Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Mai 2013 Introduksjon Mars 2014. 2 Mai 2013 INTRO Om NTNU Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Mai 2013 Introduksjon Mars 2014. 2 Mai 2013 INTRO Om NTNU Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Mai 2013 Introduksjon Mars 2014

2 2 Mai 2013 INTRO Om NTNU Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. NTNUs tverrfaglige forskning resulterer i kreative innovasjoner av bred sosial og økonomisk betydning. Blant de norske universitetene har NTNU det bredeste studietilbudet både i teknologiske og kunstnerisk-estetiske fag. Mars 2014

3 3 Mai 2013 April 2012 Kunnskap for en bedre verden NTNUs visjon: Kunnskap for en bedre verden Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk, kulturelt og sosialt Utnytte teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, faglig bredde og tverrfaglig kompetanse til å møte utfordringene Norge og verden står overfor INTRO Mars 2014

4 4 Mai 2013 April 2012 NTNUs områder INTRO

5 5 Mai 2013 DragvollDragvoll. Studenter 43 % Areal 14 % Tyholt. Stud. 2,7 %. Areal 6 % Øya. Stud. 5,2 %. Areal 13 % Kalvskinnet. Areal 4 % Gløshaugen m/Lerkendal. Stud. 49 % Areal 57 % Mars 2014 INTRO

6 6 Mai 2013 NTNUs verdier Kreativ Konstruktiv Kritisk Respektfull og omtenksom INTRO Mars 2014

7 7 Mai 2013 April 2012 NTNUs samfunnsoppdrag Det generelle: Drive forskning; tilby forskningsbasert utdanning; formidle kunnskap; være kulturbærer; bidra til nyskaping. Det spesielle: Utvikle det teknologiske grunnlaget for fremtidens samfunn. Det demokratiske og solidariske: Delta i offentlig debatt; engasjere oss for å løse globale utfordringer; fremme menneskerettigheter og tverrkulturell dialog. INTRO Mars 2014

8 8 Mai 2013 April 2012 Overordnete mål Høyt internasjonalt nivå, med flere fagmiljøer i internasjonal toppklasse. Førsteklasses laboratorier og infrastruktur. Tiltrekke oss de beste studentene og medarbeiderne. Studenter og medarbeidere som er stolte av å tilhøre NTNU. INTRO Mars 2014

9 9 Mai 2013 April 2012 48 institutter fordelt på 7 fakulteter NTNU Universitetsbiblioteket NTNU Vitenskapsmuseet 11 865 søkere med NTNU som førstevalg 22 935 registrerte studenter, herav 8055 førstegangsregistrerte 3535 uteksaminert med avsluttet grad 370 avlagte doktorgrader, herav 140 (38 %) kvinner Størst fagtilbud i Norge både for teknologi og kunstnerisk-estetiske fag («renessanse-universitetet») 5029 årsverk totalt 2966 i undervisning, forskning og formidling (36 % kvinner) Driftsinntekter for 2013 på ca. 5,6 milliarder kroner 605 000 m 2 egne og leide arealer INTRO NTNU i tall (2013) Mars 2014

10 10 Mai 2013 INTRO Mars 2014 Inntekter 2002–2013 (mill. kr)

11 11 Mai 2013Mars 2014 INTRO

12 12 Mai 2013 April 2012 Norges beste studieby Hver femte innbygger i Trondheim er student Studentersamfundet er studentenes eget hus UKA er Norges største kulturarrangement Internasjonal studentfestival (ISFiT) NTNUI er Norges største og mest allsidige idrettslag med over 12 000 medlemmer INTRO Mars 2014

13 13 Mai 2013 Et internasjonalt universitet Hovedtema: Europa, Kina, internasjonal mobilitet, internasjonal forskerutdanning Rundt 350 MoU-er i internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid 11 % av NTNUs studenter er utenlandske 41 % av NTNUs ferdige ph.d.-kandidater er utenlandske (2012) INTRO Mars 2014

14 14 Mai 2013 Forskning INTRO Fire strategiske satsingsområder Fire sentre for fremragende forskning (SFF) Tre sentre for forskningsbasert innovasjon (SFI) Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Over 100 laboratorier Andre store forskningsprogram (NanoLab, HUNT) Mars 2014

15 15 Mai 2013Mars 2014 INTRO

16 16 Mai 2013 April 2012 Mars 2014 INTRO

17 17 Mai 2013 NTNU Alumni NTNU Alumni er et profesjonelt nettverk for NTNU'ere. En arena for kontakt med samfunns- og næringsliv nasjonalt og internasjonalt. Mål: Nettverks- og kunnskapsdeling 28 000 medlemmer Verdensomspennende nettverk INTRO Mars 2014

18 18 Mai 2013 April 2012 Mars 2014 INTRO

19 19 Mai 2013 April 2012 Trondheims akademiske historie 1217 Schola Cathedralis Nidrosiensis 1760 Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 1910 Norges Tekniske Høiskole (NTH) 1922 Norges lærerhøgskole [i Trondheim] (NLHT) 1950SINTEF (da: Stiftelsen for teknisk og industriell forskning ved NTH) 1955Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA) (Trondheim) 1968 Universitetet i Trondheim (UNIT) 1973 Trøndelag musikkonservatorium 1974 Avd. for medisin (fra 1984: Det medisinske fakultet) 1979 Kunstakademiet i Trondheim 1984 Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH) (tidl. NLHT) 1996 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2010 250-årsjubileum for Trondheim som akademisk by INTRO Mars 2014

20 20 Mai 2013 Styret – NTNUs øverste organ Svein Richard Brandtzæg (Styreleder) Bjarne Foss (repr. vit.skap.) Guro Busterud (repr. midl. vit.skap.) Karin Röding (ekstern repr.) Kristin Melum Eide (repr. vit.skap.) Elise Landsem (studentrepr.) Per Christian Tangene (studentrepr.) Helge Holden (repr. vit.skap) Marit Grønning-Moe (repr. tekn.-adm.) Gunnar Bovim (rektor - styrets sekretær og daglig leder ved NTNU) INTRO Nils Kristian Nakstad (ekstern repr.) Randi Wenche Haugen (ekstern repr.) Feb. 2014Okt. 2014

21 21 Mai 2013 April 2012 NTNUs organisasjon INTRO Mars 2014


Laste ned ppt "1 Mai 2013 Introduksjon Mars 2014. 2 Mai 2013 INTRO Om NTNU Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google