Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Skoleringskonferansene fase 2, høsten 2011

2 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Karakterer fra grunnskolen har stor betydning for gjennomføring i vgo 12. september 20112Overgangsprosjektet

3 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Premisser Overgangsprosjektet tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og frafall i vgo Gir de 10% svakest presterende elevene i 10. klasse i kommunen en ny sjanse slik at de kan få fag-/svennebrev eller vitnemål i vgo Tett oppfølging i 10.klasse, i videregående opplæring og i alle overganger Krever samarbeid kommune/FYK 3Overgangsprosjektet

4 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Premisser forts. Ekstra innsats for å utvikle elevenes grunnleggende skrive-, regne- og leseferdigheter – inntil 7,5 timer pr uke ev. i egne grupper Felles skolering av lærere i lese-, skrive- og regneopplæring for målgruppen Motivasjonsfremmende tiltak knyttet til rådgivning/karriereveiledning Sommeraktiviteter 10. klasse -> Vg1 Yrkesretting av fellesfagene på yrkesfag 4Overgangsprosjektet

5 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Hvem er i målgruppa? Svakt presterende elever med potensial Elever med IOP utelukkes ikke, men vurderes i hvert enkelt tilfelle Det samme gjøres med nyankomne minoritetsspråklige elever 5Overgangsprosjektet

6 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Status 2300 tiendeklassinger på 205 u-skoler i 50 kommuner har mottatt forsterket opplæring, mange i egne grupper 99 videregående skoler deltar i fase 1 Skoleringen av lærere har fått svært god evaluering Ingen rapporterer så langt at elevene har blitt stigmatisert Mange av dem viser tydelig faglig framgang allerede 6Overgangsprosjektet

7 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Status forts. Mange varierte sommeraktiviteter for elevene er gjennomført – også i samarbeid med folkehøgskoler Første kull elever er nå i Vg1, mange på førsteønsket Forskningsprosjekt er utlyst Elevpanel er under planlegging Yrkesrettingsprosjekt er i startfasen: 7Overgangsprosjektet

8 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Yrkesretting/relevans Mange elever opplever fellesfagene på yrkesfag som lite relevante og er dermed lite motiverte Yrkesretting og relevans blir derfor en viktig del av Overgangsprosjektet i vgo Mål: – å utvikle undervisningsressurser – nettbaserte og andre som kan ha direkte overføringsverdi til klasserom/verksted – få fram ”taus” kunnskap og utvikle nye opplegg 8Overgangsprosjektet

9 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Yrkesretting/relevans, tiltak En knutepunktskole i hvert fylke for yrkesretting – en fylkesansvarlig lærer for hvert av fagene norsk, matematikk, engelsk Samarbeid innad i fylker og på tvers – fylkesnettverk for yrkesretting – nasjonalt forum, knyttet til Overgangsprosjektet Fylkeskommunene finner selv egnet publiseringsportal Starter nå høsten 2011 9Overgangsprosjektet

10 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Mer praktisk og variert ungdomsskole Valgfag fra høsten 2012 – 8 fag under utarbeidelse Større lokal fleksibilitet Mer praktisk og relevant opplæring i alle fag Forsterket leseopplæring Kamp mot mattevegring Overgangsprosjektet10

11 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Fase 2 = Dere! En matematikklærer og en norsklærer fra alle prosjektskolene får: 3 + 2 + 1 skoleringsdag Reise, opphold og vikarutgifter dekkes Hvert fylke har flere prosjektledere som vil følge dere tett opp gjennom hele prosessen (2012: 57 mill) Mer enn 2000 nye tiendeklassinger venter på dere etter jul, og like mange i Vg1 neste høst Overgangsprosjektet11

12 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Fase 2 Kommuner: 186, totalt 236 Ungdomsskoler: 423, totalt 628 Videregående skoler: 151, totalt 250 Antall nye lærere i denne fasen 1500 (totalt skolert 2000+) Fase 3 Resten! 12Overgangsprosjektet

13 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Veien videre etter samlingene Pedagogisk utfordring på skolen: – dere får en unik kompetanse som må komme hele skolen til gode – stikkord: bærekraft og spredning Alt peker i retning av at rektors nærvær og engasjement er en avgjørende suksessfaktor for prosjektet 13Overgangsprosjektet

14 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Antall elever i prosjektperioden 14Overgangsprosjektet Antall 10.-klassinger som får intensivopplæring Fase 1- kommuner Fase 2- kommuner Fase 3- kommunerSum elever Våren 2011 2000 Våren 2012 2000 4 000 Våren 2013 2000 6 000 12 000

15 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Mer info: regjeringen.no/nygiv Overgangsprosjektet15


Laste ned ppt "Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google