Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanse- og rekrutteringsprosjekt for skognæringen i perioden 2011-2014 SLF 29.august 2011 Benthe Løvenskiold Kveseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanse- og rekrutteringsprosjekt for skognæringen i perioden 2011-2014 SLF 29.august 2011 Benthe Løvenskiold Kveseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanse- og rekrutteringsprosjekt for skognæringen i perioden 2011-2014 SLF 29.august 2011 Benthe Løvenskiold Kveseth

2 Kompetanse- og rekrutteringsutfordringer

3 Opptak UMB-Skogfag 2008-2010 ÅrAntall søkereAntall 1. prioritetssøkere Antall møtt 200868137 20098815 + 75 + 7 (?) 201012616 + 1310* + 13 * Forventer overgang fra 1-3 studenter til i løpet av året, så snart de har bestått matematikken. UNDERVISNINGSUTVALGET VED INA 3 ÅrAntall søkereAntall 1. prioritetssøkere Antall møtt 2008311110 200923109 2010471516 BACHELOR I SKOGFAG (+ studenter på EVENSTAD i rødt) MASTER I SKOGFAG Dobling av oppmøte fra 2009 Dobling av oppmøte fra 2009

4 Opptak Solør vgs - Sønsterud 2008-2010 ÅrAntall primærsøkere Antall plasser VG1Antall VG2 200814 15 2009433612 2010363014s+12nv 201151Min. 36 plasser30 søkere SOLØR vgs SØNSTERUD s: skogbruk nv: Naturviter m studiekompetanse VG2 i 2011: Trolig 18 (ev. 24) plasser, og karakterkrav! Mære 2011: 16 primærsøkere (inkl. 5 jenter) til VG2 skogbruk. Høyeste på 20 år.

5 Vi skal videre! Hvorfor LMD? –LMD har klare ambisjoner om økt avvirkning og verdiskaping i norsk skogbruk, og kompetanse vil være en forutsetning for å nå målet. –Et aktivt samarbeid med myndighetene er avgjørende for utvikling av aktuelle studiesteder og skogfagsutdannelsen i Norge. –Staten er en stor arbeidsgiver for skogfagskandidater og over 50% av nyutdannede masterkandidater i 2009 ble rekruttert til staten. Hvorfor NHO Mat og Bio/SL? –Kompetanse og rekruttering har høy fokus i NHO. Etter arbeidslivsspørsmål er kompetanse- og rekruttering det området som bruker mest ressurser i NHO. –NHO Mat og Bio har et større kompetanseprosjekt for matindustrien. Her bør det være ressurs- og kompetansemessige synergier mot skogsatsningen.

6 MÅL « Sikre samfunnet tilstrekkelig tilgang på nødvendig kompetanse for en samfunnsmessig riktig forvaltning av skogressursene.”

7 Hvem deltar i prosjektet? DU deltar i prosjektet!! DIN innsats er helt avgjørende for å lykkes!

8 Avgrensing Prosjektet vil konsentrere seg om behovene innen primærskogbruket. Kontakt og samarbeid med øvrige deler av verdikjeden inngår i arbeidet. Prosjektet vil samarbeide med andre initiativ som vil bidra til økt rekruttering til landbruket. Prosjektet vil vurdere kompetansebehov fra fagopplæring til universitetsnivå.

9 Oppgaver ”Kompetanse -prosjekt” Rekruttering ”VelgSkog” Definere framtidig kompetanse behov Bindeledd mellom næring og myndigheter Bindeledd mellom næring og utdanning Koordinere næringens innsats innen kompetanse og rekruttering

10 Organisering Kompetanse prosjekt Næringsaktører NHO Mat og Bio/SL Myndigheter Kompetanse og utd. institusjoner

11 Organisering Styringsgruppe: 3 næringsrepr. fra Skoglaugets styre 1 fra NHO Mat og bio/SL 1 fra VelgSkog 1 fra Fellesforbundet 1 fra LMD Referansegrupper: Næringsaktører NHO Mat og Bio/SL Fylkesmannen Utdanningsinstitusjoner Studenter Kompetanseinstitusjoner MEF Naturviterne Skogselskapet Delprosjekter: Organiseres og bemannes etter behov Styringsgruppe Prosjektleder Ref.gr Næringsorg og kompetanseinst. DP1 Rekruttering DP2 Kompetanse Andre prosjekter med tilgrensende aktivitet

12 Stipendordning for Skogfag Bachelor - Studentkullet 2011/2012: startdelen kr 4000,- per student (gavekort på Boksmia. Utbetales når studentene er immatrikulert) - Sluttsum kr 3000,- per student (utbetales ved start 2.år høst 2012)

13 Stipendordning for Skogfag Master Beste halvdel av kullet kr.50.000,- pr.student Beste Masteroppgave kr.50.000,-

14 Spennende jobber på alle plan…… Politiske ambisjoner om økt avvirkning Skogens rolle i klimasammenheng – Klimakur Internasjonal etterspørsel etter kompetanse Fra rent skogbruk til arealbasert næring = større krav til allsidig kompetanse for mange – enda spissere kompetanse for andre (alle muligheter)

15 Belize Venezuela Honduras Panama Nicaragua Gabon Sudan Sri Lanka Indonesia China Kirgisistan Tadsjikistan Kasakhstan Poland Ukraina Serbia Kosovo Bosnia Angola Mozambique Zimbabwe Tanzania Ethiopia IranGuyana Malawi Bolivia Uruguay Uzbekistan Belize Venezuela Honduras Panama Nicaragua Gabon Sudan Sri Lanka Indonesia China Kirgisistan Russia Tadsjikistan Serbia Kosovo Bosnia Angola Mozambique Zimbabwe Tanzania Armenia Ethiopia IranGuyana Georgia Malawi Bolivia Uruguay Uzbekistan

16 Benthe Løvenskiold Kveseth benthe@nhomatogbio.no mob: 91878054benthe@nhomatogbio.no


Laste ned ppt "Kompetanse- og rekrutteringsprosjekt for skognæringen i perioden 2011-2014 SLF 29.august 2011 Benthe Løvenskiold Kveseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google