Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for samfunnsforsknings erfaringer i lys av evalueringen av sosiologifaget 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for samfunnsforsknings erfaringer i lys av evalueringen av sosiologifaget 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.samfunnsforskning.no

2 Institutt for samfunnsforsknings erfaringer i lys av evalueringen av sosiologifaget 2

3 www.samfunnsforskning.no Erfaring med evaluering: Sosiologi ·Evalueringen av sosiologifaget utfordret en spenning mellom vår rolle som tverr- og flerfaglig forskningsmiljø og faget sosiologi ·Arbeidsformen vår er, og bør være, fler- og tverrfaglig ·Vi er mer samfunnsforskere enn disiplinforskere ·Oppdragsgivere, særlig Forskningsrådet, etterspør tverrfaglig forskning 3

4 www.samfunnsforskning.no Erfaring med evaluering: Sosiologi ·Uklart om evalueringspanelet hadde kunnskap om den samfunnsvitenskapelige instituttsektoren ·Uklart om evalueringspanelet hadde kunnskap om variasjon i rammebetingelser, finansieringsstruktur osv. ·Evalueringen preget av universitetsforskere med kompetanse i å vurdere sosiologisk universitetsforskning 4

5 www.samfunnsforskning.no Erfaring med evaluering: Sosiologi ·Likevel: evalueringen bidro til tiltak som fremmer både sosiologisk og samfunnsvitenskapelig forskning 5

6 www.samfunnsforskning.no Styrking av sosiologi ved ISF ·Styrket i verdien av deltakelse på sosiologiske møteplasser ·Redaksjonsarbeid i tidsskrift ·Konferanser og organisasjoner innenfor sosiologifaget ·Styrket ISFs involvering i Vilhelm Aubert forelesningene ·Styrket oss i verdien av å vedlikeholde interne faglige møteplasser · 6

7 www.samfunnsforskning.no Metode ·Sosiologievalueringen kritiserte spesialisering mellom kvalitative og kvantitative metoder ·Tiltak: Internt metode-seminar som bidrar til bredde og å styrke metodekompetanse ·Samt erkjennelse av behov for metodespesialisering 7

8 www.samfunnsforskning.no ISP-prosjektene – ISF involvert i 3 ·ISF søkte men fikk ikke ISP-prosjekt, men var involvert i tre som fikk tilslag ·«Institusjonell endring i demokratiske samfunn» UiO ·«New Theoretical Perspectives on the Nordic Model of Work-Family Reconciliations» NTNU ·«New directions in studies of social differentiations, power, class, status and elites» UiB 8

9 www.samfunnsforskning.no Anbefalinger som bør følges opp ·Forskningsprofessorater ·Vil styrke kvalitet og anerkjennelse for instituttsektoren ·Øke muligheten for mobilitet mellom UH- og instituttsektoren ·Sosiologifaglige møteplasser ·Evalueringen kan ha bidratt til å styrke anerkjennelsen og verdien av deltakelse på disse ·ISP prosjektene har vært nyttige og stimulerende fordi de har fremmet konsentrasjon om sosiologisk teori ·Men sto tiltaket i forhold til problemet som ble adressert?

10 www.samfunnsforskning.no ·Fri prosjektstøtte bør videreføres, men «forskjellsbehandling» av instituttsektoren i forhold til UH-sektoren bør overvåkes ·Positive til satsing på unge forsker-talent, men kan innebære en særlig utfordring for instituttsektoren, som er avhengige av å «dyrke» voksent forskertalent ·Internasjonalisering – mobilitet ·Viktig, men bør være differensiert og vurderes i lys av familievennlige tiltak ·Senter for fremragende forskning ·Viktig at instituttene likebehandles med UH-sektoren 10

11 www.samfunnsforskning.no Likebehandling ·Vi ønsker likebehandling av UH-sektoren og instituttsektoren, som sikrer at det er forskningens kvalitet som vektlegges ·Vi ønsker å være en møteplass for grunn- og anvendt samfunnsforskning, samt andre fagområder ·Men mer opptatt av kvalitet og relevans, enn skillet mellom grunn- og anvendt forskning 11

12 www.samfunnsforskning.no Forventninger til evalueringen ·At den treffer slik at vi kan bli bedre og utvikle oss kvalitativt og i tråd med styringssignaler ·At vår rolle i forskning og kunnskapsutvikling blir sett og verdsatt og gir grunnlag for utvikling av forskningspolitikken ·At Forskningsrådets virkemidler tar høyde for instituttsektorens bredde og særegne rolle, samt bidrar til å sikre likebehandling mellom instituttsektoren og UH-sektoren 12

13 Innsetting av heldekkende bilde bak logo: 1. Høyreklikk på lysbildet 2. Velg Formater bakgrunn 3. Velg Bilde eller tekstur 4. Klikk Sett inn fra: Fil... 5. Velg ønsket bilde og klikk Åpne 6. Klikk Lukk


Laste ned ppt "Institutt for samfunnsforsknings erfaringer i lys av evalueringen av sosiologifaget 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google