Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon Fana Sparebank & Fana Sparebank Boligkreditt AS 2010/3.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon Fana Sparebank & Fana Sparebank Boligkreditt AS 2010/3."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon Fana Sparebank & Fana Sparebank Boligkreditt AS 2010/3

2 Hendelser 2009 Konsolideringsår og fokus på kjernevirksomhet Fana Sparebank Boligkreditt AS etablert Norne Securities AS – operativt. Konvertering av kundemasse Markedsprofilendring Deltagelse i bytteordningen for OMF med 800 MNOK Tilfredsstillende resultat, god verdiutvikling i rentemarkedsinstrumenter Autorisering av finansielle rådgivere 2010 Første markedsprising av OMF fra FSBKR FSBKR børsnotering av OMF Strammere rentemargin Dyrere innskudd og funding Skarp prising av boliglån og økt konkurranse på BM God utlånsvekst Brage Finans AS – leasingselskap i samarbeid med bl.a. Sparebanken Vest etablert

3 Fakta 3/2010 Etablert 1878 Forvaltningskapital13,59 mrd. NOK Egenkapital inkl. fond1.113 mill. NOK Ansvarlig kapital945 mill. NOK Kapitaldekning 13,59 % Netto utlån11,08 mrd. NOK Innskudd fra kunder 7,63 mrd NOK (68,5 %) Antall kunder (privat)39.000 Antall kunder (næring, m.v.)5.800 Markedsandel10-11% i Bergen Antall ansatte (morbank)124 (118 årsverk) Datterselskaper Fana Sparebank Eiendom AS (24 ansatte/21,5 årsverk) Fana Sparebank Regnskap AS (16 ansatte/15,8 årsverk) Fana Sparedata as Fana Sparebank Boligkreditt AS Kinobygg as StyrelederAdm.dir. John H. Wiik (Norwegian Hull Club) Adm.banksjefNils Martin Axe Fana Sparebank har alltid vist positive regnskapstall Fana Sparebank er resultatet av egenvekst; ingen oppkjøp eller fusjoner

4 Visjon Fana Sparebank – ditt lokale førstevalg Dette betyr at vi skal være et naturlig alternativ til de regionale og landsomfattende bankene vi skal ha lokal styring og ledelse med kunnskap om vårt markedsområde vi skal gjennom kontakt med kundene etablere banken som et naturlig førstevalg i kundens bevissthet vi skal gjennom stolthet og kompetanse være en foretrukket arbeidsplass for våre medarbeidere vi skal gjennom soliditet og gode resultater inngi tillit i markedet

5 Forretningsidé Fana Sparebank skal være en selvstendig og lokalt forankret leverandør av finansielle løsninger for privatkunder og det lokale næringsliv. Vår virksomhet skal fremstå med lønnsom og moderne bankdrift, høy etisk standard og kompetent rådgivning som kommer kunden til gode i et langsiktig perspektiv. Vi skal kjennetegnes ved god, personlig service og korte beslutningsveier.

6 Overordnede mål Banken skal ha årlig avkastning på egenkapitalen tilsvarende 10 års risikofri rente med et tillegg på 6 % Styrke den relative markedsposisjon i Bergensregionen gjennom riktig kombinasjon av produkt, pris og service Riktig priset risiko Banken skal primært vokse organisk

7 Rating Fana Sparebank har følgende rating hos norske bankanalytikere: 20062007 200820092010 FSBFSBKR First SecuritiesA- BBB+ AA+ DnB NOR Markets*BBB+ A- n.a. NordeaA- AAA SEB Merchant BankingA- n.a. Pareto SecuritiesBBB+ AA+ Rating fra Moody's og/eller S&P er pt ikke aktuelt for Fana Sparebank * DnB NOR har ratet FSB som nr 16 av 126 i Bankrapport 2010/2

8 Organisering og distribusjon

9 Off balance Industri Eiendom Torget Minde FanatorgetNesttun Verdi- papirer Forsikring Marked Fana Sparebanks organisasjon Ansvarsområder

10 Fana Sparebanks organisasjon Konsernstruktur Fana Sparebank Eiendom AS Fana Sparebank Regnskap AS Fana Sparebank Boligkreditt AS Kinobygg ASFana Sparedata AS VirksomhetEiendomsmeglerRegnskapsføringKredittforetakEiendomsselskap Utleie av bankterminaler, m.v. Eierandel 100% 85,3%100% Res. 2009 (TNOK) 803- 2152.2631.144342 Antall ansatte 2216000

11 Distribusjonsnett Åsane Storsenter Torget Minde Nesttun Lagunen Fanatorget Markeveien

12 Fana Sparebank Boligkreditt

13 Fana Sparebank Boligkreditt AS 3/2010 Etablert 2009 Forvaltningskapital3,01 mrd. NOK Egenkapital inkl. fond80,0 MNOK (≈155 MNOK okt. 2010) Kapitaldekning/kjernekapital 7,26 % (≈16% ultimo okt. 2010) Brutto utlån2,61 MNOK Antall lån1.981 Snitt lånestørrelse1.3 TNOK LTV38,9% Daglig lederbanksjef Bjørn Alræk (Fana Sparebank) Styrelederbanksjef John Gaute Kvinge (Fana Sparebank) GranskerErnst & Young v/Henrik Solberg-Johansen

