Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sluttvurdering av student i apotek Tips til utfylling av vurderings-skjema Camilla Foss, ansvarlig for apotek-praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sluttvurdering av student i apotek Tips til utfylling av vurderings-skjema Camilla Foss, ansvarlig for apotek-praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sluttvurdering av student i apotek Tips til utfylling av vurderings-skjema Camilla Foss, ansvarlig for apotek-praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus

2

3 Sluttvurdering Sluttvurderingen skal være gjennomført i slutten av praksisperioden etter frister gitt av den enkelte utdanningsinstitusjon. Det skal underskrives av både veileder og student og skjemaet sendes studiestedet. Grunnlaget for vurderingen er med utgangspunkt i målene for praksis og skal i stor grad gjøres på grunnlag av faglig, kompetent skjønn. Vurderingen gjøres på bakgrunn av en helhetsvurdering av studentens innsats i praksis. Vurderingsskjemaet fylles ut ved at veileder skriver sine kommentarer under hvert punkt. Navn på student: __________________________________________________ Praksisapotek: ______________________________________________________ Navn på veileder: ___________________________________________________

4 1. GENERELT 1.1. Studenten viser pålitelighet. Studenten overholder avtaler som er inngått med veileder og apoteker Veileders anbefaling til studenten: Du er pålitelig og har overholdt alle avtaler vi har inngått. Du viser klar fremgang på punktlighet med tanke på arbeidstid. Bra! 1.2. Studenten jobber selvstendig og tar ansvar for egen læring Veileders anbefaling til studenten: Du har jobbet jevnt og trutt, og vist god evne til å ta ansvar for egen læring. Du viser god fremgang på å «hoppe i det» i reseptur/selvvalg. Husk at ansvar for egen læring fortsetter når du er ferdig utdannet.

5 1.3. Studenten arbeider systematisk og viser stor nøyaktighet i utføringen av alle typer arbeidsoppgaver Veileders anbefaling til studenten: Du jobber systematisk og viser stor nøyaktighet ved utføring av alle arbeidsoppgaver. Du jobber systematisk og nøyaktig, men bruker noe lang tid ved utførelse av arbeidsoppgaver, spesielt resepthåndtering. 1.4. Studenten viser evne til å reflektere over egen læring og har god selvinnsikt i forhold til egen kompetanse Veileders anbefaling til studenten: Du har evne til å reflektere over ulike lærings-situasjoner, og har god innsikt i egen kompetanse. Du viser tidvis at du ikke kan reflektere over egen kompetanse. Noen ganger overvurderer du din kompetanse. Dette må du ta innover deg!

6 2. SOSIAL KOMPETANSE 2.1. Studenten viser evne og vilje til samarbeid med veileder og øvrig personale og fungerer godt i samspill med sine omgivelser Veileders anbefaling til studenten: Du samarbeider veldig bra med alle i apoteket og fungerer godt som en del av personalet. Du samarbeider greit med alle ansatte i apoteket. Husk at alle på arbeidsplassen er ansvarlige for det sosiale miljøet. 2.2. Studenten kommuniserer godt og gjør seg forstått både skriftlig og muntlig Veileders anbefaling til studenten: Du kommuniserer godt både med kundene og personalet. Du kommuniserer godt, men noen ganger må du senke tempoet.

7 3. FARMASIRETTET KOMPETANSE 3.1. Studenten viser evne og vilje til å anvende og integrere kunnskap i utføringen av alle arbeidsoppgaver (teoretisk-, praktisk- og erfaringsbasert kunnskap) Veileders anbefaling til studenten: Du er flink til å formidle kunnskap til kunden, og viser at du kan bruke din kunnskap i kunde-situasjoner. Du har vist fremgang under praksistiden på dette punktet. Du har til tider hatt manglende konsentrasjon og dette har resultert i feil i ekspederingen. Hold fokus! 3.2. Studenten evner å gi informasjon og veilede brukere av apotektjenesten Veileders anbefaling til studenten: Du informerer kunden på en grei og forståelig måte. Du har vært flink til å spørre hver eneste kunde, og gi rådgivning ut ifra det. Du trenger fremdeles litt mer trening for å kunne bli helt trygg på deg selv.

8 3.3. Studenten evner å tilegne seg ny kunnskap og å vurdere kvaliteten av denne Veileders anbefaling til studenten: Du tilegner deg lett ny kunnskap. Du har brukt mange forskjellige kilder for å tilegne deg ny kunnskap. Du vet hvilke ressurser som er mest relevant å bruke. Husk å sammenligne det du finner i de ulike kildene!

9 4. YRKESRETTET KOMPETANSE 4.1. Studenten utfører arbeidet sitt i henhold til etiske retningslinjer for farmasøyter Veileders anbefaling til studenten: Du utfører arbeidet i henhold til etiske retningslinjer for farmasøyter. Dette gjør du. Du kan oftere diskutere situasjoner med andre farmasøyter. 4.2. Studenten forholder seg til gjeldende lover og forskrifter som er retningsgivende for det daglige apotekarbeidet Veileders anbefaling til studenten: Du forholder deg til gjeldende lover og forskrifter. Du demonstrerer at du har oversikt over lovverk. Husk å dobbeltsjekke når du er i tvil.

10 4.3. Studenten mestrer alle ledd i rutinen rundt ekspedering og utlevering av legemidler, viser faglig forståelse og vil kunne fungere som farmasøyt i apotek Veileders anbefaling til studenten: Du mestrer veldig bra all ekspedering og utlevering av legemidler. Du fungerer godt som farmasøyt, og er god på problemløsning og farmasøytisk vurdering av resepter. Du jobber selvstendig og ansvarlig, med god kunnskap om legemidler. I tillegg er du strukturert og effektiv. Du viser god forståelse av faget og er flink til å gi kundene den informasjonen som er nødvendig for at de skal bruke legemidlene riktig.

11


Laste ned ppt "Sluttvurdering av student i apotek Tips til utfylling av vurderings-skjema Camilla Foss, ansvarlig for apotek-praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google