Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Styreformann Erik Gjellestad Adm. Dir. Thorbjørn Graarud Økonomisjef Lars H. Enger Synnøve Finden ASA 4Q06 presentasjon Sterk vekst og skuffende resultater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Styreformann Erik Gjellestad Adm. Dir. Thorbjørn Graarud Økonomisjef Lars H. Enger Synnøve Finden ASA 4Q06 presentasjon Sterk vekst og skuffende resultater."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Styreformann Erik Gjellestad Adm. Dir. Thorbjørn Graarud Økonomisjef Lars H. Enger Synnøve Finden ASA 4Q06 presentasjon Sterk vekst og skuffende resultater

2 2 Hovedpunkter 4Q 2006: Sterk vekst Inntektsvekst Inntekter 4Q for continued operations ble 189,3 mill kr Organisk vekst på 11 % Inntektene for continued operations 2006 ble 817,2 mill kr Organisk vekst på 15 % Organisk vekst pr. produktgruppe Meieriprodukter + 14 % (762 mill kr)* Tropicana juice+ 503 % (22 mill kr)* Internasjonalt salg- 25 % (33 mill kr)* * Årsomsetning 2006

3 3 Skuffende resultater Driftsresultat 4Q: – 27,3 mill kr (-13,8 mill kr i 2005) Korrigert for engangskostnader på 24,4 mill kr er driftsresultatet -2,9 mill kr Driftsresultat 2006: -1,8 mill kr (5,4 mill kr i 2005) Korrigert for engangskostnader på 24,4 mill kr er driftsresultatet på 22,6 mill kr, en driftsmargin på 2,8 % (ikke direkte sammenlignbart med 2005) Resultat etter skatt 17,8 mill kr mot –12,0 mill kr i 2005 Gevinst av salg av Den Stolte Hane AS 30,3 mill kr

4 4 Engangskostnader 4Q 2006 Sluttpakker tidligere ledelse10,0 Nedklassifisering lager8,7 Nedskrivning produksjonsutstyr8,0 Økning melkeavsetning(8,0) Juridisk bistand/utvidet revisjon5,7 Opsjonsrullering egne aksjer4,0 Tap ubenyttet opsjon Cardinal3,4 Effekt driftsresultat før skatt24,4 Effekt resultat før skatt31,8

5 5 Likviditetssituasjonen fortsatt under press Salget av Nordic Lunch gav 92 mill kr i likviditetstilførsel Regnskapsmessig gevinst 37 mill kr etter avsetning til garantiansvar på 10 mill kr Bokføres i 1Q 2007 Nedbetaling av forfalt leverandørgjeld og kortsiktig bankgjeld Forfalt leverandørgjeld –Pr 31.12.06 = 85 mnok –Pr 26.02.07 = 28 mnok

6 6 Resultat konsern (eks. Nordic Lunch)

7 7 Nøkkeltall balanse

8 8 Nøkkeltall kontantstrøm

9 9 Finansiell Due Diligence Bakgrunn Gjennomføring ved KPMG Funn –Overoptimistisk budsjettering –Svakt dokumenterte investeringsanalyser –Store kostnadsoverskridelser på investeringer –Overstimulering av salget siste måned i kvartalet –Manglende nedskrivninger av lager –Presset likviditet – leverandører brukes som finansieringskilde –Svak likviditetsstyring –Behov for kapital – også etter salget av Nordic Lunch –Behov for økt kapasitet og kompetanse i økonomiavdelingen

10 10 Ny plattform for Synnøve Finden Ny adm.direktør på plass –Nytt lederteam settes sammen Sterk fokusering på lønnsomhetsforbedring i meieridriften –Effektivisering av driften iverksettes med full kraft Tiltaksplan under utarbeidelse –Basert på finansiell due diligence Innhenting av ny kapital

11 11 17,4 % eierandel i Cardinal Foods Fortsatt stort potensiale i markedet for hvitt kjøtt og egg Synnøve Finden besluttet i desember 2006 ikke å kjøpe seg ytterligere opp –Videre satsning blir tatt med i en strategisk vurdering i løpet av året Cardinal Foods opplever en organisk vekst på ca 15% og har en årstakt på omsetningen på nær én milliard Selskapet arbeider med en refinansiering i løpet av våren

12 12 Avsetning for feil melkepris 104 mill kr avsatt pr 31.12.2006 Taksering av Tines verdier i 2007 Etterkontrollen videreføres minimum ut 2007 Bred faglig aksept for vår beregning av melkepris Tap av rettsak i januar 2007 (for perioden ’97-’00) ankes til Høyesterett To rettsaker for tidligere perioder er berammet henholdsvis til mai 2007 og januar/februar 2008 Samlet krav mot staten beregnes til minst 200 mill kr

13 13 Fremtidsutsikter Forventet positiv salgsutvikling innenfor ost og juice i 2007 Full fokus på meierivirksomheten –Synnøve-merket –Produktutvikling Fullt trykk på kostnadskontroll og effektivisering – tiltaksplan under utarbeidelse –Effektivisering av logistikk- og produksjonsprosesser –Sanering av ulønnsomme produkter –Kritisk gjennomgang av driftskostnadene –Forsterket økonomistyring i selskapet –Kvalitetssikring av budsjettene

14 14 Fremtidsutsikter Arbeidet med å få riktige og rettferdige konkurransevilkår pågår med stor intensitet og betydelig ressursinnsats Vurderer fortsatt konkrete oppkjøpsmuligheter for etablering i Baltikum –Med det formål å etablere seg i EU og i særdeleshet det svenske markedet Gjennomgang av selskapets finansering herunder innhenting av ny egenkapital Basert på det økte driftsfokus og de tiltak som igangsettes, forventes en bedring av lønnsomheten i 2007


Laste ned ppt "1 Styreformann Erik Gjellestad Adm. Dir. Thorbjørn Graarud Økonomisjef Lars H. Enger Synnøve Finden ASA 4Q06 presentasjon Sterk vekst og skuffende resultater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google