Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon Fana Sparebank & Fana Sparebank Boligkreditt AS 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon Fana Sparebank & Fana Sparebank Boligkreditt AS 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon Fana Sparebank & Fana Sparebank Boligkreditt AS 2010

2 Hendelser 2009 Fana Sparebank Boligkreditt AS etablert Norne Securities AS – operativt. Konvertering av kundemasse Markedsprofilendring Deltagelse i bytteordningen for OMF med 800 MNOK Tilfredsstilende resultat, god verdiutvikling i rentemarkedsinstrumenter Autorisering av finansielle rådgivere 2010 Første markedsprising av OMF fra FSBKR FSBKR børsnotering av OMF Strammere rentemargin Dyrere innskudd og funding Skarp prising av boliglån og økt konkurranse på BM Denali AS – leasingselskap i samarbeid med bl.a. Sparebanken Vest under etablering

3 2009 - konsolideringsåret Internasjonalt Betydelig krise. Konkurser og redningsaksjoner innen bank og finans. Usikkerhet mht retning og omfang av krisen Resesjon avløst av ny, svak vekst Statsrisiko i fokus (Island, Portugal, Grekenland, Italia, Irland, Spania, m.v.) Nasjonalt Tiltakspakker fra myndighetene, tilførsel av likviditet (F-lån og bytteordning) Boligomsetning stopper opp Rentenivået reduseres kraftig gjennom 1. halvår Lovmessig åpning for strukturendringer blant sparebankene Kunde/marked Eiendomsmarkedet tydelig påvirket – kortvarig prisfall, minimal omsetning Engstelse og frykt hos publikum – flytting av innskuddsmidler Betydelig grad av normalisering gjennom året, ny utlånsvekst siste kvartal Etablering av Fana Sparebank Boligkreditt as Deltagelse i bytteordningen for OMF med 800 MNOK Ny hovedkilde for ekstern funding Lansering av ny markedsprofil Markerer ny giv og ambisjoner Arbeid med å gi merkevaren innhold og substans Autorisering av finansielle rådgivere Bransjerelatert kompetanseløft innen finansiell rådgivning

4 Fakta 1/2010 Etablert 1878 Forvaltningskapital12,44 mrd. NOK Egenkapital inkl. fond1.064 mill. NOK Ansvarlig kapital951 mill. NOK Kapitaldekning 14,24 % Netto utlån10,59 mrd. NOK Innskudd fra kunder 7.317 (71,7 %) Antall kunder (privat)39.000 Antall kunder (næring, m.v.)5.800 Markedsandel10-11% i Bergen Antall ansatte (morbank)124 (118 årsverk) Datterselskaper Fana Sparebank Eiendom AS (24 ansatte/21,5 årsverk) Fana Sparebank Regnskap AS (16 ansatte/15,8 årsverk) Fana Sparedata as Fana Sparebank Boligkreditt AS Kinobygg as StyrelederAdm.dir. John H. Wiik (Norwegian Hull Club) Adm.banksjefNils Martin Axe Fana Sparebank har alltid vist positive regnskapstall Fana Sparebank er resultatet av egenvekst; ingen oppkjøp eller fusjoner

5 Visjon Fana Sparebank – ditt lokale førstevalg Dette betyr at vi skal være et naturlig alternativ til de regionale og landsomfattende bankene vi skal ha lokal styring og ledelse med kunnskap om vårt markedsområde vi skal gjennom kontakt med kundene etablere banken som et naturlig førstevalg i kundens bevissthet vi skal gjennom stolthet og kompetanse være en foretrukket arbeidsplass for våre medarbeidere vi skal gjennom soliditet og gode resultater inngi tillit i markedet

6 Forretningsidé Fana Sparebank skal være en selvstendig og lokalt forankret leverandør av finansielle løsninger for privatkunder og det lokale næringsliv. Vår virksomhet skal fremstå med lønnsom og moderne bankdrift, høy etisk standard og kompetent rådgivning som kommer kunden til gode i et langsiktig perspektiv. Vi skal kjennetegnes ved god, personlig service og korte beslutningsveier.

