Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommersialisering av forskningsresultater Viktige forutsetninger, hvordan disse er håndtert ved noen amerikanske universiteter og anbefalinger for norske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommersialisering av forskningsresultater Viktige forutsetninger, hvordan disse er håndtert ved noen amerikanske universiteter og anbefalinger for norske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommersialisering av forskningsresultater Viktige forutsetninger, hvordan disse er håndtert ved noen amerikanske universiteter og anbefalinger for norske forhold Einar Rasmussen einar.rasmussen@hibo.no

2 Viktige forutsetninger 1 Hovedmålet er å sørge for at resultater fra forskning kommer til nytte i samfunnet

3 Viktige forutsetninger 2 Kommersialisering er en integrert del av institusjonens virksomhet

4 Erfaringer fra USA God forskning prioriteres alltid først. Kommersialisering blir betraktet som en viktig del av universitetets forhold til omverdenen.

5 Erfaringer fra USA Universitetene har i stor grad bidratt til den økonomiske utviklingen i sine respektive regioner. Det er utstrakt grad av entreprenørskapsånd blant forskere og studenter. Det finnes et bredt cluster av bedrifter, venturekapital og tilretteleggende myndigheter rundt universitetene som kan overta teknologi eller bidra til oppstart av nye bedrifter.

6 Erfaringer fra USA Universitetene har egne kommersialiseringsenheter som organisatorisk er del av universitetet. Kommersialiseringsenhetenes oppgave er primært å bidra til at ny teknologi kommer ut i samfunnet; å tjene penger på teknologien er viktig, men dette kommer i andre rekke. –Det tar lang tid før nystartede kommersialiserings-enheter går i balanse (opptil 10 år). –Under 3% av universitetenes forskningsutgifter dekkes ved kommersialiseringsinntekter.

7 Erfaringer fra USA Det er klare regler for hvordan kommersialiseringsinntekter skal fordeles mellom forskere, avdeling, fakultet, universitet og kommersialiseringsenhet. Universitetene legger til rette for nær kontakt mellom forskere og næringslivet. Det finnes klare regler for hvordan habilitets- og interessekonflikter skal håndteres.

8 Anbefalinger for Norge Norske myndigheter og forskningsinstitusjoner bør prioritere utviklingen av fagmiljøer av høy akademisk kvalitet. Dette må prioriteres foran andre og mer kortsiktige mål. Ulik prioritering fra virkemiddelapparatet og økte krav til kommersialisering må ikke gå på bekostning av midler til grunnforskning.

9 Anbefalinger for Norge Kommersialisering bør bli en integrert del av universitetenes virksomhet. –Forsknings-miljøene må bygge opp kompetanse og innarbeide holdninger som gjør at resultater med kommersielt potensiale blir identifisert, tatt hånd om og videreutviklet.

10 Anbefalinger for Norge Det bør innføres et felles avtaleregime for alle universiteter for hvordan oppfinnernes og universitetenes rettigheter og plikter skal ivaretas. –Alle forskere ved offentlige forskningsinstitusjoner bør sikres like rettigheter og plikter ifm. kommersialisering.

11 Anbefalinger for Norge Norske universiteter og forskningsinstitusjoner bør etablere egne kommersialiseringsenheter. Kommersialiseringsenhetene må ha til oppgave å stimulere til vekst av ny næring – ikke til enhver tid å forhandle frem den best mulig ensidige avtalen.

12 Anbefalinger for Norge Universitetene må sørge for nær kontakt og dialog med forskerne og stimulere til varsling av resultater og ideer. Kommersialisering av forskningsresultater ved etablering av start-ups bør stimuleres gjennom holdningsskapende og kompetansehevende tiltak. Det bør innføres obligatoriske kurs i entreprenørskap for studenter på master- og PhD-nivå.

13 Anbefalinger for Norge Norske universiteter og forskningsinstitusjoner bør samarbeide om markedsføring av teknologi. Alle forskningsinstitusjoner bør sikres mulighet til å beskytte frembrakt teknologi på et tidlig stadium. Institusjonene må også gis økonomisk mulighet til å videreutvikle denne teknologien til et stadium hvor den kan danne basis for en nyetablering eller kan lisensieres til en eksisterende bedrift.

14 Anbefalinger for Norge Offentlige midler som i dag brukes til å dekke tidlige utgifter i kommersialiseringsprosessen (Forny-midler etc) bør økes kraftig og forvaltes av forskningsinstitusjonene selv.

15 einar.rasmussen@hibo.no


Laste ned ppt "Kommersialisering av forskningsresultater Viktige forutsetninger, hvordan disse er håndtert ved noen amerikanske universiteter og anbefalinger for norske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google