Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudskonferanse 4. juli 2013. NTP 2014 - 2023 «Trafikkutviklingen på E6 mellom Trondheim og Stjørdal har ført til økt behov for utbygging til firefelts.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudskonferanse 4. juli 2013. NTP 2014 - 2023 «Trafikkutviklingen på E6 mellom Trondheim og Stjørdal har ført til økt behov for utbygging til firefelts."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudskonferanse 4. juli 2013

2 NTP 2014 - 2023 «Trafikkutviklingen på E6 mellom Trondheim og Stjørdal har ført til økt behov for utbygging til firefelts veg. I planperioden starter derfor bygging av ekstra tunnelløp i tre tunneler med firefelts veg på tilstøtende veg»

3 Trafikkprognoser VæretunnelStavsjøfjelltunnelHelltunnel 2012187401757015370 2020237402059018010 2030315902498021840

4 Reguleringsplan for hele strekningen Opsjon byggeplan, parsell 1

5 Normalprofil

6

7

8

9 ‘Støysonekart

10 Kvikkleire og steinsprang

11 Arealplan

12 Oppdraget omfatter i grove trekk: ● Reguleringsplan ● Teknisk plan ● Utredning massedeponier ● Nødvendige arbeider i forhold til geoteknikk og geologi ● Forprosjekt. Rehabilitering av tunneler ● Opsjon byggeplan 1. etappe.

13


Laste ned ppt "Tilbudskonferanse 4. juli 2013. NTP 2014 - 2023 «Trafikkutviklingen på E6 mellom Trondheim og Stjørdal har ført til økt behov for utbygging til firefelts."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google