Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å være representant i et prosjekt Rolv Rynning Hanssen omstillingsenheten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å være representant i et prosjekt Rolv Rynning Hanssen omstillingsenheten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å være representant i et prosjekt Rolv Rynning Hanssen omstillingsenheten

2 08.03.04rrh2 Disposisjon  Hva betyr det å være representant  Hvem skal være representanter  Hvem er ansvarlig for arbeidet til representantene  Problemer underveis - gisselrollen - taushetsplikt  Rolleavklaring  Praktisk jobbing i grupper  Nettverkene dine  Fagforeningas rolle  Medlemmenes rolle  Informasjon

3 08.03.04rrh3 Hva betyr det å være representant Et uttrykk for medbestemmelse Noen får på vegne av et kollektiv innsyn og skal framlegge kollektivets synspunkt En mulighet til å gjøre en god jobb En mulighet til å skaffe seg langvarige problemer på jobben

4 08.03.04rrh4 Medbestemmelse Former for medbestemmelse Del B Hovedavtalen medbestemmelse = representasjon administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg andre organ hvor det fattes vedtak av vesentlig betydning for de ansatte ad hoc-utvalg o.l. som utreder administrative spørsmål

5 08.03.04rrh5 Omstilling, konkurranseutsetting Nye bestemmelser i hovedavtalen §1.4.1 og 1.4.2 i del B Rett til representasjon i utredningsgrupper

6 08.03.04rrh6 Tillitsvalgte §3 Hovedavtalen Tillitsvalgte anerkjennes som representant for vedkommende organisasjons medlemmer Binde medlemmene

7 08.03.04rrh7 Tillitsvalgte Del B §3-3 Hovedavtalen forplikte hele arbeidstokken rett til å legge saken fram for medlemmene svar uten ugrunnet opphold

8 08.03.04rrh8 Hvem skal være representanter Krever erfaring Ofte vanskelig, mange valg Lett å ta en god fagperson Handler mye om å sørge for at vår oppfatning blir brakt fram Må få tid og muligheter

9 08.03.04rrh9 Ansvaret Har lett for å sett inn feil personer –Eller Har lett for å la de vi har satt inn seile sin egen sjø Kritikk etterpå Ødeleggende

10 08.03.04rrh10 Hvem er ansvarlig for arbeidet til representantene Det er fagforeninga som er de ansattes organisasjon Må rapportere til fagforeninga Fagforeninga må diskutere med representantene Kursing av representanter Tett oppfølging

11 08.03.04rrh11 Grunnorganisasjon Fagforeninga er medlemmenes demokratiske organ –Ikke tillitsvalgte –Ikke foreningsleder/styre Må sørge for at man her kan få drøfte hvordan man går framover Reelt demokrati –Kommer ikke folk på møter allikevel… –Det er så komplisert…

12 08.03.04rrh12 Ny situasjon Før: –kamp for å bli representert Nå: –kamp for innflytelse og informasjon

13 08.03.04rrh13 Praktisk jobbing i grupper Nøkkelpunkter er Rolleavklaring Tid informasjon

14 08.03.04rrh14 Rolleavklaring I grupper brukes mange maktmekanismer En er at denne gruppa har felles interesser, noe som ikke er sikkert Må avklare hvilke roller hver enkelt spiller Må si klart fra fra begynnelsen av Må avklare egen arbeidsmetodikk overfor gruppa

15 08.03.04rrh15 Rolleavklaring Hva er du Hvem representerer du Hvilke interesser skal du ivareta Klargjør overfor prosjektgruppa

16 08.03.04rrh16 Gisselrollen Du er med for å gjøre en jobb Du er med for å ivareta medlemmenes interesser Du er ikke med fordi avtaleverket krever det Du er ikke med for at arbeidsgiver skal kunne si at de ansatte var med

17 08.03.04rrh17 Noen skal bruke arbeidet ditt Husk at noen skal gå videre med saken Synliggjør eventuell uenighet Protokollmerknad Diskuter gjerne dette på forhånd Få uenigheter inn i rapporter

18 08.03.04rrh18 Hvilke behov har du? Rådføre deg med dine oppdragsgivere som er medlemmene Sikre at du handler i tråd med deres interesser og ønske Nøkkelord: informasjon

