Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye power points Alta 30/11 og 1/12 - 2009. BOKTIPS Arkowitz, Westra, Miller & Rollnick; Motivational Interviewing in the Treatment of Psycological Problems,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye power points Alta 30/11 og 1/12 - 2009. BOKTIPS Arkowitz, Westra, Miller & Rollnick; Motivational Interviewing in the Treatment of Psycological Problems,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye power points Alta 30/11 og 1/12 - 2009

2 BOKTIPS Arkowitz, Westra, Miller & Rollnick; Motivational Interviewing in the Treatment of Psycological Problems, 2008 Rollnick, Miller & Butler; Motivational Interviewing in Health Care. Helping Patients change behavior, 2008 Miller & Rollnick; Motivational Interviewing, 2002 (siste versjon) Peter Prescott & Tore Børtveit; Helse og atferdsendring, 2004 Tom Barth, Tore Børtveit og Peter Prescott; Endringsfokusert rådgivning, 2003 Duncan & Sparks; I fellesskap for endring Ulvestad, Henriksen, Tuseth & Fjeldstad; Klienten – den glemte terapeut (2007)

3 HVA ER MI? RELASJON og TEKNIKK ”Toward a Theory of Motivational Interviewing” (Miller og Rose, 2009) Antakelse om to aktive komponenter i MI –Relasjonskomponent: særlig empati –Teknisk komponent: særlig Change Talk (endringssnakk)

4 HVA ER MI? RELASJONSKOMPONENT Empatisk forståelse – som terapeutisk ferdighet Holdning, kunnskap om problemet, forståelse av (”lidelsesspesifikke”) endringsprosesser og kommunikasjonsferdigheter Robust funn Terapeutempati vurdert av uavhengig observatør eller pasient er positivt korrelert med behandlingseffekt

5 HVA ER MI? TEKNISK KOMPONENT HYPOTESE : Er det sammenheng mellom endringssnakk og atferdsendring? –Antakelse om at det anvendelse av MI teknikker vil øke pasientens endringssnakk (fremme og forsterke) og redusere motstandssnakk – vil føre til atferdsendring

6 HVORDAN LÆRE MI HVORDAN LÆRE MI (Ulike trinn: etter Miller og Moyers, 2006) 1.Grunninnstilling og holdning i MI (”spirit”) –Pasientautonomi –Empati, respekt, akseptering –Hente fram vs å tilføre, kompetanse vs mangel, overtalelse vs utforskning –Samarbeidspreget 2.Pasientsentrert kommunikasjon –Form Åpne spørsmål, refleksjon, sammenfatninger, bekreftelse –Innhold Avhengig av teoretisk forståelse, kunnskap og erfaring

7 HVORDAN LÆRE MI HVORDAN LÆRE MI (Ulike trinn: etter Miller og Moyers, 2006) 3.Identifisere, holde fokus på og styrke på endringssnakk Språk er viktig Pasienten påvirker seg selv Dimensjoner i endring er elastiske og påvirkelige i samtale 4.Redusere motstand Innledning til kontakten og hver samtale Bruk av refleksjon Be om lov 5.Utarbeide endringsplan og konsolidere forpliktelse Nøkkelspørsmål, meny av alternativer, utveksle informasjon, forhandle 6.MI sammen med annen behandling Forberedelse til annen behandling, integrert i annen behandling

8 AMBIVALENS - utforskning SKALERING AV VIKTIGHET –Hvor viktig er det for deg å gjøre noe med..? Ikke for meg eller noen andre, men for deg? SKALERING AV TILTRO TIL EGEN KOMPETANSE –Dersom du bestemte deg for å gjøre noe med.. hvor sikker er du på å få det til? SKALERING AV ”KLAR FOR ENDRING” –Hvor klar vilsi at du er for å ta nye steg?

9 AMBIVALENS - utforskning Hvorfor har en balansert utforskning av endringssnakk og status quo ytringer noe for seg? –Relasjon Formidler en innsiktsfulle forståelse av dilemma Balansen kan forhindre motstandsreaksjoner som kan oppstå ved ensidig utforskning Pasienten får større rom til å forholde seg til saken siden det ikke er nødvendig å forsvare seg mot ytre press –Særlig når behandler understreker autonomi »”Ikke slik jeg eller noen andre ser det men slik du ser det som er bra og mindre bra.”

10 AMBIVALENS - utforskning Hvorfor har en balansert utforskning av endringssnakk og status quo ytringer noe for seg? –Bevisstgjøring av underliggende dimensjoner ved status quo ytringer Muliggjør at pasienten kan evaluere, ta stilling til og dermed svekke slike ytringer –Er det så positivt? »Sammenligne med negative konsekvenser –Er det slik jeg ønsker at livet mitt skal være? »Sammenligne med verdier (dissonans)

11 BYGGE MOTIVASJON - Endringssnakk Forberedelse –”Desire” – ”I want to” Ønske – ”Jeg vil, jeg ønsker” –”Ability – ”I can” Evne – ”Jeg kan klare å” –”Reasons” – ”I should” Grunner – ”Jeg bør, det er fornuftig” –”Need” – ”I must” Nødvendighet – ”Jeg må, jeg er nødt til” Forpliktelse –”Commitment” – ”I will” Beslutningstaking – På norsk: ”Jeg skal”, ”Jeg kommer til å”. –”Activation (Readiness)” – ”I am ready.” Klar for å sette i gang – ”Tiden er inne”, ”Jeg er klar” –”Taking steps” – ”I am doing it now” Tar steg – ”Jeg er i gang”

12 MOTSTAND TILTAK –Pasientsentrert kommunikasjon –Vis forståelse for ytre press –Klargjøre at utforskning av problemet og forpliktelse til endring er to forskjellig ting –Understreke autonomi –Informere om egen rolle Taushetsplikt – fortrolighet Innholdet i samtalen –Uttrykke håp om at samtalen kan være til nytte for pasienten –Utforskning av hva som kan være nytte eller meningsfull for pasienten


Laste ned ppt "Nye power points Alta 30/11 og 1/12 - 2009. BOKTIPS Arkowitz, Westra, Miller & Rollnick; Motivational Interviewing in the Treatment of Psycological Problems,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google