Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forenkling med komplikasjoner Revisjonsplikt, unntak og “”tilhørende “ regler 20. mars 2013 Elisabet Ekberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forenkling med komplikasjoner Revisjonsplikt, unntak og “”tilhørende “ regler 20. mars 2013 Elisabet Ekberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forenkling med komplikasjoner Revisjonsplikt, unntak og “”tilhørende “ regler 20. mars 2013 Elisabet Ekberg

2 © 2013 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 1 Vilkår for unntak for aksjeselskaper 1. Størrelse – Tre størrelseskriterier, må alle være oppfylt – ”Året før året” 2. Alene (ikke ha datterselskap) – Absolutt krav – Uansett størrelse på både mor og datter 3. Formalitet – registrert i tide ■ Stor praktisk betydning ■ Mer om vilkårene følger ■ MERK andre regler for andre foretaksformer!

3 © 2013 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 2 Størrelse ■ Tre vilkår – som alle må være oppfylt: – Driftsinntekter < MNOK 5 – Balansesum < MNOK 20 – Gjennomsnittlig antall årsverk – maks 10 ■ Alle tre vilkår må være oppfylt – Året før det aktuelle regnskapsåret ■ Unntak 2013? – Ja, dersom vilkårene er oppfylt i 2012 ■ Spørsmål om kriteriene – Balansesum som den fremkommer – Hva er driftsinntekter? ■ Gevinst ved salg av driftsmidler….

4 © 2013 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 3 Ikke datterselskap og registrert i tide ■ Tilleggskrav – absolutte: – Revisjonsplikt uansett størrelse dersom selskapet er morselskap, dvs har ett eller flere datterselskap/-er ■ Bestemmende innflytelse ■ Normalt = over 50% eierandel – Gjelder uavhengig av størrelse for mor, datter og konsern – Medfører revisjonsplikt for mor – ikke datter ■ Med mindre datter er revisjonspliktig pga størrelse, ref kriterier ■ Formelt – Fravalg må være registrert hos Foretaksregisteret innen 31.12 – Ellers er det revisjonsplikt for dette året, uansett størrelse

5 © 2013 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 4 Likevel krav om revisor for foretak som ikke har revisjonsplikt? ■ Ja ■ For hva? ■ Ganske mye….. – Kapitalendringer etter aksjeloven ■ Unntak rene penger inn som kapitalforhøyelse – Stiftelse – Avvikling – Avtaler med aksjeeier – Med mer………….. – SkatteFUNN – Krav i forbindelse med støtte/tilskudd og lignende

6 © 2013 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 5 Stiftelse – nytt AS ■ Revisor skal: – Uttale seg om åpningsbalansen ■ Kan være veldig enkelt…. – Dersom stiftelse med noe annet enn ”bare” penger må revisor uttale seg og bekrefte innskuddet ■ ”Bare” penger – bank kan bekrefte mottak

7 © 2013 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 6 Åpningsbalanse I sin aller enkleste form

8 © 2013 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 7 Avtaler med aksjeeier ■ Særlige regler om avtaler med: – Aksjeeier, også morselskap – og søsterselskap – Medlemmer av selskapets ledelse – Nærstående – vid krets! ■ Krav – Styrets redegjørelse, OBS ”riktige”, dvs armlengdes vilkår, revisors uttalelse, behandling i GF og melding til Foretaksregisteret – Avtalen ikke bindende for selskapet dersom avtalen ikke er behandlet og vedtatt av generalforsamlingen ■ I utgangspunktet alle slags avtaler – Unntak beløp, lett (når man vet om det) – ”Virksomhetsunntak”, vanskelig også når man kjenner godt til reglene

9 © 2013 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 8 Andre ting som krever revisor ■ Kapitalforhøyelse – Med annet enn ”bare” penger ■ Gjeldskonvertering ■ Tingsinnskudd ■ Kapitalnedsettelse – Til dekning av tap – Til andre formål ■ Fusjoner og fisjoner ■ Avvikling/oppløsning av selskap

10 © 2013 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 9 Andre revisjonskrav ■ Det kan være krav om revisjon (ordinær – av årsregnskapet) på grunn av: ■ Bransje; – Eksempel advokater, revisorer, regnskapsførere som driver i AS, uavhengig av størrelse ■ Foretaksform – Eksempel stiftelser ■ Legat = stiftelse ■ Pålegg fra skatte- og avgiftsmyndigheter

11 © 2013 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 10 Andre foretaksformer ■ Regnskapsplikt – Eksempel: Enkeltpersonsforetak blir regnskapspliktige først når sum eiendeler er MNOK 20 eller antall årsverk er 20 eller flere – I utgangspunktet revisjonsplikt for regnskapspliktige ■ Unntak – Driftsinntekter < MNOK 5 ■ Tilleggskrav for at unntaket skal virke – Eksempel for ANS/KS, resultat omtrent som for AS

12 © 2013 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).


Laste ned ppt "Forenkling med komplikasjoner Revisjonsplikt, unntak og “”tilhørende “ regler 20. mars 2013 Elisabet Ekberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google