Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skatteoppkrever informerer. Hva gjør skatteoppkreverkontoret? Innfordrer skatter og avgifter Skattekontoret fastsetter, skatteoppkreverkontoret (SKO)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skatteoppkrever informerer. Hva gjør skatteoppkreverkontoret? Innfordrer skatter og avgifter Skattekontoret fastsetter, skatteoppkreverkontoret (SKO)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skatteoppkrever informerer

2 Hva gjør skatteoppkreverkontoret? Innfordrer skatter og avgifter Skattekontoret fastsetter, skatteoppkreverkontoret (SKO) innkrever Unntatt: Merverdiavgift (MVA)

3 A-meldingen Enkeltpersonforetak uten ansatte skal ikke levere a-melding. A-meldingen skal sendes av arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og andre som utbetaler lønn og ytelser. A-meldingen inneholder opplysninger om - lønn og ytelser utbetalt i en kalendermåned - status på alle arbeidsforhold i en kalendermåned Alle utbetalinger i en kalendermåned skal rapporteres i a- meldingen senest den 5. i måneden etter. https://www.altinn.no/A-ordningen

4 Hvem skal føre personalliste? Frisørvirksomhet og skjønnhetspleie Serveringssteder Bilverksteder og bilpleie Kan føres manuelt eller elektronisk Skal vise hvilke personer som til enhver tid er på arbeid Ikke krav om personalliste hvis innehaver med ektefelle og barn under 16 år er de eneste ansatte https://www.skatteetaten.no/personallistehttps://www.skatteetaten.no/personalliste

5 Arbeidsgiveravgift Hva skal det beregnes arbeidsgiveravgift av? Når du er arbeidsgiver og har ansatte - lønn - naturalytelser for eksempel fri bil - annen godtgjørelse og vederlag for arbeid Sats for arbeidsgiveravgift og soneinndeling, jf http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Arbeidsgiver/Arbeidsgiveravgift/

6 Skattetrekkskonto - Forskuddstrekket tilhører skatte- og avgiftskreditorene, jf. skattebetalingslovens § 5-12 - Strafferettslig ansvar ved manglende innbetaling Tre muligheter: 1. Løpende overføring til skattetrekkskonto etter hver lønnsutbetaling 2. Saldo på skattetrekkskonto holdes så høyt at det til enhver tid dekker løpende trekkansvar 3. Garanti

7 Hva gjør du som arbeidsgiver? Opprette en egen skattetrekkskonto i bank Det kan stilles bankgaranti som sikkerhet Overholde frister – innlevering av oppgaver, innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift Lønnslipp til de ansatte Overholde regler – skattebetalingsloven, bokføringsloven, regnskapsloven Ta evt. kontakt med skatteoppkrever ved betalingsvansker


Laste ned ppt "Skatteoppkrever informerer. Hva gjør skatteoppkreverkontoret? Innfordrer skatter og avgifter Skattekontoret fastsetter, skatteoppkreverkontoret (SKO)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google