19 08.03.04rrh19 Noen metoder Klargjør i prosjektgruppa hvordan du ser på din rolle Klargjør så tidlig som mulig i prosjektet Ikke la deg vingeklippe Arbeidsgiver skal respektere at du er tillitsvalgt

20 08.03.04rrh20 Metoder Sitt ikke alene Minst to i arbeids/ prosjektgruppe Kombiner gjerne politikk/fag Sørg for å ha et utvalg blant medlemmene som kan være ei referansegruppe

21 08.03.04rrh21 Behovene Sikre deg tid til å gå gjennom stoffet Du trenger rikelig tid, særlig om stoffet er ukjent/nytt Omfattende prosjektarbeid må ikke gå ut over det daglige arbeidet som tillitsvalgt, kanskje noen andre kan frikjøpes mer?

22 08.03.04rrh22 Tida avgjør ofte Krev tid til å gå gjennom saksframlegg Klargjør at du har bruk for et nettverk i arbeidet Sikre at nettverket får tid til å hjelpe det om du trenger det “Ikke en time før møtet ”

23 08.03.04rrh23 Metode Bruk tid på å etablere nettverk helt i starten Utvid nettverkene underveis Ikke tru at du greier det aleine

24 08.03.04rrh24 Klarlegg Spør forfatter om uklare ting i saksframstilling Gå nøye gjennom dokument for å måle det opp mot – våre ønsker og vedtak –uklarheter –ting som må diskuteres ?

25 08.03.04rrh25 Medlemmenes rolle Det er her kunnskapen sitter Dette er tillitsvalgtes viktigste ressurs Medlemmer som ikke er tillitsvalgte kan for en kortere periode vise et stort engasjement Må finne de engasjerte Må ta oss tid til å finne de engasjerte og villige

26 08.03.04rrh26 Informasjon

27 08.03.04rrh27 Situasjonen Vi må ha en fullstendig løsning før vi informerer” “Små drypp skaper usikkerhet” “Dette er egentlig personalspørsmål” “Du har taushetsplikt “Vanskelig sak - berører mange - ikke lekkasjer - skadelig både for ansatte og virksomhet” “Vi må diskutere oss fram til enighet før vi går ut med noe”

28 08.03.04rrh28 Taushetsplikt “ Utover det som er nevnt i første ledd, skal taushetsbelagte opplysninger ikke gis verken til offentlig myndighet eller private uten at det foreligger hjemmel for det i de til enhver tid gjeldende bestemmelser.” (overvåkningsinstruksen)

29 08.03.04rrh29

30 08.03.04rrh30 Dette er og innkalling til første møte i prosjektgruppen > > FREDAG 6 februar, kl 1000 i formannskapssalen > > I neste mail kommer første utgave av konkurransegrunnlag og kontrakt. >Jeg ber alle om å gjennomgå dokumentet i god tid før møtet og melde tilbake til meg innspill til endringer, tillegg og annet, slik at vi kan dele ut et oppdatert dokument i første møte. Jeg understreker at dette er en omfattende og komplisert prosess vi nå starter, som er lovregulert gjennom detaljert rett innen Norge og EU/EØS. >Alle må derfor være klar over viktigheten av å opptre proffesjonelt i forhold til intern og ekstern omtale av arbeidet i gruppen og innholdet i dokumentasjon tilknyttet prosjektet. I den sammenhengen presiserer jeg allerede nå at denne og all annen dokumentasjon i prosjektet er KONFIDENSIELL og skal KUN være tilgjengelig for medlemmer i prosjektgruppen og INGEN andre.

31 08.03.04rrh31 Samtidig må jeg legge ned forbud mot å diskutere noen deler av dette prosjektet med medlemmer i den interne tilbudsgruppen. Dersom det viser seg at noen kan sannsynliggjøre at den interne tilbudsgruppen har mottatt informasjon som andre tilbydere ikke har, eller om den interne >gruppen fikk noe informasjon før alle andre, kan vi risikere at det interne tilbudet må diskvalifiseres og at de ikke blir vurdert i konkurransen. Er det en ting vi skal unngå, så er det å risikere at våre egne ikke får anledning til å delta og evt vinne dette. Og husk, går noe galt i en prosess som dette, blir det ALLTID kjent. > Jeg velger å være klar å tydelig på dette NÅ, slik at ingen glipper skjer. Er du usikker på noe av dette må du ta kontakt med meg. L A S H Rådmann

