Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gerontokardiologi Utvalgte problemer Wojciech Mielczarek Med. avd. SØM 22.11.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gerontokardiologi Utvalgte problemer Wojciech Mielczarek Med. avd. SØM 22.11.10."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Gerontokardiologi Utvalgte problemer Wojciech Mielczarek Med. avd. SØM 22.11.10

3 Aldring.... Aldring: progredierende forverring av organfunksjon som fører til problemer med å opprettholde homeostase. Begynner mellom 30. og 40. leveår. Mange av prosesser og tilstander som tidligere var oppfattet som fysiologisk aldring oppfattes nå som patologisk tilstand.

4 Aldring av sirkulasjonssystemet

5 Fysiologisk aldringsprosess økt karstivhet (både strukturell og funksjonell) - økt afterload - økt pulsamplityde - økt systolisk trykk i aldringsprosess kontraksjonkapasitet av myokardium i hvile vesentlig uforandret - slagvolum forblir uendret diastolisk trykk har tendens til å bli lavere økt hjertestivhet (nedsatt elastisitet) - endret fylningsmønster i diastole langsommere og senere i diastolen mer avhengig av atriebidraget ikke optimal Frank-Starling mekanisme - evt. restriktivt mønster

6 Fysiologisk aldringsprosess hos mennesker > 80 år er diastolisk dysfunksjon dominerende og økende mekanism av hjertesvikt nedsatt funksjon (automatisme) av sinusknute nedsatt reaktivitet på adrenerg stimulering - nedsatt pulsfrekvensøkning og nedsatt inotropi ved aktivitet. redusert ventrikkelvolum (og masse) - økt atrievolum. „Suksessfull aldring” i 10% av tilfeller.

7 Nedsatt fysisk kapasitet..... Hjertefrekvensen øker i aktivitet. Maksimal mulig pulsfrekvens synker med alder. Dette begrenser maksimal surstoffopptak og maksimal yteevne hos gamle individeer. Hos veltrente eldre, reduksjon av max oxygen opptak er nesten helt avhengig av reduksjon av maksimal pulsfrekvens og dermed maksimal surstofftilførsel til aktive muskler.....

8 Diastolisk hjertesvikt HFPEF Heart Failure with Preserved Ejection Fraction, d.v.s. EF > 45-50%). HFPEF er tilstede hos 50% av pasientene med kliniske tegn på hjertesvikt. Øker med alder.

9 Aldring av hjertekarsystemet

10 Age-associated abnormalities in Doppler measures of myocardial filling and relaxation are only partially minimized by lifelong endurance training and therefore may be more specific to the aging process than secondary to years of deconditioning. (Am J Cardiol 2007;99:1629 –1636)

11 Hypertensjon Diabetes mellitus Hyperlipidemier Overdreven kaloriinntak (Metabolsk syndrom) Røyking Alkohol Fysisk inaktivitet Angst/stress/depresjon Patologisk aldring kan fortsatt påvirkes!

12 Ikke bare hjerte.....

13 Kardiologisk diagnostikk hos eldre

14 Biologiske begrensninger Mangelfull anamnese (pasient, komparent) Kommunikasjonsvansker Manglende samarbeid/tillit Mangel på forståelse av nødvendighet.... Vanskelig å gjennoføre protokoller/tester Manglende faglig kunnskap

15 Hva er viktigst for pasienten? Livslengde eller livskvalitet...... urinkateter

16 Hva er best for den gamle?

17 Hospitalisering - komplikasjoner Med alderen øker hyppighet av alvorlige (inkl. fatale) komplikasjoner av sykehusopphold - uavhengig av dgn. og behandlingstiltak. fall/traumer psykiske problemer tromboembolisme infeksjon aspirasjon ernæringsproblemer

18 -.... avhengige av dgn. og behandlingstiltak. blødninger iatrogene traumer med. bivirkninger overdosering underbehandling feilbehandling utilstrekkelig rehabilitering Hospitalisering - komplikasjoner

19 Komplikasjoner ca. 43% pas. har fått minst 1 komplikasjon under hospitalisering bare 45% pas. beholdt selvstendighet ift. basale daglidagse aktiviteter fra før innlegelsen 35% varig mistet selvstendighet (Covinsky, 2003). http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1532-5415.2003.51152.x/abstract

20 Komplikasjoner Hyppighet av delirium - 11-26% blant hospitaliserte eldre, med klar hyppighetsøkning hos akutt innlagte med kognitiv svikt- 32-76% (Fick, 2002). Slike komplikasjoner fører til økt liggetid, nedsettelse av funksjonsnivå, økt dødelighet, samt økt hyppighet for institusjonsplassering (Cole, 2002).

21 Angst og depresjon „ Hjertetoksisk effekt:” Hypertensjon VVH Carotisvegghypertrofi Endoteldysfunksjon Langvarig tachycardi

22 Terapeutiske konsekvenser Eksempel: „Effektiv antihypertensiv behandling forebygger utvikling av demens.” Men hvilken pris betaler pasienten for dette?

23 Terapeutiske pro-contra „ Patients taking two forms of medications targeting the angiotensin system, ARBs and Angiotensin Converting Enzyme (ACE) inhibitors, had a 55 percent lower risk of dementia.” http://www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100112201345.htm

24 Terapeutiske pro-contra „Amiodarone's long half-life may promote prolonged confusion.” Definition of Drug-Induced Cognitive Impairment in the Elderly: Drugs Associated With Cognitive Impairment

25 Terapeutiske pro-contra „Diuretics can cause fluid and/or acid-base imbalances, which can result in confusion, especially in the postoperative patient.” Definition of Drug-Induced Cognitive Impairment in the Elderly: Drugs Associated With Cognitive Impairment

26 Terapeutiske pro-contra „Beta-blockers can be associated with pseudodementia.” Betablokkere - dokumentert depresjonsfremkallende effekt - konsentrasjonsvansker, tretthet, søvnvansker.... men...............

27 Terapeutiske pro-contra „Beta-Blockers Have Positive Long-Term Effects on Cognitive Function in Patients With Chronic Heart Failure” Presented at HF2008

28 Terapeutiske pro-contra Nevroleptika - metabolsk syndrom - QT- tid - hypotensjon............. osv...............

29 Vurdering av prognose (SAPS-II)

30 Praksis - trender - tips Ikke så aggresiv BT behandling Ikke så aggresiv s-glukose kontroll (HbA1c 7-8?). Ikke så aggresiv pulssenkning. Anbefalt dosering av diverse vasoaktive agens er som oftest for høy for gamle!!! Ikke undervurder non-farmakologisk sedasjon.

31 Perioperativ stress LIVETS LØP FUNKSJONSNIVÅ TERSKEL AV SELVSTENDIGHET

32 Timing av (elektive) kirurgiske inngrep Kanskje operere tidligere allikevel?

33 Mindre invasive behandlingsformer

34 TAVI

35 Some news... Transkutan aortaventilreplantasjon Nye antikoagulantia (vil erstatte warfarin) Ultrakortvirkende antikoagulantia: Angiox (Bivalirudin) Procoralan (Ivabradin) - senker sinusfrekvens uten hypotensiv effekt Dronedarone (Multaq) - alternativ til amiodarone uten alvorlige bivirkninger (fri for Jod)

36 Beste hilsen! Fra Moss.


Laste ned ppt "Gerontokardiologi Utvalgte problemer Wojciech Mielczarek Med. avd. SØM 22.11.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google