14 Formål & strategi Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank. Foretaket ble operativt i 2009 med formål å overta boliglån fra Fana Sparebank, og finansiere denne virksomheten ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Foretaket har tillatelse til å drive kredittforetaksvirksomhet. OMF utstedt av Fana Sparebank Boligkreditt AS forventes å danne fundamentet for bankkonsernets langsiktige funding i de nærmeste årene. Foretaket er ikke ratet, og det foreligger pt ingen planer om rating.

15 Finansiering ISINNavnUtstedtForfall [1] [1] Volum NO001 0521339Fana Spb Boligkreditt AS 09/15 FRN C COVD *16.06.200916.10.2014400 MNOK NO001 0532823Fana Spb Boligkreditt AS 09/16 FRN C COVD *20.08.200920.01.2015400 MNOK NO001 0562044Fana Spb Boligkreditt AS 09/14 FRN C COVD [FSBKR01] 28.12.200916.02.2013400 MNOK NO001 0574544Fana Spb Boligkreditt AS 10/15 FRN C COVD [FSBKR02] 11.05.201018.06.2015400 MNOK NO001 0584626Fana Spb Boligkreditt AS 10/14 FRN C COVD [FSBKR03] 31.08.201020.06.2014400 MNOK NO001 0589369Fana Spb Boligkreditt AS 10/15 FRN C COVD [FSBKR04] 29.09.201020.10.2015 [2] [2] 300 MNOK 2.300 MNOK * Emisjonen ble i sin helhet kjøpt av Fana Sparebank, og anvendt som sikkerhet for deltagelse i Statens bytteordning i juni og august 2009. [1] [1] Faktisk forfall (låneavtalen gir rom for utvidet forfall + 1 år) [2] [2] Låneramme 400 MNOK, 1. transje 300 MNOK trukket ved etablering og solgt til morbanken. 300 MNOK videresolgt i markedet per september 2010 (+57 bps)

16 Låneporteføljen 1/20102/20103/2010 Saldo (MNOK) 1.0461.6022.613 Bevilget ramme (MNOK)1.1171.7222.862 Sikkerhetsverdi (MNOK)2.4963.8716.839 LTV * 41,9%41,4%38,9 Antall lån7801.1171.981 Gj.snitt størrelse (TNOK)1.3411.4351.319 Ant. mnd fra etabl. av lånenr n.a.3433 Ant. mnd fra etabl. av pant n.a.5353 * av saldo Løpende porteføljeovervåking (sikkerhetsverdi) foretas av Eiendomsverdi as. Kvartalsvis porteføljegjennomgang og oppdatering.

17 Samtlige lån er innenfor 75% av panteverdi/sikkerhet. Akkumulert risikoklasse inkluderer alle risikokriterier. Alle lån overført efter 1 kvartal 2010 har akkumulert risikoklasse A eller B. A Minimal risiko B Lav risiko C Middels risiko D Høy risiko E Meget høy risiko Risikoklasser (akkumulert) September 2010 KlasseAndelSaldoVerdiLTV A22%5842.04529% B67%1.7604.24441% C10%25752849% D< 1%101857% E< 0,1%2438% 100%2.6136.83938,2%

18 Utlån, sikkerhetstype Juni 2010 BoligtypeSaldoSikkerhetLTV Enebolig1.0452.58740,4% Rekkehus20647543,4% To- og flermannsbolig33576943,5% Borettslag00n.a. Øvrige173843,5% Sum1.6023.87141,4% Det er ingen kommersielle utleieobjekter i eiendomsmassen

19 Belåningsgrad September 2010

20 Lånestørrelse September 2010 Gjennomsnitt: 1.319 TNOK

21 Utlånseksponering September 2010

22 Funding

23 Funding indikativ spread og faktisk opplåning Punktene markerer faktisk oppnådd pris på det aktuelle tidspunkt og løpetid OMF

24 Likviditet & funding – forfall November 2010 Volum:4.660 MNOK Veid løpetid: 2,4 år Veid spread: NIBOR +33

25 Likviditet & funding – forfall årsfordelt November 2010 SeniorF-lånOMF

26 Funding og innskuddsdekning 3/2010 Funding utgjøres av gjeld til finansinstitusjoner og utstedte sertifikater og obligasjoner

27 Kapitaldekning 3/2010 Kapitaldekning beregnet efter Basel II fra 2008, øvrige tall Basel I


Laste ned ppt "Presentasjon Fana Sparebank & Fana Sparebank Boligkreditt AS 2010/3."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google