32 08.03.04rrh32 Må lage en informasjonsstrategi Fagforening/tillitsvalgte må lage en plan for hvordan informasjonen skal gjøres før arbeidet starter Dette gjelder fra gruppa til foreninga Fra foreninga til medlemmene –Hensiktsmessige måter –Ivareta demokratiet –Få korreksjoner

33 08.03.04rrh33 Aksjeselskap Egne regler Ansvar Likhet ansatt representant styret Personlig valgt Erstatningsansvar Ingen offentlighetslov

34 08.03.04rrh34 Andre avtaler EKSTERNE RÅDGIVERE (§ 9-8 Hovedavtalen LO-NHO) Dersom de tillitsvalgte ønsker å benytte ekstern rådgiver, skal bedriftens ledelse informeres om dette. Tillitsvalgte kan ta opp om bedriften helt eller delvis skal dekke utgiftene.

35 08.03.04rrh35 Andre avtaler Benytter de tillitsvalgte i forståelse med bedriften rådgiver ved gjennomgang av regnskaper, årsoppgjør m.v., skal vedkommende ha adgang til nødvendig materiale og informasjon. Får rådgiver adgang til konfidensielle opplysninger, skal de ikke anvendes utenom oppdraget.

36 08.03.04rrh36 Vær klar over! Bli klar over din egen rolle Utpekt som tillitsvalgt Ikke enkeltperson Handler på vegne av medlemmene

37 08.03.04rrh37 Noen erkjennelser Erkjenne: Du kan ikke alt Du har behov for hjelp Du har behov for avklaringer av standpunkt

38 08.03.04rrh38 Nettverkene dine

39 08.03.04rrh39 Nettverkene Tillitsvalgte er avhengig av et nettverk for diskusjon Mange ulike nettverk Egne medlemmer Andre som har gjort det samme Eksperter

40 08.03.04rrh40 Hvilke nettverk? Egne medlemmer –medlemsmøte –styret i foreninga –medlemmer med spesiell kompetanse –medlemmer med spesiell erfaring

41 08.03.04rrh41 Hvilke nettverk? Personer i tilsvarende situasjon –samme prosjekt –samme typen arbeid –samme saksområde

42 08.03.04rrh42 Hvilke nettverk? Resten av forbundet –fylkesnivå –forbundet sentralt –personer med spesielt ansvar

43 08.03.04rrh43 Bruk alle muligheter alle andre aktuelle samarbeidspartnere, vær kreativ og dristig i tenkningen internett andre fagmiljøer litteratur

44 08.03.04rrh44 Hovedsaker Du er tillitsvalgt Du trenger hjelp Du må ha medlemmenes støtte Du må sikre deg nødvendig frihet til å hente inn hjelp/synspunkt Du må sikre deg tid Du må etablere nettverk helt fra starten av, og utvide etterhvert Du må få forståelse for dette hos prosjektlederne

45 08.03.04rrh45 Omstillingsenheten 5,5 årsverk Hovedfokus på å bistå fagforeningene Utarbeidet hefte om konkurranseutsetting Daglig råd til fagforeninger og tillitsvalgte Jobbe med alternativer, for eksempel modellkommunene Internettsidene med ressursbank

46 08.03.04rrh46 Bruk oss Vi kan være et godt tillegg til resten av for bundets apparat Vi kan gi kontakter med folk som har vært i samme situasjon www.fagforbundet.no/omstilling

47 08.03.04rrh47 Omstillingsenheten Anne-Grethe Krogh, leder Oddvar Øverbømoen Dag Christiansen Rolv Rynning Hanssen Bjørn Kr Rudaa Lillian Larsen, tlf 23 06 26 44

48 08.03.04rrh48 Hefte om omstilling Hefte fra NKF Fremdeles aktuelt På nett og i trykt form Mange råd

49 08.03.04rrh49

50 08.03.04rrh50 Trenger bare navnet og din e- postadresse, så får du det tilsendt!


Laste ned ppt "Å være representant i et prosjekt Rolv Rynning Hanssen omstillingsenheten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google