Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bli møtt med verdighet og respekt Bli forstått og verdsatt som medmenneske Ikke bli møtt med fordommer og stigmatisering Bli sett på som medspiller og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bli møtt med verdighet og respekt Bli forstått og verdsatt som medmenneske Ikke bli møtt med fordommer og stigmatisering Bli sett på som medspiller og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bli møtt med verdighet og respekt Bli forstått og verdsatt som medmenneske Ikke bli møtt med fordommer og stigmatisering Bli sett på som medspiller og ikke en motspiller Slippe økonomisk og sosial ekskludering Møte åpne dører i stedet for stengte

2 Vi takker Fagforbundet Uten den økonomiske og faglige bistand vi har fått fra Fagforbundet hadde foreningen neppe eksistert i dag. Dette er solidaritet i praksis! Nå kan vi hjelpe mange!

3 Hvem er vi Foreningen Fattignorge ble stiftet i november 2004. Vi er en frivillig organisasjon uten faste tilskudd. Vi har gratis medlemskap Vi har ingen partipolitisk tilhørighet Vi har et styre med 5 medlemmer

4 Hva er problemene i dag? kommunalt selvstyre – kommunal nærhet ulik saksbehandling gir urimelige forskjeller i levekår ulik beregning av inntekter og utgifter i kommunene malen de fattige måles etter er utgått på dato ingen naturlig forklaring på at det må være forskjeller fraværende rettsikkerhet å få den sittende regjeringen til å bli sittende

5 Moralisme ”Sosialklienter skal stå opp om morran” ”Jeg vil være nådeløs mot dem som nekter å skrive under på en velferdskontrakt” ”De skal selvsagt få hjelp til å holde seg i live, men kan ikke regne med mer” ”De skal merke at det er kommet en ny Sheriff til byen”

6 Skam å bli gjenkjent på vei til sosialkontoret ”Det er tette relasjoner og mye av kommunikasjonen går pr. telefon grunnet stigma ved å gå på kontoret rent fysisk.” Jan Riiser Sosial og kulturleder Rømskog kommune

7 Viktige spørsmål Er lovverket godt nok? Er praktiseringen god nok? Får alle individuell behandling? Kan du kjøpe det du skal med pengene du får?

8 Hvordan kan vi påvirke ? Opplysning og informasjon, opplysning og informasjon Samarbeidsprosjekter – temadager Voksenopplæring av politikere Brukererfaringer – få brukere til å stå frem –belastninger Media

9 ”Nesten Alltid Vanskelig” Lengre ventetid på telefonen – kontantkortet går tomt Mistenkeliggjøring Kontrollregime Alt for høye terskler – sosial angst Forstår ikke hvilke begrensninger personen har Potentiale til mye godt – hvordan kan vi utvikle det?

10 Kommuneundersøkelsen 2007 Avdekker vilkårlighet - tilfeldighet - forskjellsbehandling. Urimelige forskjeller i inntekts- og utgiftberegning når økonomisk sosialhjelp regnes ut. Ingen forskning – kun kommunens egne svar er brukt. Systemet utgått på dato – vi lager en helt ny sosialhjelp! Aktivitet, oppfølging og hospitering

11 Forskjeller inntektsberegning 366 kommuner regner barnetrygd som inntekt 414 kommuner regner barnebidrag som inntekt 391 kommuner regner kontantstøtte som inntekt 413 kommuner regner bostøtte som inntekt 386 kommuner regner til gode skatt som inntekt 302 kommuner regner feriepenger som inntekt 8 kommuner har uendrede satser fra 1992 - 2005

12 Forskjeller utgiftsberegning 273 kommuner kan gi ekstra bidrag til medisiner 132 kommuner kan gi ekstra bidrag fordyret kosthold 270 kommuner kan gi ekstra bidrag til tannlege 247 kommuner kan gi ekstra bidrag til lege 159 kommuner kan gi ekstra bidrag til kiropraktor 23 kommuner kan gi bidrag til pc og internett Ca. 280 kommuner kan gi bidrag til barnetilsyn,SFO,BH Langt de fleste kommuner har vilkår knyttet til bidrag Lang flere ’skal’ ved fradrag inntekt enn bidrag utgift 8 kommuner har uendrede satser fra 1992 - 2005

13 Hvordan bekjempe fattigdom? Mer penger! Stabil økonomi viktig - jobb eller ikke Slippe belastninger og overgrep i hjelpeapparatet Vekk fra pisk og tukt – fokus på ny start Forenkle saksbehandlingen, være likeverdige parter Få fakta på bordet omkring de som ”velger” sosialhjelp fremfor jobb. Hvem er de – hvor mange er de? Informasjon, informasjon! Samarbeidspartnere – kan vi ha noen prosjekter sammen?

14 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Bli møtt med verdighet og respekt Bli forstått og verdsatt som medmenneske Ikke bli møtt med fordommer og stigmatisering Bli sett på som medspiller og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google