Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbyder konferanse Konvertering til vannbåren varme M-blokk Haugesund sjukehus §

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbyder konferanse Konvertering til vannbåren varme M-blokk Haugesund sjukehus §"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbyder konferanse Konvertering til vannbåren varme M-blokk Haugesund sjukehus §

2 Deltakere fra Helse Fonna HF Prosjektenheten Helse Fonna Trond Sletten (PL) Mette Wee (innkjøp) Rådgivende ingeniører Gunnar Kullseng (F&A)

3 kl. 14:00 Info om prosjektet med mer. Info om anbudet v/Trond Anbudsprosessen v/Mette Generell info fra Rådgivere VVS fag ca. kl. 14:30 Befaring ca. kl. 15:15 Oppsummering og gjennomgang av spørsmål og svar (her) slutt ca 15:30 AGENDA

4 Informere om prosjektet Beskrive hovedkravene i konkurransegrunnlaget. Gjennomføre felles befaring i de aktuelle områdene. Besvare spørsmål som stilles av tilbyderne. Få tilbakemelding på konkurransegrunnlagets innhold og krav – er kravene realistiske (kostnadsdrivende krav). Målsetting med tilbyderkonferansen

5 Praktisk informasjon Spørsmål noteres fortløpende og mailes til Mette Wee (Innkjøp) Alle spørsmål vil bli notert, besvart samt distribuert til alle tilbyderne (navn på spørsmålsstiller vil ikke bli angitt). Det blir skrevet referat fra konferansen, og dette vil bli sendt til samtlige deltakere, i tillegg vil denne presentasjonen også distribueres. Vennligst fyll ut deltakerlisten (1 stk. email adresse pr. leverandør)

6 Generell info Konvertering til vannbåren varme i M-blokk Haugesund sjukehus omfatter følgende: Rørarbeider: Det skal bygges varme-stigere fra U2 (kulvert) og opp til 6. etg. På de fleste rom vil det bli installert radiatorer. Brystning under vindu demonteres og skjulte rør blir montert fra underliggende etasje. Hvert rom får individuell styring via SD anlegg. Ventilasjon: Eksisterende tilluftsventiler med elektrisk oppvarming demonteres og erstattes med nye ventiler. Dagens avtrekk går hovedsakelig via spalter i vinduer. Disse kobles fra og nye avtrekksventiler monteres.

7 Generell info SD-anlegg: Det etableres sentralt driftsovervåkning som styrer temperatur i alle berørte rom samt eksisterende systemer. Automatikk leverandør priser og har også ansvar for elektro del av automasjon. ARRBEIDSMETODIKK Arbeidet er tenkt utført etter følgende modell: Rørlegger etablererer stigere fra kulvert opp til 5. etg. med nødvendige avstengningsventiler i hver etasje. Bygg- og elektrofag som omfatter prosjektet blir utført av rammeavtalepartnere.

8 Kommersiell informasjon Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Del II - Anskaffelser under terskelverdi Anskaffelsesprosedyre Framdriftsplan Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Avtalestandard og tilbudsstruktur

9 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres i henhold til prosedyren ” Konkurranse med forhandling" i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 7.april 2006. Forskrift om offentlige anskaffelser er tilgjengelig på: http://www.lovdata.no. Forskriften ligger under Forskrifter/Sentrale forskrifter og er videre gruppert under Nærings- og handels- departementet Forskriftens del I - § 2-2 Terskelverdier Bygg og anlegg har en terskelverdi på kr 40.5 mill - bygg og anlegg under denne verdi følger forskriftens del II (under terskel)

10 26.08.2010Tilbudsfrist 15.09.2010Kontraktsinngåelse 31.09.2010Oppstart av oppdraget 31.12.2010Oppdraget ferdig utført Fremdriftsplan

11 Kvalifikasjonskrav Minstekrav Skatteattest MVA-attest HMS-egenerklæring Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling Firmaattest Tilbyders økonomiske og finansielle stilling Kredittvurdering av Dun & Bradstreet AS eller annen anerkjent kredittvurderings-institusjon Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Teknisk personell/kapasitet/ressurser og kvalitetssikring Godkjenninger Lønns- og arbeidsvilkår Referanser

12 Tildelingskriterier Samlet kostnad60 % Ferdig levert rør-stigere fra kulvert til 5 etasje. samt 2 rom (komplett utført) i 5 etg. innen 31.12.2010 40 %

13 Avtalestandard og tilbudsstruktur NS 8405 ligger til grunn Unntak/presiseringer ihht. byggblankett for kontrakt etter NS 8405 Tilbudsstruktur: Signert tilbudsbrev Dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav Beskrivelse av utførelsen med tilhørende priser Evt. reservasjoner, avvik og tillegg

14 Orientering fra Rådgivere VVS med Automatikk FDV – Gjør oppmerksom om Helse Fonnas krav

15 Befaring VVS med Automatikk (ledes av Gunnar) Returnere her ca. kl. 15:15 Mulighet for befaring utover i dag avtales med Trond Sletten (trond.sletten@helse-fonna.no)

16 Slutt Takk for oppmerksomheten og lykke til med anbudet!


Laste ned ppt "Tilbyder konferanse Konvertering til vannbåren varme M-blokk Haugesund sjukehus §"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google