Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rett til vg opplæring  Rett til tre års videregående opplæring i løpet av fem år (oppl § 3-1)  Retten må tas ut i løpet av en sammenhengende periode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rett til vg opplæring  Rett til tre års videregående opplæring i løpet av fem år (oppl § 3-1)  Retten må tas ut i løpet av en sammenhengende periode."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rett til vg opplæring  Rett til tre års videregående opplæring i løpet av fem år (oppl § 3-1)  Retten må tas ut i løpet av en sammenhengende periode før utgangen av det året søkeren fyller 24 år  Etter søknad kan fylkeskommunen gi tillatelse til utsettelse eller avbrudd uten at retten tar slutt

2 Sakkyndig vurdering  Inntaksreglene finnes i forskrift til opplæringsloven i kapittel 6  PPTvgo er sakkyndig instans for inntak til videregående opplæring (§ 6-18)  PPTvgo er sakkyndig instans når det gjelder retten til spesialundervisning  ALL ungdom med rett til videregående opplæring har rett til inntak på ett av tre utdanningsprogram (Vg1) uavhengig av funksjonsnivå eller ferdighet

3 Særskilt prioritert utdanningsprogram  Vilkår for inntak til særskilt prioritert Vg1 (§ 6-20): Rett til videregående opplæring Behov for spesialundervisning pga –Sansedefekter og motoriske defekter –Store lærevansker –Emosjonelle eller sosiale problem –Store sammensatte funksjonshemninger –Andre funksjonshemninger Rett til inntak dersom valgt utdanningsprogram er i samsvar med den sakkyndige vurderingen  Hvis det er flere søkere enn plasser, skal fylkeskommunen prioritere de søkerne som har størst behov (§ 6-21)

4 Inntak til videregående kurs (VKI og VKII)  Søkere som har behov for spesialundervisning som ikke har karakterer fra Vg1, skal tas inn etter individuell vurdering  Det skal gjøres en totalvurdering der sakkyndig vurdering og søkeren sin prioritering også blir vektlagt

5 Hva er nødvendig for å vurdere rett til inntak på prioritert utdanningsprogram (Vg1)?  All dokumentasjon som kan synliggjøre at eleven har rett til vurdering om inntak på et særskilt prioritert utdanningsprogram – for eksempel Årsak til at det søkes særskilt (problemer og tiltak) Dokumentasjon av retten til spesialundervisning Dokumentasjon av funksjonshemming (utredninger og/eller undersøkelser fra PPT grunnskole, sykehus, behandlingsinstanser) Dokumentasjon på hvorfor akkurat dette utdanningsprogrammet er viktig for eleven

6 Hvem skal søke særskilt?  De som på grunn av dokumenterte fysiske og/eller psykiske funksjonshemminger har behov for en annen plass i inntakskøen enn den de kvalifiserer for gjennom sine karakterer fra grunnskolen  Bør også gi melding til inntaket om elever som trenger stor grad av tilrettelegging (ombygging, ekstrautstyr etc). Disse får imidlertid ingen ekstra fordel av å søke særskilt  Se også http://www.ostfold- f.kommune.no/stream_file.asp?iEntityId=6662 for vedleggsskjema til ordinær søknad http://www.ostfold- f.kommune.no/stream_file.asp?iEntityId=6662  Behov for opplæring ut over 3 år

7 PPTvgo / oppfølgingstjenesten  PPTvgo: Fire avdelinger: i Halden, Fredrikstad, Moss og Askim Pedagogisk-psykologisk rådgivning til alle som er tatt inn som elever i videregående opplæring, eller som er lærlinger eller lærekandidater Rådgivning til skolen om tiltak Sakkyndig vurdering av rettigheter gitt i lov Adresser og telefon finnes på www.ostfold-f.kommune.no/ppt www.ostfold-f.kommune.no/ppt  OT: Målgruppe er ungdom som ikke bruker retten til opplæring Samarbeid med andre etater / instanser Tilbud om veiledning Tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting Fire avdelinger: i Halden, Fredrikstad, Moss og Askim Adresser og telefon finnes på www.ostfold-f.kommune.no/ot www.ostfold-f.kommune.no/ot


Laste ned ppt "Rett til vg opplæring  Rett til tre års videregående opplæring i løpet av fem år (oppl § 3-1)  Retten må tas ut i løpet av en sammenhengende periode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google