Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er innovasjon i offentlig sektor? Helse, teknologi og samhandling - Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i praksis (KINT) - Responsive.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er innovasjon i offentlig sektor? Helse, teknologi og samhandling - Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i praksis (KINT) - Responsive."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er innovasjon i offentlig sektor? Helse, teknologi og samhandling - Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i praksis (KINT) - Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services (REACH) - Betingelser for endring av praksis ved implementering av elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger mellom Ahus og kommunale helsetjenester (BEPPLO) - Betingelser for samhandling og innovasjon i tre industrielle nettverk i Østfold (BESI – VRI) Ved Thomas Hoholm, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Samarbeidspartnere: Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk (og internasjonale forskningsmiljø) Oslo Universitetssykehus, Ahus, Oslo kommune, Skedsmo kommune, m.fl. Østfoldforskning, HiØ, Østfold fylkeskommune, m.fl.

2 Bakgrunn Samarbeid for utvikling av portefølje av innovasjonsprosjekter relatert til helsesektoren sammen med UiO, OUS, Ahus, kommuner Finansiering til tre prosjekter i VERDIKT (KINT, REACH, BEPPLO); IKT-relatert helseinnovasjon I tillegg: finansiering til VRI II sammen med Østfoldforskning og HiØ; regional innovasjon. Velferdsteknologi ett av tre områder Til sammen 5-6 PhD-stipendiater og 5 postdoktorer, i tillegg til seniorforskere

3 Hva er innovasjon i offentlig sektor? Tjenester? Produkter? Organisering? Plattformer? Infrastruktur? Inkrementell? Radikal? Disruptiv? Innad eller på tvers av grupper, avdelinger og organisasjoner?

4 Hva er innovasjonsprosjekter i offentlig sektor? Utvikling og implementering av innovasjoner? Støtte for utvikling og implementering av innovasjoner? –Praktisk nytte av analyser og tiltak der og da –Overføringsverdi Kopling av fagmiljøer! Hvordan ivareta brukermedvirkning?

5 Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i praksis i helsesektoren (KINT) Hovedmål: at TAVI-prosedyren og andre minimal-invasive kirurgiske prosedyrer og teknologier i større grad blir avendt i andre sykehus 2 doktorgrader og en postdoktor For å realisere dette: –Forbedre prosjektledelse, håndtering av ulike interesser/interessenter, arenaer for gjensidig læring –Bidra til kunnskap om hvordan TAVI og lignende prosedyrer utvikles og overføres til eget og andre sykehus –Bidra til kunnskap om indikatorer for innovasjon og dermed bidra til politikkutforming om innovasjon i off.sektor

6 Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services (REACH) “Researcher project” (fully financed by NFR, output is publications, etc) Research basis for the other projects (theory, network, etc) Study the problematic interaction between innovative patient centered ICT services and the ‘Installed Base’ (ie.the already established technical, economical and organizational infrastructure) Funding for 2-3 PhD students and 2 postdoctoral fellows Qualitative case studies of novel, patient-centered technologies in Norwegian hospitals. Seek to delineate what constitutes “responsive architectures”, defined as socio-technical configurations that support a productive interplay between the existing technological, economic, and organizational structures and the new, potentially different, structures enabled by new technologies

7 Betingelser for endring av praksis ved implementering av elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger ved AHUS og kommunale helsetjenester (BEPPLO) Mål: støtte implementeringen av elektroniske meldinger ved Ahus og tilhørende kommuner. Gjøre kunnskap om dette tilgjengelig for andre (regionalt, nasjonalt) Utvikle funksjonalitet for overføring av ikke-medisinsk info Kunnskap om innovasjonsprosesser for eHelse Create Kunnskap om inter-organisatorisk samhandling og endring av praksis som følge av e-meldinger En doktorgrad og en postdoktor Sammenlignende studier på tvers av Ahus og kommunene

8 Betingelser for samhandling og innovasjon i tre industrielle nettverk i Østfold (BESI – VRI II) Kunnskap om innovasjon i regionale nettverk. Herunder bedrifter, offentlig sektor, FoU-miljøene og brukere. Politikk og organisering som fokusområder En postdoktor Studere tre ulike industrielle/sektorielle nettverk i regionen: Helse- og velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon (Borg Innov) Energieffektv rehabilitering av bygg Grønne energiløsninger for smarte byer (NCE Halden) Forskningsspørsmålene relateres til innovasjon i nettverk:: Inter-organisatorisk samarbeid Samhandling på tvers av offentlig og privat sektor Samhandling mellom utviklere, produsenter, kunder og brukere

9 Punkter til ettertanke VRI-kritikken (Oxford Research-evalueringen) Hva er forskningsmiljøets strategiske interesser? Hvordan kan innovasjonsprosjekter i off.sektor bidra? –Utvikle løsninger? Behovsdrevet Hvordan gå fra utvikling til implementering/drift? –Utvikle kunnskap/forståelse? Dialog- og rapporteringsstruktur Hvordan involvere og sikre verdi for partnere og brukere? –Involvering før og underveis –Leveranser på reelle behov

10


Laste ned ppt "Hva er innovasjon i offentlig sektor? Helse, teknologi og samhandling - Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i praksis (KINT) - Responsive."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google