7 Overordnede mål Banken skal ha årlig avkastning på egenkapitalen tilsvarende 10 års risikofri rente med et tillegg på 6 % Styrke den relative markedsposisjon i Bergensregionen gjennom riktig kombinasjon av produkt, pris og service Riktig priset risiko Banken skal primært vokse organisk

8 Organisering og distribusjon

9 Off balance Industri Eiendom Torget Minde FanatorgetNesttun Verdi- papirer Forsikring Marked Fana Sparebanks organisasjon Ansvarsområder

10 Fana Sparebanks organisasjon Konsernstruktur Fana Sparebank Eiendom AS Fana Sparebank Regnskap AS Fana Sparebank Boligkreditt AS Kinobygg ASFana Sparedata AS VirksomhetEiendomsmeglerRegnskapsføringKredittforetakEiendomsselskap Utleie av bankterminaler, m.v. Eierandel 100% 85,3%100% Res. 2009 (TNOK) 803- 2152.2631.144342 Antall ansatte 2216000

11 Distribusjonsnett Åsane Storsenter Torget Minde Nesttun Lagunen Fanatorget Markeveien

12 Fana Sparebank Boligkreditt

13 Fana Sparebank Boligkreditt AS 1/2010 Etablert 2009 Forvaltningskapital1,24 mrd. NOK Egenkapital inkl. fond78,0 MNOK Kapitaldekning/kjernekapital 18,20 % Brutto utlån1.046 MNOK Antall lån780 Snitt lånestørrelse1.341 TNOK LTV41,9% Daglig lederbanksjef Bjørn Alræk (Fana Sparebank) Styrelederbanksjef John Gaute Kvinge (Fana Sparebank) GranskerErnst & Young v/Henrik Solberg-Johansen

14 Formål & strategi Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank. Foretaket ble operativt i 2009 med formål å overta boliglån fra Fana Sparebank, og finansiere denne virksomheten ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Foretaket har tillatelse til å drive kredittforetaksvirksomhet. OMF utstedt av Fana Sparebank Boligkreditt AS forventes å danne fundamentet for bankkonsernets langsiktige funding i de nærmeste årene. Foretaket er ikke ratet, og det foreligger pt ingen planer om rating.

15 Finansiering ISINNavnUtstedtForfall [1] [1] Volum NO001 0521339Fana Spb Boligkreditt AS 09/15 FRN C COVD * 16.06.200916.10.2014400 MNOK NO001 0532823Fana Spb Boligkreditt AS 09/16 FRN C COVD * 20.08.200920.01.2015400 MNOK NO001 0562044Fana Spb Boligkreditt AS 09/14 FRN C COVD 28.12.200916.02.2013400 MNOK NO001 0574544Fana Spb Boligkreditt AS 10/15 FRN C COVD 11.05.201018.06.2015100 MNOK [2] [2] 1.300 MNOK * Emisjonen er i sin helhet kjøpt av Fana Sparebank, og er anvendt av morbanken som sikkerhet for deltagelse i Statens bytteordning i juni og august 2009. [1] [1] Faktisk forfall (låneavtalen gir rom for utvidet forfall + 1 år) [2] [2] Låneramme 400 MNOK, 1. transje 300 MNOK trukket ved etablering og solgt til morbanken. 100 MNOK videresolgt i markedet mai 2010

16 Låneporteføljen Juni 2010 1/2010per 1. juni Saldo (MNOK) 1.0461.661 Bevilget ramme (MNOK)1.1171.782 Sikkerhetsverdi (MNOK)2.496n.a. LTV * 41,9%n.a. Antall lån: 7801.154 Gjennomsnittlig størrelse (TNOK): 1.3411.439 * av saldo Løpende porteføljeovervåking (sikkerhetsverdi) foretas av Eiendomsverdi as. Kvartalsvis porteføljegjennomgang og oppdatering

