Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hospiteringsordningen i yrkesfag på vgs Terje Haukedal, Rådgiver - seksjon for Kvalitet og Utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hospiteringsordningen i yrkesfag på vgs Terje Haukedal, Rådgiver - seksjon for Kvalitet og Utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.telemark.no Hospiteringsordningen i yrkesfag på vgs Terje Haukedal, Rådgiver - seksjon for Kvalitet og Utvikling

2 www.telemark.no St.meld. nr 44 (2008-2009) ….hospitering og utveksling av personale vil være tiltak som kan inngå som en del av etterutdanning og kompetanseheving av aktørene i fag- og yrkesopplæringen.

3 www.telemark.no Målgrupper og hensikt. Tiltaket rettes spesielt mot programfaglærere i yrkesfagene og instruktører / faglige ledere i bedrifter. Ordningen har også åpning for deltakelse av fellesfaglærere og rådgivere i de videregående skolene som jobber med yrkesfag. Rådgivere i Grunnskolen: Industrilærling Telemark og Vestfold har tilbud om hospitering i industrien og frikjøp etter søknad. Årlig hospiteringsdag: «Carpe Diem». Fornye og øke programfaglærernes kompetanse i eget fag, samt gi innsikt i andre fag innen eget utdanningsprogram/område. Øke instruktørenes og faglige lederes kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever/lærlinger ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter i Kunnskapsløftet. Øke fellesfaglærernes kompetanse i å gjøre opplæringen mer yrkesrelevant. Bidra til at rådgiver får økt kjennskap til forskjellige yrker i karriereveiledningen.

4 www.telemark.no Fokusområder. Denne satsingen knyttes spesielt opp imot faget Prosjekt til fordypning og ønsket om å øke samarbeid skole – arbeidsliv spesielt. Bidra til nye hospiteringsplasser i PTF Bidra til å rekruttere nye lærebedrifter Bidra til formidling av læreplasser Yrkesretting av FF – praktiske eksempler Instruktører og faglige ledere kan bidra og lære mye ved å hospitere inn i skolen, både faglig og pedagogisk. Det vil også være en god nytte for skolen å få fagpersoner fra arbeidslivet inn i skolens aktiviteter for å kunne se, lære og bidra til faglig utvikling. Hospitering fra I/FL kan være en rekrutteringsvei for å få nye programfagslærere inn i de vgs.

5 www.telemark.no Organisering av aktiviteten. TFK ved seksjon for Kvalitet og Utvikling administrerer ordningen. Deltakere kan hospitere i bedrift i inntil en uke. Skolen får dekning av vikarutgifter etter fast sats. Ordningen kan legges inn i stillingsprosenten til den ansatte / bruk av undertid. Søknadsskjema sendes TFK fra avdelingsleder. Enkel rapportering. Navn / e-post Ansettelsessted Utdanningsprogram Fag / område Hospiteringssted Mål / tema for hospiteringen Periode, uke nr. Søknaden spesifiseres med følgende opplysninger/ønsker:


Laste ned ppt "Hospiteringsordningen i yrkesfag på vgs Terje Haukedal, Rådgiver - seksjon for Kvalitet og Utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google