2 Ann-Marit Tverå Tjærahågen bofellesskap MÅLTID -en viktig aktivitet i sykehjem TJÆRAHÅGEN - Sykehjem i Rana kommune for beboere med demenssykdom som hovedårsak til behov for heldøgns omsorg og pleie. - 29 beboere fordelt på 4 enheter. - Del av et differensiert system for demensavdelinger (tidl. kalt skjermede enheter) basert på ADL-funksjoner.

3 Ann-Marit Tverå Tjærahågen bofellesskap MÅLTID -en viktig aktivitet i sykehjem Hos oss på Tjærahågen deltar alle ansatte i alle gjøremål og vi tenker at vi skal fylle en dobbelt rolle for beboerene. -Være et hjem -Være en medisinsk faglig omsorgsbase

4 Ann-Marit Tverå Tjærahågen bofellesskap MÅLTID -en viktig aktivitet i sykehjem ”Mennesker med demens opplever svikt i ulike mentale funksjoner, men opphører ikke av den grunn å være mennesker. Demens innebærer ikke nødvendigvis et totalt menneskelig forfall. Å leve med en demenssykdom representerer dessuten en gedigen menneskelig utfordring. Det innebærer daglige erfaringer av tap, avmakt, manglende mestring, smertefulle trusler for selvopplevelse, identitet og menneskelig fellesskap.” (Wogn-Henriksen 1998)

5 Ann-Marit Tverå Tjærahågen bofellesskap MÅLTID -en viktig aktivitet i sykehjem - Basale daglige gjøremål. - Nødvendige for alle mennesker uavhengig av kjønn, kultur, bosted og interesser. - Alle må vi ha mat og alle har minner og kunnskap om dette.

6 Ann-Marit Tverå Tjærahågen bofellesskap MÅLTID -en viktig aktivitet i sykehjem PERSONER MED DEMENS MÅ FÅ MULIGHET TIL SAMHANDLING OG DELTAKING PÅ SITT EGET MESTRINGSNIVÅ !!!! - måltid gir denne muligheten om vi personalet utnytter den og ser dette som en aktivitet

7 Ann-Marit Tverå Tjærahågen bofellesskap MÅLTID -en viktig aktivitet i sykehjem Naturlig aktivitet En naturlig aktivitet både på institusjon og hjemme. Ofte knyttet til positive opplevelser, trivsel. Slipper å motivere.

8 Ann-Marit Tverå Tjærahågen bofellesskap MÅLTID -en viktig aktivitet i sykehjem Gjentakelse / gjenkjenning Måltid gjentar seg flere ganger i døgnet og dag etter dag. Pasienten kjenner seg igjen og det fører til trygghet, noe som gjør det lettere å mestre aktiviteten. Fast plass, fast lita gruppe rundt bordet og fast personale bidrar også til trygghet.

9 Ann-Marit Tverå Tjærahågen bofellesskap MÅLTID -en viktig aktivitet i sykehjem Fellesskap/ kommunikasjon Fin gruppeaktivitet. En aktivitet det er kjekt å dele med andre. Opplever fellesskap rundt bordet. Kontakt, samhandling, samtale. Sende hverandre matvarer, snakke om det som skjedde i går og det som skal skje i dag. Personalet må delta, ikke stå ved siden av !! God tid, men ikke overdriv.

10 Ann-Marit Tverå Tjærahågen bofellesskap MÅLTID -en viktig aktivitet i sykehjem Opplevelse av mestring Å spise er en av de ferdighetene vi lærer først og bevarer lengst. En ferdighet en beholder langt ut i demensutviklinga. Være obs. på når og hvordan en skal hjelpe. Hjelpeløshet er lett synlig rundt bordet. Dekke over uhell. Obs. på varierende dagsform og forandring i løpet av dagen.

11 Ann-Marit Tverå Tjærahågen bofellesskap MÅLTID -en viktig aktivitet i sykehjem Sansestimulering Maten appellerer til mange sanser. Mennesker med demenssykdom har ofte sansene intakte. Sansene kan stimulere hukommelsen !!

12 Ann-Marit Tverå Tjærahågen bofellesskap MÅLTID -en viktig aktivitet i sykehjem Sosial stimulering Vær obs. på plassering rundt bordet. - Hvem kan ha utbytte av å sitte ved siden av hverandre ? - Hvem bør ikke sitte i lag? - Hvor bør personalet plassere seg ?

13 Ann-Marit Tverå Tjærahågen bofellesskap MÅLTID -en viktig aktivitet i sykehjem Realitetsorientering Orientering om tid. Måltida er til faste tider, lager struktur i døgnet. Typen måltid minner en om tid på døgnet. Snakka om dagen og årstida når en sitter til bords. Mat som hører årstida til. Orientering om egen og andre sin identitet. Gruppetilhørighet, bruke navn.

14 Ann-Marit Tverå Tjærahågen bofellesskap MÅLTID -en viktig aktivitet i sykehjem Observasjon og vurdering av funksjon Gode muligheter for observasjon. F.eks. av handlingssvikt, agnosi, hukommelse, kommunikasjon. Registrere forandringer i funksjonsnivå.

15 Ann-Marit Tverå Tjærahågen bofellesskap MÅLTID -en viktig aktivitet i sykehjem Pårørendeinvolvering Hos oss innkomstsamtale med pårørende der vi sjekker ønsker og bidrag

16 Ann-Marit Tverå Tjærahågen bofellesskap MÅLTID -en viktig aktivitet i sykehjem Tid Holdninger Fantasi og kreativitet


Laste ned ppt "Ann-Marit Tverå Tjærahågen bofellesskap MÅLTID -en viktig aktivitet i sykehjem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google