Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagevalueringer i Forskningsrådet - ny runde for samfunnsvitenskap Informasjonsmøte 18. mars 2016 - Jon Holm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagevalueringer i Forskningsrådet - ny runde for samfunnsvitenskap Informasjonsmøte 18. mars 2016 - Jon Holm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagevalueringer i Forskningsrådet - ny runde for samfunnsvitenskap Informasjonsmøte 18. mars 2016 - Jon Holm

2 Forskningsrådets fagevalueringer - kjennetegn  Utføres av internasjonale fagfeller som kan vurdere norsk forskning i et internasjonalt perspektiv  Gir anbefalinger om tiltak som kan fremme kvalitet, effektivitet og relevans i forskningen  Følges opp av:  Institusjonene i deres strategiske arbeid  Forskningsrådet gjennom støtte til nasjonale tiltak  Kunnskapsdepartementet gjennom stortingsmeldinger og i dialogen med UH-institusjonene

3 Forskningsrådets fagevalueringer - historikk for humsam  Evaluering av humanistisk forskning (pågående)  Nordisk evaluering av idrettsvitenskap (2012)  Evaluering av geografiforskning (2011)  Evaluering av sosialantropologisk forskning (2010)  Evaluering av sosiologi (2010)  Evaluering av filosofi og idehistorie (2010)  Evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge (2009)  Evaluering av historieforskningen (2008)  Evaluering av utviklingsforskning (2007)  Evaluering av økonomifaget (2007)  Evaluering av nordisk språk- og litterturforskning i Norge (2005)  Evaluering av pedagogisk forskning (2004)  Evaluering av statsvitenskap (2002)

4

5 Forskningsrådets fagevalueringer - noen observasjoner  En evaluering tar 2-3 år å gjennomføre… …og oppfølgingen strekker seg over 3-5 år  Det går lang tid mellom hver evaluering  Ønskelig med evalueringsdata som kan oppdateres oftere uten stor arbeidsinnsats fra miljøene

6 Forskningsrådets fagevalueringer - spørsmål  Hvordan effektivisere evalueringsprosessene?  Hvordan følge opp mellom evalueringer?  Hvordan synliggjøre forskningens betydning for utdanningsoppdraget ved UH-institusjonene?  Hvordan synliggjøre forskningens betydning for samfunnet utenfor akademia?  Hvordan synliggjøre og vurdere tverrfaglighet?

7 Ny modell for fagevalueringer 1/2  Bruk av bibliometriske data  CRIStin  Internasjonale databaser (WoS, Scopus, Google Scholar)  Kan oppdateres mellom evalueringene  Vurdering av fagene ut fra publiseringsprofil  Supplert med institusjonenes egenvurderinger  Gjør det mulig å sammenlikne på tvers av fag og institusjoner  Vurdering av forskergrupper basert på:  Egenvurdering for forskergrupper  CV for gruppemedlemmer  Et begrenset antall publikasjoner  Synliggjør forskning på tvers av fag og institusjoner BREDDE SPISSSPISS

8 Ny modell for fagevalueringer 2/2  Utdanning som kontekst for forskning  UH-institusjonene er utdanningsinstitusjoner  Kunnskapsdepartementet etterspør kunnskap om forholdet mellom forskningskvalitet og utdanningskvalitet  Metode = identifisere koplinger forskning  utdanning  Synliggjøre samfunnsbidrag  Evalueringen skal synligjøre mangfoldet av samfunnsbidrag fra samfunnsvitenskapelig forskning  Metode = Innsamling av eksempler (impact-cases)

9 Evalueringens struktur Social Sciences in Norway Panel 1Panel 2Panel 3Panel m4 4 4 4-n Institution AInstitution BInstitution C D-X Group a Group b c-z

10 Evalueringens struktur Social Sciences in Norway Panel 1Panel 2Panel 3 Educational Research 4 4 4 4-n Institution AInstitution BInstitution C D-X Group a Group b c-z

11 Evalueringens struktur Social Sciences in Norway Panel 1Panel 2Panel 3 Educational Research 4 4 4 4-n Institution AInstitution BInstitution C D-X Group a Group b c-z

