Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Barns utvikling og psykiske symptomer Overlege Dagrun Breirem-de Beer St. Olavs Hospital / RKBU, NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Barns utvikling og psykiske symptomer Overlege Dagrun Breirem-de Beer St. Olavs Hospital / RKBU, NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Barns utvikling og psykiske symptomer Overlege Dagrun Breirem-de Beer St. Olavs Hospital / RKBU, NTNU

2 2 Bio – psyko – sosial modell Biologi Arv, ev. sykdom, skade Psykisk Relasjoner, emosjonelt miljø Sosialt Sosioøkonomi, skole, nettverk Med takk til MSI

3 3 Det nyfødte barnet Medfødte ferdigheter: Syn – gjenkjenner visuelle mønstre som ligner ansikt Skille mellom: glede – nedstemthet – overraskelse Hørsel – lokalisere lyd + skjelne stemmer e. 3 dager Lukt: Gjenkjenne mors brystlukt e. 2 dager Uttrykker seg med skrik, under- versus overstimulering Stort utviklingspotensial

4 4 Første leveår  2-3 år Viktigste utviklingsoppgave: Tilknytning - Atskillelse Fremmedangst og separasjonsangst (”bonding”) Pendling (fylle bensin) Atskillelseskrise (oljeskift) – ca. 18 mndr. Tenkning og språk utvikles Overgangsobjekt og overgangsfenomener "Grunnleggende tillit" – "grunnleggende mistillit"

5 5 Psykiske symptomer 2-3 første leveår ”Non-organic failure to thrive” – spebarnsdepresjon hemmet vekst og utvikling Tilknytningsforstyrrelse (grunnleggende mistillit): Reaktiv Udiskriminerende vansker med nærhet

6 6 Leker sammen: regellek/parallellek  rollelek; sosiale relasjoner Kontroll + egenvilje (autonomi) : trassalder Fantasi Identitet Samvittighet Autonomi – tvil og skam Initiativ – el. – skyldfølelse Førskolealder (2-3  6-7år)

7 7 Psykiske symptomer førskolealder Engstelse Tristhet Hyperaktivitet Atferdsvansker Alvorlige kontaktvansker synlig (autisme, Asperger’s syndrom) Annet: – natteskrekk, enurese, encoprese

8 8 Barneskolealder Tenkning: fra konkret til abstrakt Mestring Sosialt aktiv Arbeidsevne – eller – mindreverd

9 9 Psykiske symptomer barneskolealder Engstelse Tristhet Skolevegring Tvangstanker – tvangshandlinger Oppmerksomhetsvansker/Hyperaktivitet (ADHD) Atferdsvansker

10 10 Psykisk helse og prematuritet Oppmerksomhetsvansker – AD(H)D Angstsymptomer Sosiale relasjonsvansker Hovedsakelig knyttet til hjernenes utvikling

11 11 Psykiske symptomer ”Very low birth weight” vs. kontroller ● ● p<0.05 ●●● ●●● p  0.001 ●●● ●●● ● ● Med takk til MSI

12 12 Kvantitativ MRI – Cortex tykkelse VLBW vs normal fødsel Rødt og gult er områder med statistisk signifikant tynnere cortex i VLBW gruppen vs. kontrollgruppen Resultat VLBW:  Redusert hjernebark -tykkelse i noen områder  Økt hjernebark -tykkelse i andre områder Brain 2005;128:2588-2596 Med takk til MSI

13 13 Når mor/far har psykiske problemer Spedbarn – reguleringsvansker (søvn/mat), skriker mye/lite Småbarn – klenger, engstelse – tristhet – sinne Større barn og ungdommer Superbarn – flinke, snille, stille, ”antennebarn” ”Hjelper”-barn – tar ansvar for søsken, forelder osv ”Ung-for-alder-barn”, klovn etc. Tilbaketrekking/depresjon – eller utagering Unge voksne – sorg, ev. bitterhet

14 14 Pubertet og ungdomstid Jfr. egen forelesning: Identitet – eller – rolleforvirring Intimitet – eller – isolasjon


Laste ned ppt "1 Barns utvikling og psykiske symptomer Overlege Dagrun Breirem-de Beer St. Olavs Hospital / RKBU, NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google