Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Hvordan vil kommunen bidra til en helhetlig og samordnet arealforvaltning og samfunnsutvikling i egen region ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Hvordan vil kommunen bidra til en helhetlig og samordnet arealforvaltning og samfunnsutvikling i egen region ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Hvordan vil kommunen bidra til en helhetlig og samordnet arealforvaltning og samfunnsutvikling i egen region ?

2 Hvordan sikre en samordnet utvikling innenfor bo-/arbeidsområder? Kommunen må forholde seg til nåværende styringssignaler på overordnet nivå: – «Bærekraftig areal – og samfunnsutvikling» – «Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder» – «Mulighetenes Oppland» Samarbeid med nabokommuner innenfor – Videreføre felles regional næringsplan – ByRegion-programmet, 12 kommuner (By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping) – Felles Bolyst-prosjekt – Felles arealplaner (ingen p.t.) Styrke egen identitet – Bygge opp merkevaren «Øyer» – Øke attraktiviteten for destinasjonen – Utvikle Øyers unike egenskaper

3 Hvordan sikre areal- og transportløsninger som gir reduserte klimagassutslipp, ivaretar nasjonale arealhensyn, som legger til rette for folketallsvekst og næringsutvikling ? Stimulere næringslivet generelt til bærekraftig utvikling Stimulere landbruket spesielt, omlegging av driften for redusert C02 utslipp Planlegge for redusert intern logistikk i destinasjonen Utvikle bedre kollektivløsninger mellom Øyer og knutepunkter Konsentrere boligbygging til Øyer sentrum og Tretten sentrum Tematiske planer for regionen (f.eks veiplaner, villreinplaner, VA-planer)

4 Hvordan har kommunen vurdert helhetsperspektivet i egen region ? Øyer og Lillehammer-regionen er attraktivt pga – naturgitte forutsetninger – Kort reisevei, firefelts E6, tog, og kort avstand til OSL. – Svært bra vinter- og sommerdestinasjon – Øyer/Hafjell er Norges mest attraktive hyttedestinasjon – Landbruks- og skogsdrift: Forvalte tradisjonell drift og stimulere til omlegging til bærekraftig drift Regionen vil slite med lavere befolkningsvekst enn byene og utflytting av unge til byene Økning av andelen eldre som krever omsorg og samtidig er ferdig med arbeidslivet Økende tilflytting av utenlandske statsborgere vil kreve omstilling og samtidig bidra til utvikling Samarbeidet i Lillehammerregionen er ikke tilstrekkelig for vekst i vår regionen. Det bør samarbeides tettere med Hamarregionen, Gjøvikregionen og øvrige Gudbrandsdalen på ulike områder. MER KRAFT I INNLANDET !


Laste ned ppt "«Hvordan vil kommunen bidra til en helhetlig og samordnet arealforvaltning og samfunnsutvikling i egen region ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google