12 Publiseringspraksis som basis for faginndeling Si meg hvor du publiserer - og jeg skal si deg hvem du er! 1.Faginndeling basert på de nasjonale fagrådene 2.UHR har tilordnet tidsskrifter innen samfunnsvitenskap til hvert enkelt fagråd basert på fagtilhørighet 3.Forskningsrådet vil lage en tentativ fordeling av forskere på fag basert på publiseringspraksis 4.Institusjonene foretar den endelige fordelingen av sine forskere på fag og evalueringspaneler

13 Eksempel 1 - Samfunnsøkonomi Tidskriftsartikler i CRIStin 2011-2014 Chr. Michelsen Institute11 CICERO Senter for klimaforskning37 Handelshøyskolen BI48 Høgskolen i Lillehammer10 Høgskolen i Sør-Trøndelag15 Høgskolen i Østfold12 Institutt for samfunnsforskning26 NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning16 Norges Handelshøyskole127 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet27 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning33 Norsk institutt for naturforskning16 Samfunns- og næringslivsforskning AS16 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning59 Transportøkonomisk institutt15 Universitetet i Bergen53 Universitetet i Nordland21 Universitetet i Oslo171 Universitetet i Stavanger88 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet28

14 Eksempel 1 - Samfunnsøkonomi – zoom Norges HandelshøyskoleInstitutt for samfunnsøkonomi87 Institutt for foretaksøkonomi40 NTNUFakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse74 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi28 Universitetet i OsloDet samfunnsvitenskapelige fakultet136 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet19 Institutt for helse og samfunn16 Universitetet i StavangerDet samfunnsvitenskapelige fakultet50 Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet38

15 Eksempel 2 - Utdanning og pedagogikk Tidskriftsartikler i CRIStin 2011-2014 >20 Det teologiske Menighetsfakultet22 Dronning Mauds Minne Høgskole25 Høgskolen i Bergen33 Høgskolen i Hedmark41 Høgskolen i Lillehammer26 Høgskolen i Oslo og Akershus76 Høgskolen i Sør-Trøndelag33 Høgskolen i Telemark37 Høgskolen i Østfold31 Høgskulen i Volda21 NIFU41 NLA Høgskolen24 NTNU146 Universitetet i Agder79 Universitetet i Bergen127 Universitetet i Oslo386 Universitetet i Stavanger86 Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet57

16 Eksempel 2 - Utdanning og pedagogikk zoom Universitetet i AgderFakultet for humaniora og pedagogikk53 Fakultet for teknologi og realfag26 Universitetet i BergenDet psykologiske fakultet85 Det humanistiske fakultet21 Det samfunnsvitenskapelige fakultet21 Universitetet i OsloDet utdanningsvitenskapelige fakultet323 Det samfunnsvitenskapelige fakultet37 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet26

17 Eksempel 2 - Utdanning og pedagogikk Tidskriftsartikler i CRIStin 2011-2014 InstitusjonFakultetTidsskriftsartikler MenighetsfakultetetDet teologiske Menighetsfakultet22 Dronning Mauds MinneDronning Mauds Minne Høgskole25 Høgskolen i BergenAvdeling for lærerutdanning33 Høgskolen i HedmarkAvdeling for lærerutdanning og naturvitenskap41 Høgskolen i LillehammerAvdeling for pedagogikk og sosialfag26 Høgskolen i Oslo og AkershusFakultet for lærerutdanning og internasjonale studier76 Høgskolen i Sør-TrøndelagAvdeling for lærer- og tolkeutdanning33 Høgskolen i TelemarkFakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutd.37 Høgskolen i ØstfoldAvdeling for lærerutdanning31 Høgskulen i VoldaAvdeling for humanistiske fag og lærerutdanning21 NIFU 41 NLA Høgskolen 24 NTNUFakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse146 Universitetet i AgderFakultet for humaniora og pedagogikk53 Universitetet i AgderFakultet for teknologi og realfag26 Universitetet i BergenDet psykologiske fakultet85 Universitetet i BergenDet humanistiske fakultet21 Universitetet i BergenDet samfunnsvitenskapelige fakultet21 Universitetet i OsloDet utdanningsvitenskapelige fakultet323 Universitetet i OsloDet samfunnsvitenskapelige fakultet37 Universitetet i OsloDet matematisk-naturvitenskapelige fakultet26 Universitetet i StavangerDet humanistiske fakultet86 Universitetet i TromsøFakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutd.57


Laste ned ppt "Fagevalueringer i Forskningsrådet - ny runde for samfunnsvitenskap Informasjonsmøte 18. mars 2016 - Jon Holm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google