Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk helse og velferdsforum – Landskonferanse 2015 Leiing i krevjande tider Astrid J. Eidsvik Rådmann Ålesund kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk helse og velferdsforum – Landskonferanse 2015 Leiing i krevjande tider Astrid J. Eidsvik Rådmann Ålesund kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk helse og velferdsforum – Landskonferanse 2015 Leiing i krevjande tider Astrid J. Eidsvik Rådmann Ålesund kommune

2 Velkommen til Ålesund!

3 Kunsten å svømme blant hai – ein studie i medisinsk sosiologi Tidsskrift for Dnlf 1985 Gå ut ifrå at all uidentifisert fisk kan vere hai! Du må ikkje blø! Gjer raske motangrep! Kom deg vekk dersom andre blør! Prøv å splitte eit organisert angrep! Det er uetisk av ein svømmer å avleie eit angrep ved å rette merksemda til haien mot ein kollega! Vi må alle tilstrebe at det ikkje er nøvdvendig å lære å svømme blant hai!

4 Definisjon av leiing Leiing er eit styrt samspel mellom menneske for å oppnå resultat som skal innfri organisasjonen sine mål.

5

6 Leiing i krevjande tider – korleis kjennes det? Slik:Eller slik:

7 Er det dette leiing i krevjande tider handlar om? ”Bare en som betrakter all motstand som en artig ny utfordring, kan makte å holde fast ved de enorme mulighetene jobben gir og å nekte å la seg trekke til bunns av vanskelighetene” Sitat: Dagbladet (1988 – artikkel om sjukehusdirektørar)

8 For meg har dette handla om: Balansekunst og samspel Arbeid og fritid Mor og karrierekvinne Truverd, integritet og avmakt

9 Kvifor velje ein krevjande leiarjobb? Genuin interesse for fagfeltet! Lyst til å påverke utviklinga av organisasjonen

10 Du må vite kva du vil! –Kvifor vil du vere leiar? –Kva ambisjonar har du? Som leiar må du alltid vere førebudd på vanskelege tider!

11 Kva betyr verdiane for meg? Respekt Redelighet Initiativ Humor Arbeidsglede

12 ”Ledelse er verdiformidling til organisasjonen” Guttorm Fløistad

13 Kva betyr visjonen for meg? Ålesund - eit livskraftig landsdelssenter som bygg på trivsel, tryggheit og tilhørigheit Ålesund urbant midtpunkt på Nordvestlandet (på høyring)

14 Korleis kome dit? Motivasjon for å gjere ting betre Vere nysgjerrig og open Samanlikne seg med andre Dele eigne erfaringar Små og store tiltak På tvers av fag og geografi

15 Er det andre krav til leiarstilen når det er tøffere tider? Øyvind Martinsen,Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI: Han har sett på forsking på leiing og leiarskap gjennom 100 år. Trekk fram at dyktige leiarar toler å møte utfordringar og kan manøvrere på gyngande grunn. Tøffe tider stiller nokre andre krav til leiarar: –Må vere målbevisste og handlekraftige Vanskelige økonomiske tider stiller krav til kultur, kommunikasjon og leiarskap.

16 Refleksjonar omkring eiga leiarrolle Ønsker eg dette? Ryggrad til å ta fleire støytar? Har diskusjonar med meg sjølv – og har fokus på at det er faktisk sjølvvalgt Balanse – klarer eg å balansere? («Eit hardtarbeidande menneske som liker fritid») Prioritere og delegere

17 Eidsvika

18

19 Då er vi her igjen – det handlar om balansekunst og samspel Arbeid og fritid Mor og karrierekvinne Truverd, integritet og avmakt

20 Integritet Integritet = leiarar seier det dei meiner og meiner det dei seier. Dette har vore viktig for meg!

21 Kvar skal vi ha lojaliteten vår? Vi kan ikkje gå på akkord med eigen truverd og integritet – kjem dette i spel må ein ta konsekvensen av det!

22 Klarer/klarte eg balansegangen? Tja… Eg gjekk i alle fall ikkje på akkord med meg sjølv då det gjaldt som verst! Det er eg nøgd med sjølv om det kosta!

23 Nye muligheiter har opna seg! Utsikta frå kontoret mitt!


Laste ned ppt "Norsk helse og velferdsforum – Landskonferanse 2015 Leiing i krevjande tider Astrid J. Eidsvik Rådmann Ålesund kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google