Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TYSVÆR KOMMUNE Adm. organisering – Alternativ 4 RÅDMANN Ass. rådm. Skule NBU Straumen TBU Førland Grinde Frakk. us Frakk. B.s Førre Tysv. o.str. Ped.st.ten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TYSVÆR KOMMUNE Adm. organisering – Alternativ 4 RÅDMANN Ass. rådm. Skule NBU Straumen TBU Førland Grinde Frakk. us Frakk. B.s Førre Tysv. o.str. Ped.st.ten."— Utskrift av presentasjonen:

1 TYSVÆR KOMMUNE Adm. organisering – Alternativ 4 RÅDMANN Ass. rådm. Skule NBU Straumen TBU Førland Grinde Frakk. us Frakk. B.s Førre Tysv. o.str. Ped.st.ten. Barnehage Aksdal Fjellhaug Fr.gjerd Førland Førresdalen Førresfj. Hinderåvåg Straumen Tysværvåg Asparmarka Garhaug Kultur Kulturhus Bibliotek Kultursk. Kult.kont. Omsorg Tysv. distr. Førresfj. d. Nedstr./Str. Butiltak Akt.tilbod ”TT” NAV PPT ? Barnevern Helses.ten. Psykisk helse Fysioterapi Ergoterapi Legetenesta Flyktning SLT Vepro Teknisk Drift/vedl. Eiged/utbyg. Bygg/reg. Kart/oppm. Plan/miljø/l.b r. Brann/redn. Øk/IktPlan PO ”Fagsjefar” ”Vidareutvikling av gjeldande organisering” ”Stab/støtte” ”Seksjonar” Systemnivå - Kommuneplansystem - Økonomisystem - Arbeidsgjevarpolitikk - Samfunnsutvikling Operativt nivå - Tenesteutvikling - Driftsstyring Ansvar: - Budsjettansvar - Personalansvar - Fagansvar - Resultatansvar Totalt 284 årsv. Totalt: 114 årsv. Totalt: 192 årsv. Totalt: 30 årsv. Totalt: 105 årsv. Totalt: 55 årsv.

2 TYSVÆR KOMMUNE Økonomisjef Leiar økonomidrift (lønn og rekn.) IT-sjef Leiar Fagsystem Leiar drift Skatt og innfordring Innkjøpsleiar Spes.rådgjeva r Bustad, Husbank, m.v. Over- formynderi Stabsorganisering i Alternativ 4 – Org. kart Totalt: 21 årsverk (23 personar) PO- sjef Leiar felles- sekr. Div. saks- behandling Sak / arkiv. Post Adm. sekre- tariat Politisk sekre- tariat Leiar service- torget Tekn./ Andre saker Sentral- bord Kunde- mottak Inform. Internett Intranett Turist- Inform. Personal Sekr. AMU/PSU/ Velferd HMS/ Bedrifts- helseten. Personal- faglege saker Koord. reinhald Oppf. lærlingar 9,7 årsverk 11 personar 6,0 årsverk 7 personar 3,8 årsverk 4 personar Totalt: 20,5 årsverk (23 personar)

3 TYSVÆR KOMMUNE Skule NBU Straumen TBU Førland Grinde Fr.gj. u.sk Fr.gj. B.sk Førre Tysv. o.str Ped. st.ten. Barnehage Aksdal Fjellhaug Fr.gjerd Førland Førresdal Førresfj. Hinderåvåg Straumen Tysværvåg Asparmarka Garhaug Kultur Kulturhus Bibliotek Kulturskule Kult.kontor Omsorg Tysværv. Førresfj. Nedstr./Str. Butiltak Akt.tilbud ”TT” PPT?BarnevernHelse Psyk. helse Legeteneste Fysioterapi Ergoterapi Helses.ten. VeproNAV Sosial Arbeid Trygd SLTFlyktning Fleirfagleg samhandling i Alt. 4 - Prinsippskisse Eigenproduksjon av tenester Fleirfagleg samhandling


Laste ned ppt "TYSVÆR KOMMUNE Adm. organisering – Alternativ 4 RÅDMANN Ass. rådm. Skule NBU Straumen TBU Førland Grinde Frakk. us Frakk. B.s Førre Tysv. o.str. Ped.st.ten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google