17 Risikoklasser (akkumulert) mars 2010 Klasse SaldoVerdiLTV A 232.470697.55033% B 702.1001.577.26045% C 95.832187.16051% D 15.65734.31046% 1.046.0592.496.28041,9% Klasse Samtlige lån er innenfor 75% av panteverdi/sikkerhet. Akkumulert risikoklasse inkluderer alle risikokriterier. Alle lån overført efter 1 kvartal 2010 har akkumulert risikoklasse A eller B. A Minimal risiko B Lav risiko C Middels risiko D Høy risiko E Meget høy risiko

18 Utlån, sikkerhetstype mars 2010 BoligtypeSaldoSikkerhetLTV Enebolig6241.52440,9% Rekkehus26459044,7% To- og flermannsbolig14134441,0% Borettslag00n.a. Øvrige173844,7% Sum1.0462.49641,9%

19 Belåningsgrad

20 Lånestørrelse

21 Utlånseksponering

22 Funding

23 Funding indikativ spread og faktisk opplåning Punktene markerer faktisk oppnådd pris på det aktuelle tidspunkt og løpetid OMF

24 Likviditet & funding – forfall Juni 2010 Volum:4.100 MNOK Veid løpetid: 2,10 år Veid spread: NIBOR +28

25 Likviditet & funding – forfall årsfordelt Juni 2010 SeniorF-lånOMF

26 Rating Fana Sparebank har følgende rating hos norske bankanalytikere: 2004200520062007 2008 2009 First SecuritiesBBB+A- BBB+ DnB NOR MarketsBBB+ A- NordeaBBB+A- SEB Merchant Bankingn.a. A- Pareto SecuritiesBBB+ Rating fra Moody's og/eller S&P er pt ikke aktuelt for Fana Sparebank

27 Hovedtall regnskap og balanse 2009

28 Resultat 2009 (konsern) 20092008 Mnok% gfkMnok% gfk Rentenetto 210,41,70222,71,85 Andre driftsinntekter 85,60,69 60,00,50 - Herav kursgev./valuta/utb 9,30,07 -10,9-0,09 Driftskostnader 183,81,48171,31,43 Driftsresultat før tap 112,20,91111,70,93 Tap på utlån (- = inng.) 25,60,21 19,80,16 Resultat før skatt 86,50,70 95,50,76 Skattekostnad 26,40,21 30,70,25 Resultat etter skatt 60,20,49 60,90,51

29 BALANSE PR. 31.12.09 IFRS: Fastrentelån: Til markedsverdi: Res. 08: + 1,9 MNOK Res. 09: +3,5 MNOK Til markedsverdi: Res. 08: - 24,9 MNOK Res 09: + 25,2 MNOK IFRS: Fastrenteinnlån: Til markedsverdi: Res. 08: + 30,1 MNOK Res. 09: - 32,9 MNOK IFRS: Fastrenteinnskudd: Til markedsverdi: Res. 08: - 8,5 MNOK Res. 09: +8,3 MNOK IFRS: Garanti Eksportfinans: Til markedsverdi: Res. 08: - 9,4 MNOK Res. 09: +6,0 MNOK

30 Nøkkeltall (konsern) 20092008 Forvaltningskapital i MNOK12.24212.374 Utlånsvekst i % siste 12 måneder2,7-1,6 Innskuddsvekst i % siste 12 måneder-0,713,9 Innskudd i % av utlån71,774,1 Vekst i FK i siste 12 måneder-1,15,2 Kapitaldekning (kjernekapital)14,4214,02 EK-avkastning efter skatt (gjennomsnitt EK)5,956,41 Kostnader i % av totale inntekter62,160,6 Kostnader i % av totale inntekter ekskl. VP64,258,6

31 Tapsutvikling

32 Tapsutvikling i prosent av utlån

33 Utvikling kapitaldekning

34 Utvikling innskuddsdekning

35 Nøkkeltall pr. 31.12.09

36


Laste ned ppt "Presentasjon Fana Sparebank & Fana Sparebank Boligkreditt AS 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google