Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til konferansen Fysisk aktivitet – fremtidens legemiddel Folkehelseprogrammet i NFR, Sosial- og helsedirektoratet, Norges idrettshøgskole, Den.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til konferansen Fysisk aktivitet – fremtidens legemiddel Folkehelseprogrammet i NFR, Sosial- og helsedirektoratet, Norges idrettshøgskole, Den."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til konferansen Fysisk aktivitet – fremtidens legemiddel Folkehelseprogrammet i NFR, Sosial- og helsedirektoratet, Norges idrettshøgskole, Den norske legeforening

2 Folkehelseprogrammet Overordnet mål  Øke kunnskapsgrunnlaget for utvikling og implementering av helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak Fysisk aktivitet – et av 4 hovedområder  Sosial ulikhet  Kosthold  Fysisk aktivitet  Psykisk helse

3 Formidling – en viktig del av Folkehelseprogrammet Til forskningsmiljøer Til potentielle brukere av forskningsresultater

4

5 St.meld nr. 16 Resept for et sunnere Norge Søkelyset settes på foruroligende utviklingstrekk når det gjelder vår livsstil Kosthold og fysisk inaktivitet kan forklare mye av forekomsten av bl.a. hjerte- og karsykdommer og kreft Fysisk inaktivitet kan være i ferd med å bli framtidens store helseproblem Det er behov for en bedre tilpasning av tiltak til grupper i befolkningen med særlige risiko og helseproblemer

6

7 Fedme (BMI>30) 1965/69 – 2000/02 kvinner og menn 40-44 år Kilde: Engeland et al. 2003. Regionale helseundersøkelser i Norge

8 Prosent fedme (BMI≥30) relatert til utdanning Kilde: St.meld 20

9 Kilde: St.meld 20. Tallene er fra helseundersøkelsene i Oslo, Hedmark, Oppland, Troms og Finnmark

10 Aldersjustert forekomst av fedme og overvekt blant kvinner fra 5 land bosatt i Oslo (HUBRO) Kilde: Helseundersøkelsen i Oslo 2002

11 Andel inaktive i innvandrergrupper i Oslo Fysisk akt. under 4 tim/uke Kilde: Helseundersøkelsen i Oslo 2002

12 Utfordringer Hvordan øke fysisk aktivitet i det obesogene samfunn? Hvordan nå de grupper i samfunnet som trenger det mest? Hvilke tilnærminger fungerer i forskjellige sosio-økonomiske grupper?

13 Action spectrum From: Whitehead 1998

14 Fokus for konferansen Fysisk aktivitet som forebygging Grønn resept - eksempler på hvordan det kan virke Sosial ulikhet og fysisk aktivitet – hvordan nå de som trenger det mest?  Eksempler fra prosjekter med barn og unge  Eksempler fra arbeid med innvandrere og multietniske bydeler Både prosjekter innen Folkehelseprogrammet og andre prosjekter Det finns mange gode prosjekter – kunne vært med Forskning og praksis

15 Jeg ønsker alle en interessant og stimulerende dag


Laste ned ppt "Velkommen til konferansen Fysisk aktivitet – fremtidens legemiddel Folkehelseprogrammet i NFR, Sosial- og helsedirektoratet, Norges idrettshøgskole, Den."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google