Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbyder konferanse Rehabilitering Stord sjukehus – trinn 1 – nye tekniske anlegg og infrastruktur §

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbyder konferanse Rehabilitering Stord sjukehus – trinn 1 – nye tekniske anlegg og infrastruktur §"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbyder konferanse Rehabilitering Stord sjukehus – trinn 1 – nye tekniske anlegg og infrastruktur §

2 Deltakere fra Helse Fonna HF Prosjektenheten Helse Fonna Kjell Bjørkheim (PL) Kirsti Edvardsen (innkjøp) John Sigfred Stokke (Elektro) Monica Gregersen (referent) Leiv Ove Dale (leder prosjektenhet) Rådgivende ingeniører Gunnar Kullseng (F&A) Rolf Magne Skippervik (COWI) Ragnar Rommetveit( J. Tufteland) Ingvar Gjerland (ROBS) Stord sjukehus Terje Olsen (koordinator InternService) Randi Guddal (HVO)

3 kl. 12:00 Info om prosjektet med mer. Info om anbudet v/Leiv Ove Anbudsprosessen v/Kirsti Generell info fra Rådgivere Brann strategi VVS fag El fag Byggfag ca. kl. 1330 Befaring Vi deler oss etter fag ca. kl. 1430 Oppsummering og gjennomgang av spørsmål og svar (her) slutt ca 1500 AGENDA

4 Informere om prosjektet Beskrive hovedkravene i konkurransegrunnlaget. Gjennomføre felles befaring i de aktuelle områdene. Besvare spørsmål som stilles av tilbyderne. Få tilbakemelding på konkurransegrunnlagets innhold og krav – er kravene realistiske (kostnadsdrivende krav). Målsetting med tilbyderkonferansen

5 Praktisk informasjon Spørsmål noteres fortløpende og mailes til Kirsti Edvardsen ( enhetsleder Innkjøp) Alle spørsmål vil bli notert, besvart samt distribuert til alle tilbyderne (navn på spørsmålsstiller vil ikke bli angitt). Det blir skrevet referat fra konferansen, og dette vil bli sendt til samtlige deltakere, i tillegg vil denne presentasjonen også distribueres. Vennligst fyll ut deltakerlisten (1 stk. email adresse pr. leverandør)

6 Generell info Anskaffelsen ble initiert av ”God Vakt”, Arbeidstilsyn og lokal branntilsyn. Vi er i ferdigstilling av brannsikring ”Hovedrømning” og skulle starte med prosjektering ”rehabilitering av 4 etasje”. Store deler av Stord sjukehus ble vernet av Riksantikvaren. Det oppstod behov for MR på Stord sjukehus. Vi besluttet at vi ikke kunne rehabilitere 4 etasje og klargjør for ny MR før vi ordnet opp i ”Hovedsystemene” ved sjukehuset Det ble satt i gang prosjektering av ”Hovedsystemene” og anbudet ble lyst ut i ”Doffin”. Denne jobben er ”Trinn1”, og vi planlegger flere trinn (dersom økonomien tillater det).

7 Kommersiell informasjon Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Del II - Anskaffelser under terskelverdi Anskaffelsesprosedyre Framdriftsplan Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Avtalestandard og tilbudsstruktur

8 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres i henhold til prosedyren ” Konkurranse med forhandling" i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 7.april 2006. Forskrift om offentlige anskaffelser er tilgjengelig på: http://www.lovdata.no. Forskriften ligger under Forskrifter/Sentrale forskrifter og er videre gruppert under Nærings- og handels- departementet Forskriftens del I - § 2-2 Terskelverdier Bygg og anlegg har en terskelverdi på kr 40.5 mill - bygg og anlegg under denne verdi følger forskriftens del II (under terskel)

9 28.04.2009Tilbudsfrist ca. 01.06.2009Kontraktsinngåelse 15.06.2009Oppstart av oppdraget 31.12.2009Oppdraget ferdig utført Fremdriftsplan

10 Kvalifikasjonskrav Minstekrav Skatteattest MVA-attest HMS-egenerklæring Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling Firmaattest Tilbyders økonomiske og finansielle stilling Kredittvurdering av Dun & Bradstreet AS eller annen anerkjent kredittvurderings-institusjon Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Teknisk personell/kapasitet/ressurser og kvalitetssikring Godkjenninger Lønns- og arbeidsvilkår Referanser

11 Tildelingskriterier Kvalitet/produkt20 % Samlet kostnad40 % Leveringstid og ferdigstillelse40 %

12 Avtalestandard og tilbudsstruktur NS 8405 ligger til grunn Unntak/presiseringer ihht. byggblankett for kontrakt etter NS 8405 Tilbudsstruktur: Signert tilbudsbrev Dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav Beskrivelse av utførelsen med tilhørende priser Evt. reservasjoner, avvik og tillegg

13 Orientering fra Rådgivere VVS Elektro Bygg Beskrivelser og tegninger fås på CD FDV – Gjør oppmerksom om Helse Fonnas krav

14 Befaring Vi deler oss Bygg (ledes av Ragnar) VVS (ledes av Gunnar) Elkraft (ledes av Rolf Magne) Returnere her ca. kl. 14:30 Mulighet for befaring utover i dag avtales med Terje Olsen (terje.olsen@helse-fonna.no)

15 Slutt Takk for oppmerksomheten og lykke til med anbudet!


Laste ned ppt "Tilbyder konferanse Rehabilitering Stord sjukehus – trinn 1 – nye tekniske anlegg og infrastruktur §"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google