Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Sør-Trøndelag fylkeskommune, 13.12.2012,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Sør-Trøndelag fylkeskommune, 13.12.2012,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Sør-Trøndelag fylkeskommune, 13.12.2012, Hilde Sætertrø

2 Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Møteplasser skaper markedsplasser NHO Telemarks Årskonferanse, 20 Mars – Per Harbø, NHO Dialog for bedre anskaffelser

3 Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon. Vi må samhandle smartere! 3

4 Hvor kan vi samhandle smartere? 4 Grov skisse på en anskaffelsesprosess

5 Veien til smartere innkjøp Leverandørutvikling er et samspill mellom det offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelsesprosesser som utfordrer og utvikler leverandørmarkedet. På den måten kan leverandørene bedre dekke oppdragsgivers fremtidige behov, og dermed sikre en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. 5

6 Nasjonal dugnad – nasjonale partnere INNOVASJONSAKTØRER Nærings- Handels Dep Fornyings- Adm Dep Miljø Dep (Framtidens byer) Helse- Omsorgs Dep Kommunal- Regional Dep Helse DIR Innovasjon Norge Forskningsrådet DIFI STAT Statsbygg Forsvarsbygg Jernbaneverket Statens Vegvesen NAV KOMMUNE Oslo kommune Bergen kommune Stavanger kommune 6 PROGRAM- ANSVARLIGE

7 Målgrupper  Offentlige innkjøpere  Leverandører  Utviklings- og FoU aktører Innsatsområder  Veileder (trinn for tinn)  Pilotprosjekter / gode eksempler  Ledelsesforankring  Regional mobilisering 7

8 Veiledning (trinn for trinn) 8  Veiledning om innovative offentlige anskaffelser  Workshop om smartere innkjøp  leverandorutvikling.no  anskaffelser.no

9 Bakgrunn: Oslo bystyre vedtok i januar 2008 at bruk av fossil brensel skulle utfases innen 2011. Erfaringer med eksisterende løsninger var dårlige. Resultat: Undervisningsbygg har styrket sin kunnskap om markedet og fått tilgang innovative idéer og nye løsninger som de ellers ikke ville fått ved en tradisjonell anskaffelse. Klarte vedtaket om utfasing innen utgangen av 2011. De har vært med på å utvikle miljøteknologi og redusere utslipp av CO2. Pilotprosjekt – Undervisningsbygg: Fossil brensel ut av Osloskolene

10 Pilotprosjekt – NAV: Hørselstekniske hjelpemidler 10 Bakgrunn NAV ønsker seg de beste og nyeste hjelpemidlene på markedet – til brukernes beste Foreløpig resultat NAV har skaffet seg kunnskap om eksisterende teknologi og tjenester for best å møte brukernes behov NAV igangsatte en egen designkonkurranse høsten 2011 på et av områdene der det var et uløst behov Sikret økt interesse/konkurranse 10

11 …flere eksempler….  Smarthusløsninger omsorgsboliger  Velferdsteknologi i helsehus  Mer miljøvennlig betongmasse (veibygging)  Bygningsvern vs framtidens energiløsninger  …… 11

12 Regionalt i Trøndelag  Partnere:  Sør-Trøndelag fylkeskommune  Nord-Trøndelag fylkeskommune  Trondheim kommune  Innovasjon Norge, Trøndelag  Pilotprosjekter for partnerne får "førsterett", men utbyggingen av ny kampflybase på Ørlandet vil også få stor oppmerksomhet, et gode for hele samfunns- og næringslivet i Trøndelag 12

13 Mer informasjon  www.leverandorutvikling.no www.leverandorutvikling.no  www.anskaffelser.no www.anskaffelser.no Beskrivelse av pilotprosjekter, presentasjoner fra dialogkonferanser, metodikk mv. på programmets hjemmeside  Lykke til med dialogen og et innovativt og godt innkjøp! 13


Laste ned ppt "Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Sør-Trøndelag fylkeskommune, 13.12.2012,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google