Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppstart fotballspillere født 2009 Dato: 14. oktober 2015 Sted: Kolbotn IL Klubbhus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppstart fotballspillere født 2009 Dato: 14. oktober 2015 Sted: Kolbotn IL Klubbhus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppstart fotballspillere født 2009 Dato: 14. oktober 2015 Sted: Kolbotn IL Klubbhus

2 Agenda Om Kolbotn IL Fotball herrer Etablering av lag Klubben tilbyr Plikter for lagene Økonomi

3 Kolbotn IL – fotball herrer Fotballstyret – roller – Leder Britt Heidi Berger(britt.berger@me.com) ved overordnede spørsmålbritt.berger@me.com – Nestleder Ole Alvseike (ole.alvseike@animalia.no)ole.alvseike@animalia.no – Materialforvalter Rita Fykop (rita@borgundas.no)rita@borgundas.no Sportslig utvalg ansvarlig for oppstart 1 klasse – Leder Sportslig utvalg Einar Engedahl (eengedah@online.no)eengedah@online.no Administrasjon: – Fotballkoordinator Aksel Larsen ( 915 62 697/ fotball@kolbotnil.no) (man/tors kl. 10-14.30)fotball@kolbotnil.no Trenerkoordinatorer: – Bjørn Erik Korum Hansen (korumenjo@gmail.com)korumenjo@gmail.com – Tom Arne Stormo (tom@kolbotnil.no )tom@kolbotnil.no – Trenerkoordinator fotball herrer: Knut Slatleim (knut@kolbotnil.no)knut@kolbotnil.no Mer informasjon om Koltbon IL Fotball herrer finner du her: http://www.kolbotnil.no/

4 Etablering av lag (side 1) Struktur treningsgrupper: En treningsgruppe etableres pr. skole. Klubben tilrettelegger og åpner for fellestrening på tvers av skolekretser. Krav til støtteapparat: På tvers av skolekretser: – Trinnansvarlig Innad i skolekretsene: – En lagleder (event. også økonomiansvarlig) – En hovedtrener – Minst en hjelpetrener – Foreldrekontakt

5 Etablering av lag (side 2) Roller til støtteapparat: Trinnansvarlig: – Tilse at Kolbotn ILs verdier og tilnærming til trening implementeres. – Samlingspunkt for foreldre med verv på årstrinn – Redaksjonell bidragsyter på nettsider Lagleder skolekrets – Kommunikasjon mot foreldre på skolekrets – Administrere materiellbehov og støtteapparat Trener skolekrets – Hovedtrener: Funksjonelt ansvarlig for læringsmiljø i trening og kamp – Hjelpetrenere: Støtte hovedtrener i avvikling av treningsøkt Foreldrekontakt – Støtte lagleder og trinnansvarlig med evt foreldrespørsmål Det viktigste er god flyt i arbeidsbelastning og flyt mellom bidragsytere innad og på tvers av årskull og skolekretser

6 Etablering av lag (side 3) Politiattest: Lagledere og trenere må levere politiattest. Oppdragsbekreftelse følger vedlagt laglederinfo. Må sendes sammen med skjema til Follo politidistrikt, PB 3390, 1402 Ski Registrering av lag/spillere: (e-post: aksel@kolbotnil.no)aksel@kolbotnil.no Registrere navn, fødselsdato, adresse, skole og kontaktinfo/e-post foreldre på ALLE spillere Eget xl-ark som ligger på info siden til Kolbotn IL fotball herrer Sendes på mail til Aksel Larsen som registrerer alle spillere som innmeldt i Kolbotn IL Registrere også når det tilkommer nye spillere i løpet av sesongen

7 Klubben tilbyr (side 1) Forsikringsordning: Alle spillere som er innmeldt til KIL registreres og de er da under felles forsikringsordning i klubben Faglig og administrativ støtte ved trenerkoordinatorere: Trenerforum og intern kursing Utviklingsplaner Materiell: Rita Fykop Full utstyrspakke leveres ut iløpet av september Drakter leveres ut først Q1 2016

8 Klubben tilbyr (side 2) Treningstid: Tilbud om trening inne settes opp av fotballkoordinator. Sendes ut innen 01. desember. Inne trening kan starte etter avtale om oppsett er mottatt Mulighet for 1 økt ute i vintersesongen 2015/2016 – På tvers av skolekretser Treningstider fordeles 2 ganger i året, mai(sommerdrift) og oktober(vinterdrift) Spill/Kamper: 1.år har serie i Oslo Fotball Krets (OFK) påmelding innen 30 mars. Dekker cup med inntil 200,- pr spiller hver sesong Bruk av klubbhus: Link på Kolbotn IL sin hjemmesider. Reserveres på anna@kolbotnil.no.anna@kolbotnil.no Oversikt Kolbotn fotball (www.kolbotnil.no) under herrer.www.kolbotnil.no Dere får tilgang til å lage egen side på Kolbotn sin hjemmeside,

9 Plikter for lagene (lagleder, trener, foreldre) Etterleve Norges Fotballforbund sine barnefotballregler (http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/)http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/ Etterleve KILs verdier og målsetninger Representant til styret/utvalg i klubben Pliktig delta på aktivitets- og trenerkurs etter klubbens retningslinjer. TRENERKURS VIL HOLDES SÅ SNART SOM MULIG OG MELDES PÅ VIA knut@kolbotnil.noknut@kolbotnil.no Delta på trenerforum i regi av trenerkoordinatorer HUSK: Foreldrevettreglene http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/Foreldrevettregler/

10 - Økonomi For årstrinnene 7 til 12 år utarbeides det regnskap pr årstrinn Medlemskap og treningsavgift: – For første året (2009-årgangen) vil treningsavgiften settes på årsmøte (2015 kr 1.500,-) – Medlemskontingent kr 400,- Treningsavgiften går til å dekke – utstyrspakken som deles ut ved oppstart av laget, påmeldingsavgift til seriespillet, felles administrasjonskostnader, samt bidrag til deltagelse i cup’er for laget. – Trenerkoordinatorer Dersom laget har ønske om ytterligere aktiviteter, for eksempel deltagelse i flere cup’er, sosiale tiltak osv, må det dekkes ved at foreldrene sørger for inntekter til lag\årskull enten ved direkte innbetaling eller dugnadsjobber eller lignende Dersom tillitspersoner har betalt for kostnader som skal dekkes av klubben (bl.a. de 2 cup’ene), refunderes pengene ved at eget refusjonsskjema fylles ut sendes til KIL med originalkvitteringer vedlagt.

11 Støtteapparat: Kolbotn skole Hovedtrener: Lars Thorsen, lars@olagata.comlars@olagata.com Foreldrekontakt: David Javas

12 Vassbonn skole Hovedtrener: Henrik Hagtvedt, henrik.hagtvedt@eurocard.no, 40805491 henrik.hagtvedt@eurocard.no Lagleder: Henrik Lo, henrik.lo@gmail.com, 90915050 Foreldrekontakt: Andreas Klemsdal, andreas.klemsdal@gmail.com, 90192393 andreas.klemsdal@gmail.com

13 Sofiemyr Hovedtrener: David Nystrøm, david@energima.no, 41344512 david@energima.no Lagleder: Nils-Olav Agledahl, agledahl@live.com, agledahl@live.com

14 Tårnåsen Hovedtrener: sinanbuzlucay@live.no, 45099590sinanbuzlucay@live.no Lagleder: andre@reitans.org, 48143531andre@reitans.org


Laste ned ppt "Oppstart fotballspillere født 2009 Dato: 14. oktober 2015 Sted: Kolbotn IL Klubbhus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google