Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HR nettverk Østfold - Bakgrunn og rammer. Morten Oppegaard, rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HR nettverk Østfold - Bakgrunn og rammer. Morten Oppegaard, rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 HR nettverk Østfold - Bakgrunn og rammer. Morten Oppegaard, rådgiver

2 Bakgrunn: I 2013 etablerte regionskontoret et HR/personalsjefnettverk for kommunene i Akershus. Nettverket ble forankret i Rådmannsutvalget KS Akershus, som blant annet vedtok noen retningslinjer for nettverket. Erfaringene i Akershus er udelt positive. Hva med Østfold? Sommeren 2015 ble alle HR/personalsjefene i Østfold forespurt om interessen for å etablere et nettverk. Vi fikk 9 tilbakemeldinger som alle var positive. Vedtak i Rådmannsutvalget KS Østfold høsten 2015: «KS Akershus/Østfold etablerer et nettverk for HR/personalsjefer i Østfold». Nettverket etableres og gjennomføres etter samme modell som i Akershus. Dvs. at retningslinjer for nettverket i Østfold er de samme som i Akershus, men med noen redaksjonelle tilpasninger til Østfold.

3 Formål: Formålet med HR/personalsjefnettverket er å etablere en arena for kompetansebygging, informasjons- og erfaringsutveksling, samt å utvikle en god medlemskontakt.

4 Målgruppe: HR/personalsjefer i Østfold.

5 Mål: Å utvikle dialogen mellom kommunene og KS Faglig oppdatering og utvikling innen relevante fagområder Å skape felles holdninger og praktisering der dette er hensiktsmessig Positiv erfaringsdeling mellom kommunene Relasjonsbygging mellom deltagerne Inspirasjon og motivasjon

6 Organisering: Det etableres en programkomite for nettverket. Programkomiteen skal bestå av en representant fra hver av følgende regioner: – Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvedt, Spydeberg, Trøgstad, Rømskog, Våler, Aremark, Rakkestad). – Mosseregionen (Moss, Rygge, Råde). – Nedre Glomma (Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Halden, Østfold fylkeskommune). Lederskapet for programkomiteen er ett år, og rullerer alfabetisk mellom regionene, KS har sekretariatet. Programkomiteens oppgave er å forankre og å utarbeide agenda for samlingene. I første omgang legges det opp til to møter i året; vår og høst. Deltagelse i nettverket vil være kostnadsfritt for medlemmene.

7 Forventninger/suksesskriterier: At kommunene stiller med HR/personalsjefer på øverste nivå, og at disse prioriterer deltagelse i nettverket At foredragsholdere og fagpersoner er “tunge” nok At agenda for samlingene er forankret i de regionale nettverkene


Laste ned ppt "HR nettverk Østfold - Bakgrunn og rammer. Morten Oppegaard, rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google